Feng şui

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yin ve Yang
Beş elementin birbiri ile etkileşimi
Bagua yön haritasının sekiz boyutu
Bagua yön haritasının sekiz boyutu
Bir Feng Shui pusulası (luopan)

Feng Şui, "rüzgâr" ve "su" anlamına gelen, doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisidir.

Feng şui, eski bir Çin yerleşim uygulaması olup, çevreyle uyumunu sağlamaya yönelik, uzayda mekânın ayarını yapmaya yönelik bir uygulamadır. Bu terimin kaynağının "Rüzgârlar vahşi/ Güneş ılık/ Su berrak/ Ağaçlar gür" şiirinden geldiğine inanılır.[1]

Beş bin yıllık geçmişi olan[kaynak belirtilmeli] Feng Şui öğretisinin, insanın varoluş özelliklerine uygun yaşam alanlarını düzenleme yöntemi olduğuna ve böylece daha sağlıklı yaşanılıp, mutlu ilişkiler kurulacağına, kişisel gelişimden kariyerimizi geliştirip kazanç artırımı sağlanabileceğine inanılır.

Feng şui coğrafî, dinî, felsefî, matematiksel, estetiksel ve ideolojik fikirlerin bir karışımını içeren ayrı bir Çin inanç sistemidir.[2] Ancak bir din ya da tarikat değildir.

Bir yerin "iyi bir feng şui"ye sahip olması oranın doğayla uyum içinde olması, "kötü bir feng şui"ye sahip olması ise oranın doğayla uyumsuz olmasıdır. Feng şui bir dekorasyon stili değildir. Daha çok ana hatları birçok dekorasyon stili ile uyumlu bir disiplindir. İnsanlar genel olarak iyi bir feng şuiye sahip veya sahip değil diye tanımlanmazlar. Feng Shui bilimi evrensel ve gezegen üzerindeki her insan ile uyumlu olduğuna inanılır.[2]

Temel kuralları[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Chi: Geleneksel Çin kültüründe evrendeki her canlının bir parçası olduğuna inanılan yaşam enerjisi, tinsel enerji.
  • Yin-yang: Çin felsefesinde, insanların doğadaki olayları algılayışlarında karşılaştıkları ve evrendeki her devingen nesnede bulunduğuna inanılan doğal karşıtların genel tanımlamaları. Edilgeni, karanlığı, dişili, olumsuzu ve tüketimi betimleyen "Yin" geceye, Etkeni, aydınlığı, erili, olumluyu ve üretimi betimleyen "Yang" ise gündüze karşılık gelir. Sürekli bir mücadele içinde olan Yin ve Yang birlikte Bütünü yaratırlar.
  • Beş element: Ağaç, Ateş, Toprak, Metal ve Su'dan oluşur. İnsanlar da doğdukları yıllar itibarıyla bu elementlerin etkisi altındadır.
  • Bagua yön haritası: En klasik Feng Şui öğretisidir. Pusulanın gösterdiği yönlere göre mekânı 9 bölüme ayırmayı öngörmektedir. Bu bölümler hayatın 8 önemli boyutunu ve enerjinin çıkış noktası olan merkez bölümünü içine alır. Sağlık, aşk, zenginlik,kariyer, eğitim gibi beklentiler Bagua haritası üzerinde yönlerle ifade edilir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Smith, Vincent. Feng Shui: A practical guide for Architects and Designers
  2. ^ a b Chuen-Yan David Lai. 'A Feng Shui Model as a Location Index' in Annals of the Association of American Geographers, Vol. 64, No. 4. (Dec., 1974), pp. 506-513. (Available on JSTOR.)