Fahreddin er-Râzî

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Fahreddin Razî sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Fahreddin er-Râzî
Tam adı Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymî el-Bekr
Doğumu 6 Şubat 1149
Rey
Ölümü 29 Mart 1210
Çağı İslam'ın Altın Çağı
İlgi alanları Fizik

Fahreddin er-Râzî (d. 6 Şubat 1149, Rey - ö. 29 Mart 1210, Herat)[1], İranlı din bilgini, fizikçi ve düşünür.[2]

Künyesiyle beraber adı 'Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymî el-Bekrî'dir. Babası da büyük bir Horasan alimiydi ve ilk eğitimini ondan aldı. Dinî ve fen bilimlerini zamanının ve şehrinin ünlü alimlerinden aldı. Eğitimden sonra seyahat etmeye başladı. Harezm’de Mutezililerle, Herat’ta ise Kerramiyye mensuplarıyla tartışmalarda bulundu. Horasan'da Kutbeddin Muhammed tarafından ilgi gördü.

Râzî, dini ilimlerde olduğu kadar pozitif bilimlerde de oldukça başarılı bir bilim adamıydı. Özellikle fizik konularıyla ilgilenmiş, cisimlerin hareketi ve ses üzerine çalışmıştır.[3]

Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Râzî'nin şüphesiz en önemli eseri Mefatih'ul Gayb isimli Ku'an tefsiridir. Tefsir-i Kebir (büyük tefsir) diye de bilinen kitabın ismi Türkçe'ye gaybın anahtarları şeklinde çevrilebilir. Nesefi, bu tefsirin kısaltılmış şeklini içeren Vâdıh isimli bir kitap yazmıştır.

 • Risaletun fi'n Nubuvvat
 • Menakib-u İmam-ı Şafi
 • Tehzib'ud Delâil
 • Muhassalu Efkâr-il-Mütekaddimîn vel-Müteahhirîn minel-Ulemâ vel-Hükemâ vel-Mütekellimîn,
 • İrşâd-ün-Nüzzâr ilâ Letâif-il-Esrâr,
 • Uyûn-ül-Mesâil,
 • El-Mahsûl,
 • El-Burhân,
 • Nilimü Usûl-id-Dîn,
 • KitâbüFedâil-is-Sahâbe,
 • Kitâb-ül-Ahlâk,
 • Şerhü Vecîz-lil-Gazâlî,
 • Tehzîb-üd-Delâil,
 • Kitâb-ı Esrâr-ül-Kelâm,
 • Şerhü Nehc-ül-Belâga,
 • Kitâb-ül-Kazâ vel-Kader,
 • Kitâbu Ta'cîz-il-Felâsife,
 • Kitâb-ül-Berâhin-il-Behâiyye,
 • Kitâb-ül-Hamsîn fî Usûl-id-dîn,
 • Kitâb-ül-Hak vel-Ba's,
 • Kitâbu İsmet-il-Enbiyâ,
 • Risâletün fin-Nübüvvât,
 • Esrâr-ül-Mevedde fî Ba'dı Süver-il-Kur'ân-il-Kerîm,
 • Kitâb-ül-Firâset,
 • Kitâbün-fî Zemm-id-Dünyâ,
 • Kitâb-üz-Zübde,
 • El-Mulehhas,
 • El-Metâlib-ül-Âliyye,
 • Kitâbün fil-Hendese,
 • Kitâb-ül-Câmi'il-Kebîr,
 • Kitâbün fil-Kabz,
 • Risâletün fin-Nefs,
 • Kitâb-ı Umdet-ün-Nezzâr ve Zînet-ül-Efkâr,
 • Risâletün fit-Tenbîh alâ Ba'd
 • Meâlimü Usûl-id-dîn.

Kaynak[değiştir | kaynağı değiştir]