Eyyübi Bekir Ağa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

EYYUBİ EBUBEKİR AĞA

Mahur Beste, Klasik Türk Musikisinin en büyük bestekârlarından biri olan Eyyûbî Ebubekir Ağa’nın eseridir. Ebubekir Ağa, İstanbul’da Eyüp’te doğduğundan Eyyûbî Ebubekir Ağa diye anılmıştır.

Ebubekir Ağa, Lale Devrini kapsayan 1718–1730 yılları arasında, zaten parlak olan bu âlemi, devri şaheser besteleriyle daha da coşkulu hale getirmiştir. Kâr, beste, semaî formlarında birçok eser vermiş, çoğunluğu kaybolmuştur. Ebubekir Ağa’nın saz ve dini eseri yoktur. Eserlerinde şuh, neşeli, vakur bir tavır ağırlıklıdır.

Bestekâr Ebubekir Ağa, dönemindeki diğer bestekârlar ile ortak çalışmalarda bulunmuştur. Örneğin, Kara İsmail Ağa, İbrahim Çavuş, Ali Paşa, Ahmet Çavuş ve Tab’i Mustafa Efendi ile “Buselikaşiran” makamında bir kar besteledikleri kayıtlarda geçmiştir.

Üstün nitelikli bir bestekâr olduğu kayıtlardan ve eserlerinde anlaşılan Ebubekir Ağa, Nedim şiirlerinden de bir haylisini bestelemişse de günümüze ulaşamamıştır.

Sekiz padişah devri (ІV. Mehmet- II. Süleyman- II. Ahmed- II. Mustafa- III. Ahmed- I. Mahmut- II. Osman- III. Mustafa) yaşamış ve bir arada hacca gitmiş olan Ebubekir Ağa, 1759 yılının ilk aylarında ölmüştür.

Eyyûbî Ebubekir Ağa’nın bazı eserleri; Mahur Beste- Darbeyn: Bir âfet-i meh-peyker ile nüktelerim var Mahur Yürük Semai-Yürük Semai: Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile Evc Beste-Muhammes: Şeydâ-ter eyledi beni hoygerde gerdenin Evc- Ağır Semai: Ey gül’izâr-ı rengin hoş-bûy-i dil-güşâhem Yegâh Beste- Remel: Zülfün havası gönlümü sevdaya düşürdü Nühüft Beste- Zencir: O şuh olursa bana mihribân muradımca Hüseyni Beste- Remel: Canım yerine geldi ki cananını gördüm Hüseyni Beste- Zencir: Senin çün hâb-ı rahat çeşm-i giryânımla düşmandır Uşşak Beste- Zincir: Ne dem ki hüsnüne ol mehveşin nazar ederiz Kûçek Betse- Hafif: Aldanma aşkın ey di-i zar ibtidâsına Hüzzam Beste- Muhammes: Ol lâle rûhun tarh- gülistanı güzeldir Şehnaz Ağır Semai- Aksak Semai: Yarın biliriz bezmimize rağbeti vardır Saba Beste- Çenber: Makdem-i feyz-i bahar ile geçip nev-rûzumuz


Mahur Beste, Ebubekir Ağa’nın önemli eserlerinde biridir. Tanpınar’ın bu isimle mücessem eseri de bu büyük bestekâra selamla başlar: “Bu romanı büyük bestekârımız Eyyûbî Ebubekir Ağa’nın ruhuna ithaf ediyorum.”