Enzim listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu sayfa, enzimlerin EC numaralarına ve alt kategorilerine göre sınıflandırıldığı bir listedir.

Ayrıca bakınız:

Kategori:Oksidoredüktazlar (EC 1) (Oksidoredüktaz)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.1 (vericinin CH-OH grubu üzerinde etkir (alkol oksidoredüktazları))[değiştir | kaynağı değiştir]

EC 1.1.1.1

EC 1.1.1.2

EC 1.1.1.3

EC 1.1.1.4

EC 1.1.1.5

EC 1.1.1.6

EC 1.1.1.7

EC 1.1.1.8

EC 1.1.1.9

EC 1.1.1.10

EC 1.1.1.27

EC 1.1.1.37

EC 1.1.1.42

EC 1.1.1.88

EC 1.1.3.4

EC 1.1.3.8

EC 1.1.3.23

EC 1.1.3.32

Kategori:EC 1.2 (vericinin okso veya aldehit grubu üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

EC 1.2.1.10

EC 1.2.1.12

EC 1.2.1.51

EC 1.2.4.2

Kategori:EC 1.3 (vericinin CH-CH grubu üzerinde etkir (CH-CH oksidoredüktazları))[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.4 (vericinin CH-NH2 grubu üzerinde etkir (amino asit oksidoredüktaz, monoamine oksidaz gibi))[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.5 (vericinin CH-NH grubu üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.6 (NADH or NADPH üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.7 (diğer azotlu vericiler üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.8 (vericinin bir kükürt grubu üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.9 (vericinin hem grubu üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.10 (difenol ve ilişkili bileşikler üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.11 (alıcı olarak peroksit üzerinde etkir (peroksidazlar))[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.12 (alıcı olarak hidrojen üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.13 (moleküler oksijen eklenmesi yoluyla tek bir verici üzerinde etkir (oksijenazlar))[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.14 (moleküler oksijen eklenmesi yoluyla bir çift verici üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.15 (alıcı olarak süperoksit radikali üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.16 (metal iyonlarını yükseltger)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.17 (CH veya CH2 grupları üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.18 (verici olarak demir-kükürt proteinleri üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.19 (verici olarak indirgenmiş flavodoxin üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.20 (vericilerde fosfor veya arsenik üzerinde etkir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.21 (X-H ve Y-H izerinde etkiyerek X-Y bağı oluşturur)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:EC 1.97 (diğer oksidoredüktazları içerir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kategori:Transferazlar (EC 2) (Transferaz)[değiştir | kaynağı değiştir]

 • EC 2.1 bir karbonlu gruplar aktaran enzimleri içerir (örneğin metiltransferazlar)
 • EC 2.2 aldehit veya keton grupları aktaran enzimler içerir (transketolaz ve transaldolazlar)
 • EC 2.3 asil grupları aktaran enzimler içerir (asiltransferazlar)
 • EC 2.4 glikozil grupları aktaran enzimleri içerir (glikoziltransferazlar)
 • EC 2.5 metil grubu haricindeki alkil ve aril gruplarını aktaran enzimleri içerir
 • EC 2.6 azotlu gruplar aktaran enzimleri içerir (transaminazlar)
 • EC 2.7 fosforlu gruplar aktaran enzimleri içerir (polimeraz ve kinazlar da dahil olmak üzere genel olarak fosfotransferazlar)
 • EC 2.8 kükürtlü gruplar aktaran enzimler içerir (kükürttransferaz ve sulfotransferazlar)
 • EC 2.9 selenyumlu gruplar aktaran enzimler içerir

Kategori:Hidrolazlar (EC 3) (Hidrolaz)[değiştir | kaynağı değiştir]

 • EC 3.1: ester bağı (esterazlar: nükleaz, fosfodiesteraz, lipaz, fosfatazlar)
 • EC 3.2: şekerler (glikozilazlar/DNA glikozilazlar, glikozit hidrolazlar)
 • EC 3.3: eter bağları
 • EC 3.4: peptit bağları (proteaz/peptidazlar)
 • EC 3.5: karbon-azot bağları, peptit bağları hariç
 • EC 3.6: asit anhidritder (asit anhidrit hidrolazlar, helikaz ve GTPazlar dahil olmak üzere)
 • EC 3.7: karbon-karbon bağları
 • EC 3.8: halojenür bağları
 • EC 3.9: fosfor-azot bağları
 • EC 3.10: kükürt-azot bağları
 • EC 3.11: karbon-fosfor bağları
 • EC 3.12: kükürt-kükürt bağları
 • EC 3.13: karbon-kükürt bağları

Kategori:Liyazlar (EC 4) (Liyaz)[değiştir | kaynağı değiştir]

 • EC 4.1 karbon-karbon bağlarını kesen liyazları içerir, dekarboksilazlar (EC 4.1.1), aldehit liyazlar (EC 4.1.2), okso asit liyazlar (EC 4.1.3) ve diğerleri (EC 4.1.99) gibi
 • EC 4.2 karbon-oxygen bağlarını kesen liyazları içerir, dehidratazlar gibi
 • EC 4.3 karbon-azot bağlarını kesen liyazları içerir
 • EC 4.4 karbon-kükürt bağlarını kesen liyazları içerir
 • EC 4.5 karbon-halojenür bağlarını kesen liyazları içerir
 • EC 4.6 fosfor-oksijen bağlarını kesen liyazları içerir, adenilat siklaz ve guanilat siklaz gibi
 • EC 4.99 diğer liyazları içerir, ferrokelataz gibi

Kategori:İzomerazlar (EC 5) (İzomeraz)[değiştir | kaynağı değiştir]

 • EC 5.1, rasemizasyon katalizleyen enzimleri (rasemazlar) ve epimerizasyon katalizleyen enzimleri (epimerazları) içerir
 • EC 5.2, geometrik izomerlerin izomerizasyonunu katalizleyen enzimleri (cis-trans izomerazları) içerir
 • EC 5.3, intramoleküler (molekül içi) oksidoredüktazları içerir
 • EC 5.4, intramoleküler transferazları (mutazları)
 • EC 5.5, intramoleküler liyazları içerir
 • EC 5.99, diğer isomerazları içerir (topoizomerazlar dahil)

Kategori:Ligazlar (EC 6) (Ligaz)[değiştir | kaynağı değiştir]

 • EC 6.1 karbon-oksijen bağları oluşturan ligazları içerir
 • EC 6.2 karbon-kükürt bağları oluşturan ligazları içerir
 • EC 6.3 karbon-azot bağları oluşturan ligazları içerir (argininosuksinat sentetaz dahil)
 • EC 6.4 karbon-karbon bağları oluşturan ligazları içerir
 • EC 6.5 fosforik ester bağları oluşturan ligazları içerir
 • EC 6.6 azot-metal bağları oluşturan ligazları içerir