Elementler listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Periyodik Tablo

No.   Atom ağırlığı Adı Sembolü Erime noktası (°C) Kaynama noktası (°C) Yoğunluğu (g/cm3) Yeryüzün- deki oranı (%) Keşif yılı Grubu Elektronik dizilimi İyonizasyon enerjisi (eV)
1 1,0079 Hidrojen H -259 -253 0,09 0,14 1776 1 1s1 13,5984
2 4,0026 Helyum He -272 -269 0,18 1895 18 1s2 24,5874
3 6,941 Lityum Li 180 1347 0,53 1817 1 [He] 2s1 5,3917
4 9,0122 Berilyum Be 1278 2970 1,85 1797 2 [He] 2s2 9,3227
5 10,811 Bor B 2300 2550 2,34 1808 13 [He] 2s2 2p1 8,298
6 12,0107 Karbon C 3500 4827 2,26 0,094 eski 14 [He] 2s2 2p2 11,2603
7 14,0067 Azot N -210 -196 1,25 1772 15 [He] 2s2 2p3 14,5341
8 15,9994 Oksijen O -218 -183 1,43 46,71 1774 16 [He] 2s2 2p4 13,6181
9 18,9984 Flor F -220 -188 1,7 0,029 1886 17 [He] 2s2 2p5 17,4228
10 20,1797 Neon Ne -249 -246 0,9 1898 18 [He] 2s2 2p6 21,5645
11 22,9897 Sodyum Na 98 883 0,97 2,75 1807 1 [Ne] 3s1 5,1391
12 24,305 Magnezyum Mg 639 1090 1,74 2,08 1755 2 [Ne] 3s2 7,6462
13 26,9815 Alüminyum Al 660 2467 2,7 8,07 1825 13 [Ne] 3s2 3p1 5,9858
14 28,0855 Silisyum Si 1410 2355 2,33 27,69 1824 14 [Ne] 3s2 3p2 8,1517
15 30,9738 Fosfor P 44 280 1,82 0,13 1669 15 [Ne] 3s2 3p3 10,4867
16 32,065 Kükürt S 113 445 2,07 0,052 eski 16 [Ne] 3s2 3p4 10,36
17 35,453 Klor Cl -101 -35 3,21 0,045 1774 17 [Ne] 3s2 3p5 12,9676
18 39,948 Argon Ar -189 -186 1,78 1894 18 [Ne] 3s2 3p6 15,7596
19 39,0983 Potasyum K 64 774 0,86 2,58 1807 1 [Ar] 4s1 4,3407
20 40,078 Kalsiyum Ca 839 1484 1,55 3,65 1808 2 [Ar] 4s2 6,1132
21 44,9559 Skandiyum Sc 1539 2832 2,99 1879 3 [Ar] 4s2 3d1 6,5615
22 47,867 Titanyum Ti 1660 3287 4,54 0,62 1791 4 [Ar] 4s2 3d2 6,8281
23 50,9415 Vanadyum V 1890 3380 6,11 1830 5 [Ar] 4s2 3d3 6,7462
24 51,9961 Krom Cr 1857 2672 7,19 0,035 1797 6 [Ar] 4s1 3d5 6,7665
25 54,938 Manganez Mn 1245 1962 7,43 0,09 1774 7 [Ar] 4s2 3d5 7,434
26 55,845 Demir Fe 1535 2750 7,87 5,05 eski 8 [Ar] 4s2 3d6 7,9024
27 58,9332 Kobalt Co 1495 2870 8,9 1735 9 [Ar] 4s2 3d7 7,881
28 58,6934 Nikel Ni 1453 2732 8,9 0,019 1751 10 [Ar] 4s2 3d8 7,6398
29 63,546 Bakır Cu 1083 2567 8,96 eski 11 [Ar] 4s1 3d10 7,7264
30 65,39 Çinko Zn 420 907 7,13 eski 12 [Ar] 4s2 3d10 9,3942
31 69,723 Galyum Ga 30 2403 5,91 1875 13 [Ar] 4s2 3d10 4p1 5,9993
32 72,64 Germanyum Ge 937 2830 5,32 1886 14 [Ar] 4s2 3d10 4p2 7,8994
33 74,9216 Arsenik As 81 613 5,72 eski 15 [Ar] 4s2 3d10 4p3 9,7886
34 78,96 Selenyum Se 217 685 4,79 1817 16 [Ar] 4s2 3d10 4p4 9,7524
35 79,904 Brom Br -7 59 3,12 1826 17 [Ar] 4s2 3d10 4p5 11,8138
36 83,8 Kripton Kr -157 -153 3,75 1898 18 [Ar] 4s2 3d10 4p6 13,9996
37 85,4678 Rubidyum Rb 39 688 1,63 1861 1 [Kr] 5s1 4,1771
38 87,62 Stronsiyum Sr 769 1384 2,54 1790 2 [Kr] 5s2 5,6949
39 88,9059 İtriyum Y 1523 3337 4,47 1794 3 [Kr] 5s2 4d1 6,2173
40 91,224 Zirkonyum Zr 1852 4377 6,51 0,025 1789 4 [Kr] 5s2 4d2 6,6339
41 92,9064 Niyobyum Nb 2468 4927 8,57 1801 5 [Kr] 5s1 4d4 6,7589
42 95,94 Molibden Mo 2617 4612 10,22 1781 6 [Kr] 5s1 4d5 7,0924
43 * 98 Teknesyum Tc 2200 4877 11,5 1937 7 [Kr] 5s2 4d5 7,28
44 101,07 Rutenyum Ru 2250 3900 12,37 1844 8 [Kr] 5s1 4d7 7,3605
45 102,9055 Rodyum Rh 1966 3727 12,41 1803 9 [Kr] 5s1 4d8 7,4589
46 106,42 Paladyum Pd 1552 2927 12,02 1803 10 [Kr] 4d10 8,3369
47 107,8682 Gümüş Ag 962 2212 10,5 eski 11 [Kr] 5s1 4d10 7,5762
48 112,411 Kadmiyum Cd 321 765 8,65 1817 12 [Kr] 5s2 4d10 8,9938
49 114,818 İndiyum In 157 2000 7,31 1863 13 [Kr] 5s2 4d10 5p1 5,7864
50 118,71 Kalay Sn 232 2270 7,31 eski 14 [Kr] 5s2 4d10 5p2 7,3439
51 121,76 Antimon Sb 630 1750 6,68 eski 15 [Kr] 5s2 4d10 5p3 8,6084
52 127,6 Tellür Te 449 990 6,24 1783 16 [Kr] 5s2 4d10 5p4 9,0096
53 126,9045 İyot I 114 184 4,93 1811 17 [Kr] 5s2 4d10 5p5 10,4513
54 131,293 Ksenon Xe -112 -108 5,9 1898 18 [Kr] 5s2 4d10 5p6 12,1298
55 132,9055 Sezyum Cs 29 678 1,87 1860 1 [Xe] 6s1 3,8939
56 137,327 Baryum Ba 725 1140 3,59 0,05 1808 2 [Xe] 6s2 5,2117
57 138,9055 Lantan La 920 3469 6,15 1839 [Xe] 6s2 5d1 5,5769
58 140,116 Seryum Ce 795 3257 6,77 1803 [Xe] 6s2 4f1 5d1 5,5387
59 140,9077 Praseodimiyum Pr 935 3127 6,77 1885 [Xe] 6s2 4f3 5,473
60 144,24 Neodimyum Nd 1010 3127 7,01 1885 [Xe] 6s2 4f4 5,525
61 * 145 Prometyum Pm 1100 3000 7,3 1945 [Xe] 6s2 4f5 5,582
62 150,36 Samaryum Sm 1072 1900 7,52 1879 [Xe] 6s2 4f6 5,6437
63 151,964 Evropiyum Eu 822 1597 5,24 1901 [Xe] 6s2 4f7 5,6704
64 157,25 Gadolinyum Gd 1311 3233 7,9 1880 [Xe] 6s2 4f7 5d1 6,1501
65 158,9253 Terbiyum Tb 1360 3041 8,23 1843 [Xe] 6s2 4f9 5,8638
66 162,5 Disprozyum Dy 1412 2562 8,55 1886 [Xe] 6s2 4f10 5,9389
67 164,9303 Holmiyum Ho 1470 2720 8,8 1867 [Xe] 6s2 4f11 6,0215
68 167,259 Erbiyum Er 1522 2510 9,07 1842 [Xe] 6s2 4f12 6,1077
69 168,9342 Tulyum Tm 1545 1727 9,32 1879 [Xe] 6s2 4f13 6,1843
70 173,04 İterbiyum Yb 824 1466 6,9 1878 [Xe] 6s2 4f14 6,2542
71 174,967 Lutesyum Lu 1656 3315 9,84 1907 3 [Xe] 6s2 4f14 5d1 5,4259
72 178,49 Hafniyum Hf 2150 5400 13,31 1923 4 [Xe] 6s2 4f14 5d2 6,8251
73 180,9479 Tantal Ta 2996 5425 16,65 1802 5 [Xe] 6s2 4f14 5d3 7,5496
74 183,84 Tungsten W 3410 5660 19,35 1783 6 [Xe] 6s2 4f14 5d4 7,864
75 186,207 Renyum Re 3180 5627 21,04 1925 7 [Xe] 6s2 4f14 5d5 7,8335
76 190,23 Osmiyum Os 3045 5027 22,6 1803 8 [Xe] 6s2 4f14 5d6 8,4382
77 192,217 İridyum Ir 2410 4527 22,4 1803 9 [Xe] 6s2 4f14 5d7 8,967
78 195,078 Platin Pt 1772 3827 21,45 1735 10 [Xe] 6s1 4f14 5d9 8,9587
79 196,9665 Altın Au 1064 2807 19,32 eski 11 [Xe] 6s1 4f14 5d10 9,2255
80 200,59 Cıva Hg -39 357 13,55 eski 12 [Xe] 6s2 4f14 5d10 10,4375
81 204,3833 Talyum Tl 303 1457 11,85 1861 13 [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p1 6,1082
82 207,2 Kurşun Pb 327 1740 11,35 eski 14 [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2 7,4167
83 208,9804 Bizmut Bi 271 1560 9,75 eski 15 [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p3 7,2856
84 * 209 Polonyum Po 254 962 9,3 1898 16 [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4 8,417
85 * 210 Astatin At 302 337 1940 17 [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p5 9,3
86 * 222 Radon Rn -71 -62 9,73 1900 18 [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p6 10,7485
87 * 223 Fransiyum Fr 27 677 1939 1 [Rn] 7s1 4,0727
88 * 226 Radyum Ra 700 1737 5,5 1898 2 [Rn] 7s2 5,2784
89 * 227 Aktinyum Ac 1050 3200 10,07 1899 [Rn] 7s2 6d1 5,17
90 232,0381 Toryum Th 1750 4790 11,72 1829 [Rn] 7s2 6d2 6,3067
91 231,0359 Protaktinyum Pa 1568 15,4 1913 [Rn] 7s2 5f2 6d1 5,89
92 238,0289 Uranyum U 1132 3818 18,95 1789 [Rn] 7s2 5f3 6d1 6,1941
93 * 237 Neptünyum Np 640 3902 20,2 1940 [Rn] 7s2 5f4 6d1 6,2657
94 * 244 Plütonyum Pu 640 3235 19,84 1940 [Rn] 7s2 5f6 6,0262
95 * 243 Amerikyum Am 994 2607 13,67 1944 [Rn] 7s2 5f7 5,9738
96 * 247 Küriyum Cm 1340 13,5 1944 [Rn] 7s2 5f7 6d1 5,9915
97 * 247 Berkelyum Bk 986 14,78 1949 [Rn] 7s2 5f9 6,1979
98 * 251 Kaliforniyum Cf 900 15,1 1950 [Rn] 7s2 5f10 6,2817
99 * 252 Aynştaynyum Es 860 1952 [Rn] 7s2 5f11 6,42
100 * 257 Fermiyum Fm 1527 1952 [Rn] 7s2 5f12 6,5
101 * 258 Mendelevyum Md 1955 [Rn] 7s2 5f13 6,58
102 * 259 Nobelyum No 827 1958 [Rn] 7s2 5f14 6,65
103 * 262 Lavrensiyum Lr 1627 1961 3 [Rn] 7s2 5f14 7p1 4,9
104 * 261 Rutherfordiyum Rf 1964 4 [Rn] 7s2 5f14 6d2
105 * 262 Dubniyum Db 1967 5 [Rn] 7s2 5f14 6d3
106 * 266 Seaborgiyum Sg 1974 6 [Rn] 7s2 5f14 6d4
107 * 264 Bohriyum Bh 1981 7 [Rn] 7s2 5f14 6d5
108 * 277 Hassiyum Hs 1984 8 [Rn] 7s2 5f14 6d6
109 * 268 Meitneriyum Mt 1982 9 [Rn] 7s2 5f14 6d7
110 * 281 Darmstadtiyum Ds 10 [Rn] 7s2 5f14 6d8
111 * 282 Röntgenyum Rn 11 [Rn] 7s2 5f14 6d9
112 * 285 Kopernikyum Cn 12 [Rn] 7s2 5f14 6d10
113 * 286 Nihoniyum Nh 13 [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p1
114 * 289 Flerovyum Fl 14 [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p2
115 * 290 Moskoviyum Mc 15 [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p3
116 * 293 Livermoryum Lv 16 [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p4
117 * 294 Tennesin Ts 17 [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p5
118 * 294 Oganesson Og 18 [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p6
No.   Atom ağırlığı Adı Sembolü Ergime noktası (°C) Kaynama noktası (°C) Yoğunluğu (g/cm3) Yeryüzün- deki oranı (%) Keşif yılı Grubu Elektronik dizilimi İyonizasyon enerjisi (eV)