Drungarios tu ploimu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Filodaki Drungarios konumunu İmparator olmak için kullanan I. Romanos'un altın solidus'u

Drungarios tu ploimu (Yunancaδρουγγάριος τοῦ πλοΐμου/τῶν πλοΐμων, droungarios tou ploïmou/tōn ploïmōn;

Bilinen kişilerin listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Not: Belirsiz girişler eğik yazı ile işaretlenmiştir.
İsim Tenure İmparator(lar) Notlar Kaynak
Krateros y. 820ler II. Mihail Zonaras tarafındanExarchōn tou stolou ("filonun lideri") ünvanı ile kaydedilmiştir, Belki de makamın ilk sahibidir. [1]
İoannis y. 859/67 III. Mihail Patrik Fotios'un mektubunun muhatabı; aksi bilinmiyor. [2][3]
Niketas Ooryphas y. 860–873 ya da 879 (?) III. Mihail
I. Basileios
Çok başarılı bir komutan olarak, I. Basileios'un deniz saldırısına öncülük etti, Ragusa'yı Arapların kuşatmasından kurtardı, Bari Emirliği'ne saldırdı ve Kardiya ve Korint Körfezi'nde Girit Sarazenlerine karşı iki büyük zafer kazandı. [1][4]
Elias y. 862/67y. 869 I. Basileios Bir prōtospatharios, 867'de tahttan indirilen Konstantinopolis Patriği I. İgnatius'u başkente getirmekle Basileios tarafından görevlendirildi. Patrik Fotios'un y. 862 862 ile 869 yılları arasında yazdığı üç mektubun muhatabıdır. [1][5]
Adrianos y. 877/78 I. Basileios Ooryphas'ın eski yardımcısı, I. Basileios tarafından Aghlabidler tarafından son kuşatması sırasında Sicilya'daki Siraküza'ya yardım etmesi için gönderildi, ancak ters rüzgarlar tarafından gecikti ve şehre ulaşamadı. [2][6]
Nasar y. 879/80 I. Basileios İfrikiye emrliği Ağlebîleri Kefalonya'da ve güney İtalya'da iki kere mağlup etti. [1][7]
Eustathios [Argyros] y. 894–904 VI. Leon 894-896 Bizans-Bulgar Savaşı'na katıldı. 902'de Sicilya'daki Taormina'nın Ağlebîler'in eline geçmesini engelleyemedikten sonra görevden alındı. Görevine iade edildi, 904'te Trabluslu Leon yönetimindeki Sarazenlerle karşı karşıya gelmediği için tekrar görevden alındı. Dönemin generali Eustathios Argyros ile olası kimliği bir tartışma konusudur. [1][8]
Himerios 904–912 VI. Leon Eustathios'un yerine atandı, Selanik'in yağmalanmasını engelleyemedi, ancak Araplara karşı birkaç başarı kazandı. Girit'e karşı başarısız bir sefere liderlik ettikten ve 912'de Sakız Adası'nda Trabluslu Leon karşısında ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra görevden alındı. [9][10]
Romanos Lekapenos y. 917–919 Zoe Karbonopsina Düşük kökenli bir deniz subayı olarak üst düzey komutanlıklara yükseldi ve sonunda İmparatoriçe-naip Zoe Karbonopsina rejimi altında Filo'nun droungarios'u oldu. Konumunu, onu ve General Leo Fokas'ı geride bırakmak ve Zoe'nin kızıyla evlendiği oğlu VII. Konstantinos'un velayetini üstlenmek için kullandı. 920'de kıdemli imparator oldu ve 944'te kendi oğulları tarafından tahttan indirilene kadar hüküm sürdü. [2][11]
İoannis Rhadinos y. 921/22 I. Romanos Trabluslu Leon'un öldürüldüğü Limni açıklarında ona karşı kesin bir zafer kazandı. [2][12]
Aleksios Mosele y. 922 I. Romanos 922'de Bulgarlara karşı yapılan Pegae Muharebesi'nde öldürüldü. [2][13]
Lips ya y. 908/17 ya da y. 922/44 (?) ya VI. Leon
ya da I. Romanos
Patria Konstantinopolus, Romanos Lekapenos ve VII. Konstantinos'un ortak hükümdarlığı sırasında Konstantinopolis'te bir manastır ve bir misafirhane kuran bir patrikios ve "Filonun "drungarios'u" olarak kaydeder. Genellikle y. 908'de Lips Manastırı'nı kuran Konstantinos Lips ile özdeşleştirilir, ancak bu kimlik belirsizdir; Konstantinos Lips, VI. Leon hükümdarlığında aktifti ve 917'de Achelous Muharebesi'nde öldürüldü. [2][14]
Konstantinos Gongilis y. 944/45–949 VII. Konstantinos Zoe'nin naipliğinden beri sarayda faal olan hadım, VII. Konstantin'in tek imparator olmasından hemen sonra bu göreve atandı ve 949'da Girit'i geri almak için yapılan başarısız sefere önderlik etti. [2][15]
Konstantinos bilinmiyor I. Romanos Prōtospatharios ve manglabitēs. Kafkas İberyası'na y. 923 yılında diplomatik bir misyona gönderildi; kaynaklarda ayrıca (belli ki daha sonra) patrikios ve Filo'nun droungarios'u unvanlarıyla da kaydedilmiştir, bu nedenle bazıları tarafından Konstantinos Lips veya Konstantinos Gongilis ile özdeşleştirilmiştir, ancak her ikisi de sorunludur. [16][17]
Josef Bringas 950ler VII. Konstantinos I. Romanos'un hükümdarlığından itibaren sarayda üst düzey görevlerde bulunan hadım, VII. Konstantinos onu Filo'nun droungarios'u olarak atadı; II. Romanos hükümdarlığında paradynasteuōn rütbesine terfi etti. [2][18]
Nikitas Avalantis y. 964 II. Nikiforos Sicilya'yı kurtarmak için büyük seferin lideri, ilk başarıdan sonra Bizans filosu, Boğazlar Muharebesi'nde Fâtımîler karşısında mutlak bir şekilde mağlup oldu. Nikitas, 967'de fidye ödenene kadar kaldığı İfrikiye'de esir kaldı. [16][19]
Leo Lekapenos y. 971–976 I. İoannis Güçlü parakoimōmenos Basileios Lekapenos'un akrabası ve yakın işbirlikçisi, I. İoannis'in II. Nikiforos'un takipçilerini temizlemesinin bir parçası olarak göreve atandı. 971'de Ruslara karşı yapılan sefer sırasında donanmanın sevkini organize etti, ancak kendisi Konstantinopolis'te kaldı ve burada Genç Leo Fokas'ın başarısız bir darbesini bastırdı. I. İoannis veya II. Basileios tarafından prōtovestiarios görevine terfi ettirilene kadar bu görevde kaldı. [16][20]
Bardas Parsakoutenos y. 977/78 II. Basileios Diyakoz Leon, Bardas Skleros'un ilk isyanı sırasında Abidos açıklarında bir asi filosunu yendiğini bildirir. Unvanı belirsizdir, ancak genellikle İmparatorluk Filolarına komuta ettiği varsayılır. [21][22]
Theodore Karantenos y. 977/78 II. Basileios İoannis Skilicis tarafından nauarchos olarak adlandırılan, Bardas Skleros'un ilk isyanı sırasında Fokaia açıklarında Mihail Kurtikios komutasındaki bir asi filosunu yendi. İmparatorluk Filosuna mı yoksa thematik bir filoya mı komuta ettiği belli değildir. [2][21][23]
Kyriakos y. 989 II. Basileios Sadece 989 baharında Abidos'u isyancı Bardas Fokas'a karşı savunurken bahsedilir. [16][24]
Stephen y. 1038–1040 IV. Mihail İmparator'un kayınbiraderi ve patrikios, Georgios Maniakes ile olan anlaşmazlığı yüzünden Sicilya'yı geri alma girişiminin başarısızlığından büyük ölçüde sorumludur. Bununla birlikte, açıkça droungarios olarak adlandırılmaz, daha çok "donanmanın efendisi" ([kat]archōn tu stolu) olarak adlandırılır. [16]
Nikiforos Komninos y. 1081 I. Aleksios I. Aleksios'un küçük kardeşi, ağabeyi tahta çıktıktan sonra sebastos ve megas droungarios tu stolu olmuştur. Bu, aktif bir makamdan ziyade onur unvanı bir atamasıdır ve Nikiforos herhangi bir emir vermiş görünmemektedir. [25]
Eustathios Kymineianos y. 1101 I. Aleksios Aleksios'un sırdaşı ve baş yardımcılarından biridir. 1087'den sonra çeşitli filo komutanlıklarında bulundu. Muhtemelen y. 1101/02 yılında Korikos'u ele geçirmek ve tahkim etmek için gönderildiği zaman megas droungarios oldu. 1107'de Aleksios'un yokluğunda sefer sırasında Konstantinopolis'i yönetti. [26][27]
Konstantinos Dalassenos y. 1090 I. Aleksios Anna Komnini tarafından thalassokrator ("denizin efendisi") olarak nitelendirilen kişidir, muhtemelen bir megas droungarios idi. Bizans donanmasını Smirni beyi Çaka'ya karşı komuta etti. [28][29]
Demetrios Branas y. 1141 I. Manuil Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Mesud'a karşı seferlerde Amiral (navarhos) . [25]
Konstantinos Komninos y. 1143–1147 I. Manuil 1143 ve 1147'deki Kilise konseylerinin katılımcısı, basitçe sebastos and megas droungarios, muhtemelen Filo'dan ziyade megas droungarios tēs viglas olarak nitelendirilir. [26]
Nikephoros Dasiotes y. 1147 I. Manuil III. Konrad'ı Filistin'e taşıyan filonun Amirali (navarhos). [25]
Maios y. 1151 I. Manuil Sicilya Krallığı ile barış antlaşmasını imzalayan Amiral (navarhos). [25]
İoannis Makrembolitis y. 1140lar/1150ler I. Manuil Makrembolitis, Manuil'in saray mensubu olarak bilinir. Onu megas droungarios olarak adlandıran bir mühür günümüze ulaşmıştır, ancak büyük olasılıkla Filo'dan ziyade megas droungarios tēs viglas görevine atıfta bulunmaktadır. [26]
Gabalas y. 1241–1266/67 III. İoannis Pansebastos ve megas droungarios tou stolou Gabalas, İznik imparatoru İoannis Vatacis'in bir eyleminde kaydedilmiştir. Mihail Komninos Branas'ın kayınpederidir. Ya Leon Gabalas'a ya da Rodos'un özerk hükümdarları olan kardeşi İoannis Gabalas'a atıfta bulunması mümkündür. [26][30]
Stefen Muzalon 1303'e kadar II. Andronikos Ceneviz ile Katalan Bölüğü arasında çıkan bir tartışmada arabuluculuk yapmak üzere gönderildi, çatışmada öldürüldü. [26][31]
İoannis Dukas Muzalon early 14. yüzyıl II. Andronikos Manuil Filis tarafından onun için bir dizi şiir bestelemiştir. [26][32]
İoannis Filanthropenos y. 1324 II. Andronikos İmparator'un Şablon:7'u, Temmuz 1324 tarihli bir eylemde görevde olduğu kaydedilmiştir. [33][34]
George Isaris y. 1344 muhtemelen V. İoannis 1344'te Megas droungarios tou stolou, ertesi yıl İoannis Kantakuzenos'a katıldı. Ölümünden önce y. 1373/74 yılında megas primikērios görevine terfi etti. [35]
Lukas Notaras y. 1441 II. Manuil Konstantinos Paleologos'u Midilli'ye getiren gemiye kaptanlık yaptı; droungarios olarak adlandırılan kişi, megas droungarios tu stolu olabilir. Daha sonra megadük oldu ve İstanbul'un Fethi'ne kadar İmparatorluğun baş bakanlarından biriydi. [36][37]

Bir dizi hak sahibi yalnızca hayatta kalan ofis mühürleriyle bilinir ve yalnızca yaklaşık olarak tarihlendirilebilir:

İsim Dönem Notlar Kaynakça
Euphemianos y. 750/y. 850 Spatharios ve Ege Denizi droungarios'u, prōtospatharios ile droungarios tu ploimu ve nihayetinde Hellas patrikios ve Stratigos'una kadar kariyerini detaylandıran 14 mühürden oluşan bir diziden bilinir. [38]
İoannis geç 8./erken 9. yüzyıl Onu spatharios and droungarios tu ploimu olarak adlandıran tek bir mühürden bilinir. [38]
Basileios 9. yüzyılın ikinci yarısı Onu patrikios, imparatorluk prōtospatharios ve droungarios tu ploimu olarak adlandıran tek bir mühürle bilinir. [39]
Barsakios geç 9. yüzyıl Açıkça Ermeni kökenli, tek bir mühürden anthypatos, patrikios, imparatorluk prōtospatharios ve droungarios tu ploimu olarak adlandırılır. [40]
Nikitas 10. yüzyıl adece onu bir magistros, droungarios tou ploïmou ve katepanō tōn ploïmōn olarak adlandıran tek bir mühürle bilinir. Werner Seibt tarafından 10. yüzyılın ilk üçte birine yerleştirilmiş. [41][42]
Hilarion 10. yüzyıl Sadece onu bir imparatorluk prōtospatharios, droungarios tou ploïmou, primikērios ve epi tou Chrysotriklinou olarak adlandıran tek bir mühürle bilinir. [43]
[Theodoros] Rhadinos 11. yüzyılın ilk yarısı Sadece onu bir anthypatos and patrikios, imparatorluk prōtospatharios ve droungarios tou ploïmou olarak adlandıran tek bir mühürle bilinir. İlk adı kesin değildir. [43]
Andronikos 11. yüzyılın ilk yarısı Sadece onu bir patrikios, droungarios tou ploïmou ve pinkernēs olarak adlandıran iki mühürle bilinir. [16][44]
Konstantinos 11. yüzyıl Sadece onu bir vestarchēs ve droungarios tōn ploïmōn olarak adlandıran tek bir mühürle bilinir. [45]
Solomon 11. yüzyıl Sadece onu bir droungarios tōn ploïmōn olarak adlandıran tek bir mühürle bilinir. [45]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Özel
 1. ^ a b c d e Guilland 1967, s. 537.
 2. ^ a b c d e f g h i Guilland 1967, s. 538.
 3. ^ PmbZ, Ioannes (#3309).
 4. ^ PmbZ, Niketas Ooryphas (#25696).
 5. ^ PmbZ, Elias (#21640).
 6. ^ PmbZ, Adrianos (#20122).
 7. ^ PmbZ, Nasar (#25490).
 8. ^ PmbZ, Eustathios (#21836).
 9. ^ Guilland 1967, ss. 537-538.
 10. ^ ODB, "Himerios" (A. Kazhdan), p. 933.
 11. ^ ODB, "Romanos I Lekapenos" (A. Kazhdan), p. 1806.
 12. ^ PmbZ, Ioannes Radenos (#22914).
 13. ^ PmbZ, Alexios Mosele (#20241).
 14. ^ ODB, "Lips" (A. Cutler, A. Kazhdan), pp. 1232–2333.
 15. ^ PmbZ, Konstantinos Gongylios (#23823).
 16. ^ a b c d e f Guilland 1967, s. 539.
 17. ^ PmbZ, Konstantinos (#23833).
 18. ^ PmbZ, Ioseph Bringas (#23529).
 19. ^ PmbZ, Niketas (#25784).
 20. ^ PmbZ, Leon (#24532).
 21. ^ a b Holmes 2005, ss. 456-457 (note 27).
 22. ^ PmbZ, Bardas Parsakutenos (#20786).
 23. ^ PmbZ, Theodoros Karantenos (#27765).
 24. ^ PmbZ, Kyriakos (#24234).
 25. ^ a b c d Guilland 1967, s. 540.
 26. ^ a b c d e f Guilland 1967, s. 541.
 27. ^ Skoulatos 1980, ss. 85-87.
 28. ^ Guilland 1967, ss. 540-541.
 29. ^ Skoulatos 1980, ss. 61-62.
 30. ^ PLP, 3293. Γαβαλᾶς.
 31. ^ PLP, 19447. Mουζάλων Στέφανος.
 32. ^ PLP, 19440. Mουζάλων Ιωάννης ∆ούκας.
 33. ^ Guilland 1967, ss. 541-542.
 34. ^ PLP, 29766. Φιλανθρωπηνὸς Ἰωάννης.
 35. ^ PLP, 92111. Ἲσαρις Γεώργιος.
 36. ^ Guilland 1967, s. 542.
 37. ^ PLP, 20730. Nοταρᾶς Λουκᾶς.
 38. ^ a b PmbZ, Euphemianos (#1692).
 39. ^ PmbZ, Basileios (#966).
 40. ^ PmbZ, Barsakios (#20821).
 41. ^ Guilland 1967, ss. 538-539.
 42. ^ PmbZ, Niketas (#25751).
 43. ^ a b PmbZ, Hilarion (#22610).
 44. ^ PmbZ, Andronikos (#20418).
 45. ^ a b Guilland 1967, ss. 539-540.
Genel