Dokuz Eylül Üniversitesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
15.51, 14 Kasım 2016 tarihinde Aafrasyap (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 17821707 numaralı sürüm (1 ağustos 2016 tarihinde yeni binasına taşınan fakültemizin daha doğru bilgilerle tanıltılması sağlanmıştır.)
Deü
[1] Deü Hukuk

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1978 yılında kurulmuştur. Türkiye'de kurulan üçüncü, Ege Bölgesi'nde kurulmuş ilk hukuk fakültesidir.[kaynak belirtilmeli] Ayrıca Avrupa'da aktif eğitim sistemini ilk uygulayan hukuk fakültesidir.[kaynak belirtilmeli]

1982 yılında Ege Üniversitesi bünyesinden ayrılmış, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Buca-Dokuzçeşmeler yerleşkesindedir. Fakülte binasının çevresinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu vardır. Bina içinde Adalet Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Şu anda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yerleşkesinde bulunan fakülte 1 Ağustos 2016 tarihinde Tınaztepe Yerleşkesindeki Türkiye'nin en büyük hukuk fakültesi binasına taşınmıştır.
DEÜ Hukuk Fakültesi Amblemi
5 Kasım 1978 günü Türkiye’nin aydınlık yüzünü simgeleyen İzmir’de eğitim ve öğretime başlayarak hukuk orkestrasındaki yerini alan fakültemizin sahip olduğu bu ayrıcalığını ve farklılığını, amblemine yansıtmaması düşünülemezdi.

Prof. Dr. M. Polat Soyer’in ilk dekanlık görevini yürüttüğü 1994-1997 döneminde, bu konuyu ele alan fakülte yönetimi önerilen çok sayıda tasarım arasından halen kullanılmakta olan bu amblemi fakültemizin amblemi olarak belirledi.

Amblemdeki terazi, hukukun idesi olan adaleti simgelemektedir. Terazinin iki kefesini taşıyan kılıç, adaletin gücünü sembolize ederken, kılıcın üzerine yerleştirilen “Saat Kulesi”, fakültemiz amblemine basılan bir İzmir mührü gibidir. Kanun kitabının üzerindeki dalgalar ve fon olarak özellikle seçilen lacivert ise İzmir’in denizini ifade etmektedir.[2]

Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile fakültemize bağlı Adalet Meslek Yüksekokulunun müdüründen ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri;

  • Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
  • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL

Prof. Dr. Melda SUR

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR

Prof. Dr. Mustafa ALP

Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI

Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK

Doç. Dr. Mine AKKAN

Doç. Dr. Serkan AYAN

Yrd. Doç.  Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU

Raportör Fatma ÇETİN (Fakülte Sekreteri)

Akademik Birimler

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ


Medeni Hukuk Anabilim Dalı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Roma Hukuku Anabilim Dalı

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ


Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Öğrenci Toplulukları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, almış oldukları ağır hukuk eğitiminin yanında fakültemizde değişik topluluklar kurarak mesleki, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmakta; böylece Fakülte ruhunun tüm öğrencilere yayılmasında etkin bir rol oynamaktadırlar.[3]

  1. ^ http://hukuk.deu.edu.tr/index.php/fakultemiz/tarihce/amblemimiz/
  2. ^
    http://hukuk.deu.edu.tr/index.php/fakultemiz/tarihce/amblemimiz/
  3. ^ hukuk.deu.edu.tr