Doketizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Doketizm (Yunanca: δοκεῖν dokein "gibi görünmek") İsa'nın yeryüzündeki yaşamı boyunca gerçek ya da doğal bir bedeni olmadığını, bedeninin yalnızca bir görüntüden ibaret olduğunu öne süren öğretidir. Öğretinin temelinde maddenin ve varlığın kötü oluşu yatmaktadır. Bu inanışa göre İsa'nın tanrısallığı hakkında bir şüphe kalmazken, beşeri tabiatı ile tanrısal tabiat arasında doğrudan bir ilişki söz konusu değildir. Doketizm'in savunduğu en önemli inanış, çarmıhta ölenin yalnızca bir görüntü olduğu düşüncesidir. Buna göre doketist düşünce İsa'nın insanlığını ve tarihsel varoluşunu büyük ölçüde reddetmektedir denebilir.