Danimarka Eğitim Sistemi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

DANİMARKA EĞİTİM SİSTEMİ[değiştir | kaynağı değiştir]

Eğitim Tipleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Danimarka’da bütün çocuklar, belli standartlar dâhilinde, 9 yıllık eğitim almalıdır. Çocuklarının eğitim göreceği okullar ailelerin bireysel kararlarına sunulmuştur;

 1. Halk okulları ( Folkeskole)
 2. Özel okullar
 • Kırsal alanlardaki bazı bağımsız okullar ( Friskoler)
 • Kentsel alanlardaki büyük bağımsız okular ( Privatskoler)
 • Din ve cemaat okulları
 • İlerlemeci bağımsız okullar
 • Belli bir amaca hizmet eden okullar ( örneğin Rudolf Steiner Schools)
 • Alman azınlık okulları
 • Göçmen okulları
 1. Evde eğitim

Danimarka Eğitim Sistemine Genel Bakış[değiştir | kaynağı değiştir]

Danimarka eğitim sistemi bir yıllık zorunlu okul öncesi eğitimden sonra 9 yıllık genel bir zorunlu eğitim sürecini kapsar.10. yıl öğrencilerin isteğine bağlı seçmeli bir yıldır. Her Danimarka vatandaşının, okulla sınırlı kalmayıp aynı zamanda hayat boyu öğrenme programı adı altında, eğitimlerini okul dışında da; radyo, televizyon, kurslar, halk eğitim merkezleri gibi araçlarla sürdürebilme olanakları vardır. Genellikle öğrenciler eğitim hayatlarına 6 yaşında okul öncesi eğitim ile başlar. 9 yıllık zorunlu eğitimin sonrasında çoğu öğrenci eğitimlerine orta öğretim kurumlarında devam eder. Problem çözme, karar alma, işbirlikçi ve dayanışmacı eğitim anlayışı Danimarka eğitim sisteminin vazgeçilmez değerleridir. Öğrencilerin okul ve eğitimleriyle ilgili karar alma süreçlerine dâhil olmaları hem öğrenciler hem de öğretmenler için önemlidir. Öğrenciler dayanışma ve yardımlaşma içerisinde grup olarak çalışırlar ve bu süreçte öğretmenin rolü onlara kılavuzluk etmek ve organize etmektir. Danimarka Eğitim Sistemine Genel Bakış

Ölçme ve Değerlendirme[değiştir | kaynağı değiştir]

Not çizelgesi, Avrupa Kredi Sistemi ( ECTS) ile denkleşmesi açısından Nisan 2007’ de değiştirilmiştir.

Danca Not Notların Açıklaması ECTS olarak karşılığı
12 Mükemmel bir performans A
10 Çok iyi bir performans B
7 İyi bir performans C
4 Ortalama bir performans D
02 Geçer bir performans E
00 Geçersiz bir performans Fx
-3 Kabul edilemez bir performans F

HALK OKULLARI ( FOLKESKOLE)[değiştir | kaynağı değiştir]

Sayılarla Danimarka halk okulu; - 98 belediye - 1.605 belediye okulu - 595.573 öğrenci - 28.591 derslik - Her sınıf başına düşen öğrenci sayısı: 19.6 - Öğretmen öğrenci oranı: 1:10.7 - % 67’ si bayan %47’ si erkek 45 yaş altı 50.972 öğretmen - 10.491 öğrenci yoğun özel eğitim yardımı alır. - 59.869 çift dilli öğrenci

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Danimarka halk okulları 1814 yılında kurulmuş, o zamanlarda bütün çocuklara 7 yıllık bir eğitim hakkı tanınmıştır. Okullarda gösterilen konular; din, okuma, yazma ve aritmetik becerileriydi. Kuruluşundan 20. yüzyılın sonuna kadar sadece 5 büyük değişiklik yaşanmıştır. Bunlar: 1903, 1937, 1958, 1975 ve 1993 yıllarında yapılan değişikliklerdir. Öte yandan 21. yüzyılın başlarında birçok bütünleyici değişiklikler uygulamaya konmuştur.

Halk Okullarının Amacı[değiştir | kaynağı değiştir]

Demokratik ve bağımsız bir toplum içersinde kendi haklarını savunabilir ve ortak sorumluluklarının farkında olabilirler. Bunu yanında, Danimarka eğitim sisteminin önem verdiği üç önemli nokta vardır. Bunlar; özgürlük, eşitlik ve demokrasidir. Her okul, halk okullarının amaçlarını izleyecek şekilde kendi eğitim tutumlarını düzenler. Ailelerin eğitim süreçlerine dâhil olmaları, Danimarka eğitim sisteminin gerekli ve vazgeçilmez bir parçasıdır.

Zorunlu Dersler[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki dersler zorunlu derslerdir.

İnsani Bilimler Pratik Konular ve Müzik Doğa Bilimleri
Danca (tüm sınıflar) Jimnastik (tüm sınıflar) Matematik (tüm sınıflar)
İngilizce (3-9. sınıflar) Müzik (1-6. sınıflar) Doğa bilimi (1-6. sınıflar)
Hristiyanlık (tüm sınıflar) Görsel Sanatlar (1-5. sınıflar) Coğrafya(7-9. sınıflar)
Tarih (3-9. sınıflar) Dikiş , Bilgi ve Fikir Üretme ve Ev Ekonomisi (4-7. sınıf arasında bir veya birden fazla ) Biyoloji (7-9. sınıflar)
Sosyal bilimler (8-9. sınıflar) Fizik ve Kimya (7-9. sınıflar)

Seçmeli Dersler[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler aşağıdaki derslerden istediklerini seçmekte özgürdürler.

Almanca Fransızca Fotoğrafçılık Medya Drama Sinema Teknoloji

Aşağıdaki konular ilköğretim okullarındaki eğitim programlarının zorunlu bölümleridir:

 • Yol güvenliği
 • Sağlık, cinsellik ve aile eğitimi
 • Eğitim, mesleki eğitim ve işgücü piyasası oryantasyonu

Sınıflar ve Öğretmenler[değiştir | kaynağı değiştir]

Her sınıf başına yaklaşık olarak 20 öğrenci düşmektedir. Sınıftaki öğrenci sayısı 28 i aşmamaktadır. Fakat belli durumlar söz konusu olduğunda, belediye bir sınıf için 30 öğrenci olabilecek kadar kapasite tanımaktadır. Ülkedeki ilköğretim sınıflarının çoğunun 20 veya daha az öğrencisi bulunmaktadır. Her sınıf bir sınıf öğretmenine sahiptir. Sınıf öğretmenleri öğretimin eksiksiz bir programlama çerçevesinde gerçekleşmesi için ilerleme ve tutarlılığı garanti etmelidir. Öğrenci ve okul aile iş birliği söz konusu olduğunda öğretmen merkezdir. Sınıf öğretmenlerinin görevleri yasalarla belirtilmiştir. Sınıf öğretmenleri diğer sınıfların öğretmenleriyle iş birliği yaparak öğretmeyi organize eder ve planlar. Bunun yanı sıra öğrencilerin öğrenmelerinden aldıkları geri dönütlerin değerlendirilmesiyle eğitimdeki bireysel farlılıklarla ilgili gereksinimleri bağlayan anahtar kişidir.

Değerlendirme, Testler ve Öğrenci Planları[değiştir | kaynağı değiştir]

Değerlendirme[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrencilerin seviye ve amaçlarına uygun konu ve alanlarda bilgi ve becerilerinin edinim durumlarını ölçmelidir.

Ülke Geneli Testler[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler aşağıdaki sınavları olmalıdır.

 • Danca, okuma odaklı 2, 4, 6, 8. seviyelerde
 • İngilizce 7. seviye
 • Matematik 3. ve 6. seviyelerde
 • Coğrafya 8. seviye
 • Biyoloji 8. seviye
 • Fizik ve kimya 8. seviye

Testler bilgisayar odaklıdır ve öğrencilere göre sürekli olarak adapte edilebilir. Eğer bir öğrenci soruyu yanlış yanıtlarsa öğrenciye daha kolay bir soru sorulur. Eğer öğrenci soruyu doğru yanıtlarsa öğrenciye daha zor bir soru verilir.

Öğrenci Planları[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenci planları her konudaki süregelen değerlendirme sonuçları hakkında bilgi ve bu sonuçlara dayalı ders hareketlerini içerir. Öğrenci planları bir eğitim öğretim yılında en az bir kez düzenlenmelidir. Öğrenci planları ailelerin bilgisi dâhiline sunulmalıdır.

Sınavlar ve Diğer Değerlendirme Formları[değiştir | kaynağı değiştir]

Okulu Bitirme Sınavları[değiştir | kaynağı değiştir]

9 ve 10. sınıfların sonunda halk okullarındaki öğrenciler okul bitirme sınavlarına tabi tutulur. 9. sınıf sonunda bu sınavların olunması zorunludur fakat isteğe bağlı olarak 10. sınıf sonunda da gerçekleşebilir. 10. sınıf sonunda gerçekleşen sınav 9. sınıfta olana nispeten daha fazla akademik bilgi gerektirmektedir. 9. sınıfın sonunda öğrenciler halk okulu final sınavında şu konulardan sınav olabilirler: Danca, İngilizce, Hıristiyanlık, Tarih, Sosyal Bilimler, Matematik, Coğrafya, Biyoloji, Fen- Kimya, Almanca ve Fransızca seçmeli olarak.

Okul ve Aile[değiştir | kaynağı değiştir]

Danimarka halk okullarının amacı aileyle iş birliği içerisinde eğitim aktivitelerini yürütmektir.

Özel Öğretim[değiştir | kaynağı değiştir]

Özel sınıflar zekâ engeli, okuma ve öğrenme güçlüğü, duyma problemi vb. sorunları olan öğrenciler için düzenlenen sınıflardır.

Çift Dilli Çocuklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Eğer okul yönetimi tarafından uygun bulunursa çift dilli çocuklar ilköğretim okullarında ikinci yabancı dil olarak Danca eğitimi alabilirler. Eğer bu çocukların Danca temel eğitime ihtiyaçları varsa gruplar halinde ya da bireysel olarak bir sınıfta öğretim gerçekleştirilir. Normal bir sınıfta eğitimini sürdürüp yine de özel desteğe ihtiyaç duyan çift dilli öğrenciler ilaveten ikinci yabancı dil olarak Danca alırlar. Alınacak ders sayısı öğrencinin bireysel ihtiyacıyla doğru orantılı olmalıdır.

Okul Kütüphaneleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Her bağımsız okulda eğitsel hizmet merkezi olarak bir okul kütüphanesi kurulur. Okul kütüphanesi öğretmenler tarafından kullanılmak üzere eğitim ve öğretim materyali sağladığı gibi bu materyallerin nasıl kullanılacağına dair kılavuzluk eder. Bugünkü halk okullarında öğrenim kaynakları içersinde kitaplar, bilgisayarlar, bilgi teknoloji yazılımları gibi elle tutulur kaynakların yanı sıra, elektronik veri tabanı, ağ servisleri, öğretmenlerin öğretimde kullanmaları için olduğu gibi öğrencilerinde bireysel olarak kullanabileceği kaynaklar, akademik gelişim ve öğrenme kaynakları mevcuttur

DANİMARKA'DA ÖZEL OKULLAR[değiştir | kaynağı değiştir]

Danimarka’da özel okullar kendi hükümetleri tarafından desteklenir. Bu gelenek din adamı, şair ve politikacı N.F.S Gruntvig ( 1783-1870) ‘in fikir ve girişimlerine dayanır.” Hayata dayalı bir okul ” düşüncesine dayanan ilk halk yüksek okulu 1844’ de ve çocuklar için ilk bağımsız okul 1852’ de kuruldu. Kuruluş amaçları özellikle kırsal kesim nüfusuna hizmet vermekti. Tüm öğrencilerin yaklaşık olarak % 13’ü özel okullara gidiyor. Danimarka parlementosundaki tüm partiler bütün özel okullar için destekleyici mali yardımda bulunmakta hemfikirdir. Aileler çocuklarının okul hayatları boyunca olan bütün süreçlerden sorumludur. Aileler çocuklarının başarısını takip etmekle yükümlüdür. Aileler çocuklarının kendi derslerindeki başarı durumlarını kontrol etmesi için bir denetmen seçebilirler. Eğer öğrenci derslerinde başarısız olur ya da bilgileri öğrenme süreci için yetersizse bu durum, denetmen tarafından Milli Eğitim Bakanlığına rapor edilmelidir. Eğer aileler özel okulun eğitiminden memnun değillerse çocuklarını başka bir özel okula ya da devlet okuluna aldırabilirler veya çocuklarına evde eğitim verebilirler.

REFERANSLAR[değiştir | kaynağı değiştir]

# http://www.megep.meb.gov.tr/megep/genel/moduler/ulkeler/denmark%20(tr).doc
# http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/reform/odevler/200708g/kirazz.doc
# http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/3/3e/Danimarka_Halk_Okullar%C4%B1.pdf

LİNKLER[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. http://www.nyidanmark.dk/tr-TR/Medborger_i_danmark_tr_tr/7+Okul+ve+e%C4%9Fitim.htm
 2. http://www.nyidanmark.dk/Resources.ashx/Resources/Medborger/page_74_large_tyrkisk.gif