Dâstân-ı Şeyh-i Şefâ'ât-kâr Bâmürid-i Sahib-İnkâr

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jump to navigation Jump to search

Dâstân-ı Şeyh-i Şefâ'ât-kâr Bâmürid-i Sahib-İnkâr, 17. yüzyılda Nev'izade Atâyi tarafından yazılmış bir şiirdir. İdam cezası alan, fakat sonradan cezası padişah tarafından düşürülen birini konu alır. Beyitler hâlinde yazılmıştır.

Dâstân-ı Şeyh-i Şefâ'ât-kâr Bâmürid-i Sahib-İnkâr

Göricek virmedi küffâra emân
Bogazın aldı anın şahne hemân

Götürüp anı huzûr-ı mîre
Tayanır kârı ser-i şemşîre

Gerçi inkâr ile eyler feryâd
Olamaz dagdaga-sâz-ı cellâd

İrişip şeyh-i kerimü'l-ahlâk
Emr idip itdirir anı ıtlâk

Dir ki eblehlik idipdir bu fakîr
Cürmi mikdârı olındı ta'zir