Connectionless

From Vikipedi
Jump to navigation Jump to search

Bağlantı gerektirmeyen bir veri gönderim biçiminde (İngilizce Connectionless Mode Transmission), veriler bir bilgisayardan diğerine herhangi bir akış kontrolü uygulanmadan yollanır. Dolayısıyla, karşı tarafın veriyi alıp almadığı kontrol edilmez.

UDP protokolü ve IP yönlendirmesi bu şekilde çalışır.

Ayrıca bakınız: TCP