Celsus

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Origenes'in Celsus'u alıntıladığı bir papirüs Kahire Mısır Müzesi JE 88747, Sayfa 29, satırlar 7 ve 8.

Celsus ya da Kelsos (Eski Yunanca: Κέλσος Kélsos, LatinceCelsus) milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Platon geleneğine bağlı bir filozoftur. Hristiyanlığa karşı yazdığı eleştirel metin ile tanınmaktadır. Bu metin günümüze bütünüyle ulaşmasa da, kilise babası Origenes'in Celsus'a yönelik yazdığı reddiye Contra Celsum sayesinde rekonstre edilebilmektedir.