Brezilya müziği

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Brezilya müziği, Brezilya kültürünün en önemli ifadelerinden biridir. Esas olarak, Portekizli sömürgeciler ve köleleştirilmiş siyahlar tarafından, esas olarak Mozambik, Kongo ve Angola bölgelerinden getirilen Avrupa, yerli ve Afrika unsurlarının kaynaşmasından oluşmuştur. Brezilya'nın çok zengin halk müziğinin üç kökeni vardır: yerlilerin henüz derinlemesine araştırılmamış olan kalıtımı; 1500'lerden başlayarak Portekizlilerin getirdiği Avrupa müziği; iki yüzyıl süren göçler sonunda zencilerin getirdiği Afrika müziği. Brezilya müziğini ritim açısından en çok Afrika müziği etkiledi. Yine de, Brezilyalı bestecilerin folklora bir esin kaynağı olarak yaklaşmaları, ülkeye özgü danslardan (cateretê, batuque, conga, maxixe, xangô ya da samba) ve eski Portekiz lirik şiirlerindeki koyu hüznü yansıtan şarkıların (modinha'lar) özgün havasından yararlanmaları için geçen yüzyılın sonucu beklemek gerekmiştir. çünkü, Cizvitler, sömürgeleştirme döneminin başlarında, hem öğretimi sağlayan, hem de yerli yaratıcılara örneklik eden Avrupa müziğinin özünü ortaya koyan bir müzik etkinliği başlattılar.

19. yüzyıla kadar Portekiz, hem klasik hem de popüler Brezilya müziğini oluşturan etkilerin çoğuna ana kapıydı ve enstrümantal, armonik sistem, müzik literatürü ve ülkede yetiştirilen müzik formlarının iyi bir bölümünü tanıttı. Bu unsurların birçoğu Portekiz kökenli olmasa da genel olarak Avrupa kökenliydi. Afrika unsurunun en büyük katkısı, ritmik çeşitlilik ve popüler ve halk müziğinin gelişmesinde daha büyük rol oynayan maracatu gibi bazı danslar ve enstrümanlar oldu. Yerliler, esas olarak kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde Brezilya müziği üzerinde büyük bir etki bıraktılar ve diğer siyah kökenli türlerdeki küçük ritmik etkilere ek olarak, carimbó[1] ve lundu marajoara gibi ritimlerde çok mevcutlar. Brezilya'nın çok zengin halk müziğinin üç kökeni vardır: yerlilerin henüz derinlemesine araştırılmamış olan kalıtımı; 1500'lerden başlayarak Portekizlilerin getirdiği Avrupa müziği; iki yüzyıl süren göçler sonunda zencilerin getirdiği Afrika müziği. Brezilya müziğini ritim açısından en çok Afrika müziği etkiledi. Yine de, Brezilyalı bestecilerin folklora bir esin kaynağı olarak yaklaşmaları, ülkeye özgü danslardan (cateretê, batuque, conga, maxixe, xangô ya da samba) ve eski Portekiz lirik şiirlerindeki koyu hüznü yansıtan şarkıların (modinha'lar) özgün havasından yararlanmaları için geçen yüzyılın sonucu bekiemek gerekmiştir. çünkü, Cizvitler, sömürgeleştirme döneminin başlarında, hem öğretimi sağlayan, hem de yerli yaratıcılara örneklik eden Avrupa müziğinin özünü ortaya koyan bir müzik etkinliği başlattılar, 18. yüzyılın ortalarından itibaren, Portekiz metropolünün yanı sıra diğer ülkelerle olan kültürel alışverişler yoğunlaşarak, İtalyan ve Fransız operalarının tanıtımında olduğu gibi bir çeşitlenmeye neden oldu; İspanyol kökenli zarzuela, bolero ve habanera gibi danslar, ve geniş çapta takdir edilen Germen valsleri ve polkaları. Afrika melodik ve ritmik unsurlarının artan etkisiyle, 18. yüzyılın sonundan itibaren, popüler müzik, 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyıla kadar, esas olarak müziğin yayılması yoluyla konsolide edilen karakteristik bir Brezilya sesi kazanmaya başladı. lundu, frevo, choro ve samba. 20. yüzyılda, kültürün hızlı bir şekilde uluslararasılaşmasından ve sanatların geliştirilmesine elverişli daha zengin bir iç bağlamın gelişmesinden etkilenen hem bilgili hem de popüler alanlarda olağanüstü bir gelişme oldu. Ulusal müziğin de özerklik ve kendi kimliğini kazandığı, ancak yeni yabancı referansların girişinin hiç durmadığı ve hatta arttığı dönemdir. Villa Lobos'un yapımı, daha sonra diğer birçok besteci tarafından geliştirilen ve dodekafonizm ve daha sonra somut müzik ve elektronik müzik gibi estetiği benimseyen diğerlerinin karşı çıktığı klasik müzik Brezilyacılığının ilk önemli kilometre taşıdır. Aynı dönemde, popüler müzik seçkinlerin saygısını kazanırken, samba ve bossa nova gibi Brezilya'nın alameti farikası haline gelen türleri konsolide ederken, aynı zamanda Kuzey Amerika rock ve cazının da ülkede büyük bir başarı ile karşılandığı, kendi özelliklerini kazanın ve hayran kitlelerini fethedin. música sertaneja, baião, forró ve diğerleri gibi folklorik kökenli bölgesel türler de güçlenmekte ve ulusal bölgede duyulmaktadır.

Villa Lobos

Carlos Gomes'ten sonra, neyin gerçek Brezilya müziğini oluşturabileceğine daha fazla dikkat edilmeye başlandı. Bu anlamda, zengin ulusal folklor kilit parçaydı ve besteciler, temalarını, genellikle yabancı okulları takip etmelerine rağmen, bilgili ayrıntılar için kullandılar. Brasilio Itiberê da Cunha 1866-1869 yılları arasında yazdığı piyano için yazdığıA Sertaneja rapsodisiyle bu akımın öncülerindendi. Diğer önemli isimler, Avrupa okullarından Luciano Gallet, Antônio Francisco Braga ve Alberto Nepomuceno'da kesinlikle Brezilya tadı bulunabilir.[2]

Önemli bir an, 1922'de Modern Sanat Haftası'nın düzenlenmesiydi. Programlamasında nispeten az müzik içermesine rağmen, hareketin ulusal sanatla ilgili kavramların yeniden formüle edilmesi üzerinde bir etkisi olacaktır. Bu vesileyle, Brezilya müzikal milliyetçiliğinin en büyük figürü olacak Heitor Villa-Lobos sahne aldı.[3] Mário de Andrade ve Di Cavalcanti gibi edebiyat ve görsel sanatlardaki diğer modernistlerin yanı sıra, o zamanlar, önceki nesil gibi, folkloru meşru bir ulusal müziğin temeli olarak gören[4][5]

Oscar Lorenzo Fernández, Francisco Mignone, Camargo Guarnieri, Luís Cosme, Osvaldo Lacerda ve José de Lima Siqueira gibi diğer büyük besteciler de milliyetçiliğe az çok yaklaştılar ve bu eğilimin izlerini günümüze kadar bulmak mümkün. Çok sayıda saygın müzisyen, Brezilya müzik sahnesinin yenilenmesine karşı konulmaz bir güç verdi ve yüzyılın ilk yarısında görsel sanatlara egemen olan akademisyenler ve modernistler arasındaki şiddetli mücadele, müzikte tekrarlandı ve muhafazakar kesimlerin büyük direnişiyle karşılaştı. yüksek sanat ve popüler sanat kavramlarını yenileyerek ve ikisi arasında verimli bir diyalog başlatarak. Brezilya hareketi, Amerika ve Doğu Avrupa üzerinde büyük etkisi olan uluslararası bir trend izledi. Aynı zamanda, Barok'tan bu yana hüküm süren tonal sistemin temelleri, sericilik ve Arnold Schönberg'in dodekafonizmi gibi diğer sistemlerin devreye girmesiyle güçlü bir şekilde sarsılmaya başlarken, enstrümantasyon alanında yeni araştırmalar ortaya çıktı. ritim ve müzik formları.[4][6] Marcos Portugal (1762-1830), José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) ve Henrique Alves de Mesquita'dan (1838-1901) sonra Antônio Carlos Gomes (1836-1896), operalarıyla (özellikle, prömiyeri 1870'te Milano la Scala'da yapılan Il Guarany) ülkesinin dışına taşan bir ün kazandı. Gomes'in operaları da, Enrique Oswald'ınkiler (1852-1931) gibi Verdi'nin etkilerini taşır. Aynı yıllarda Leopoldo Miguez (1850-1902) ve başka birçok opera bestecisi, Wagner'in yöntemlerim ulusal birikime uyarlamaya çalışıyordu. Folklorcu Luciano Gallet'in (1891-1931) yardımlarını gören Alexandre Levy (1864 1892), Alberto Nepomuceno (1864-1920), Francisco Braga (1868-1945) ve Barrozo Neto'nun (1881-1941) yapıtları, tümüyle ulusal bir üslup arayışının ürünleridir. Brezilyalı bestecilerin en ünlüsü olan Heitor Villa-Lobos da (1887-1959) aynı doğrultuda ürün verdi. Francisco Mignone (1897-1986), Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948), Brasílio Itiberê da Cunha (1896-1967), Eleazar de Carvalho (1912-1996), Camargo Guarnieri (1907-1993), Radamés Gnattali (1906-1988) ve Luis Cosme (1908-1965) gibi bestecilerin yapıtlarında —çeşitli Avrupa akımlarının ya da okullarının etkisinde— halk müziğinin en belirgin öğelerine göndermeler vardır. Buna karşılık, sonraki kuşaktan birçok besteci, halk müziği kaynağından yararlanmaktan kaçındı. Onıkiton tekniğiyle yazanların çoğu, 1939'da Alman Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005) tarafından kurulmuş "Música Viva "nın üyesidir: Guerra Peixe (1914-1993), Cláudio Santoro (1919-1989), Eunice Katunda (1915-1990) ya da Enrique Krieger (1928). Günümüzde Brezilya öncü müziğini Marlos Nobre (d. 1939) ve José Antônio Rezende de Almeida Prado (1943-2010) temsil etmektedir.

20. yüzyılın ilk yarısı[değiştir | kaynağı değiştir]

Carmen Miranda

Operet modelinden ilham alan Teatro de Revista, 19. yüzyılın ortalarında Brezilya'da 1859'daAs Surpresas do Sr. oyununun sunumuyla başladı. José da Piedade, Justiniano de Figueiredo Novaes. 1930'larda, Teatro Rebolado'nun türetilmesine yol açan, yıldızlarını, yıldızlarını cimri kostümler içinde gösteren lüks sahnelemelerle zirveye ulaştı. En ünlü şirketler, son derece başarılı olan Carmen Miranda, Wilza Carla, Dercy Gonçalves ve Elvira Pagã gibi yetenekleri ortaya çıkaran Walter Pinto ve Carlos Machado'ydu.

Bu ortam, 1950'lere kadar popüler müziği popülerleştirmede önemli bir rol üstlendi, birçok yeni yeteneği piyasaya sürdü ve çeşitli programlara sahip oldu. Birçok istasyonun büyük orkestraları ve önemli sabit şarkıcıları vardı, ancak televizyon popüler hale geldiğinde hızla zemin kaybetti. Radyoda Dolores Duran, Dalva de Oliveira, Cauby Peixoto, Nora Ney, Emilinha Borba, Marlene, Vicente Celestino ve Ângela Maria gibi bazı tercümanlar ulusal bir dinleyici kitlesi kazandı.

Ardından, 1950'lerin sonlarında üniversite öğrencileri ve orta sınıf müzisyenler için düzenlenen suarelerde ortaya çıkan, temelde kentsel bir hareket olan bossa nova öne çıkıyor. İlk başta samba söylemenin sadece farklı bir yoluydu (bossa ), ancak kısa süre sonra Caz unsurlarını ve Debussy ve Ravel'in müzikal İzlenimciliğini birleştirdi ve esas olarak solo sese ve sese dayalı samimi, hafif ve konuşma diline dayalı bir kontur geliştirdi. piyano veya gitar, armoni ve ritim iyileştirmeleriyle birlikte eşlik etmek için. En büyük isimleri arasında Nara Leão, Carlos Lyra, João Gilberto, Toquinho, Vinícius de Morais ve Tom Jobim bulunmaktadır. Luiz Carlos Maciel'e göre, Marcos Portugal (1762-1830), José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) ve Henrique Alves de Mesquita'dan (1838-1901) sonra Antônio Carlos Gomes (1836-1896), operalarıyla (özellikle, prömiyeri 1870'te Milano la Scala'da yapılan Il Guarany) ülkesinin dışına taşan bir ün kazandı. Gomes'in operaları da, Enrique Oswald'ınkiler (1852-1931) gibi Verdi'nin etkilerini taşır. Aynı yıllarda Leopoldo Miguez (1850-1902) ve başka birçok opera bestecisi, Wagner'in yöntemlerim ulusal birikime uyarlamaya çalışıyordu. Folklorcu Luciano Gallet'in (1891-1931) yardımlarını gören Alexandre Levy (1864 1892), Alberto Nepomuceno (1864-1920), Francisco Braga (1868-1945) ve Barrozo Neto'nun (1881-1941) yapıtları, tümüyle ulusal bir üslup arayışının ürünleridir. Brezilyalı bestecilerin en ünlüsü olan Heitor Villa-Lobos da (1887-1959) aynı doğrultuda ürün verdi. Francisco Mignone (1897-1986), Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948), Brasílio Itiberê da Cunha (1896-1967), Eleazar de Carvalho (1912-1996), Camargo Guarnieri (1907-1993), Radamés Gnattali (1906-1988) ve Luis Cosme (1908-1965) gibi bestecilerin yapıtlarında —çeşitli Avrupa akımlarının ya da okullarının etkisinde— halk müziğinin en belirgin öğelerine göndermeler vardır. Buna karşılık, sonraki kuşaktan birçok besteci, halk müziği kaynağından yararlanmaktan kaçındı. Onıkiton tekniğiyle yazanların çoğu, 1939'da Alman Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005) tarafından kurulmuş "Música Viva "nın üyesidir: Guerra Peixe (1914-1993), Cláudio Santoro (1919-1989), Eunice Katunda (1915-1990) ya da Enrique Krieger (1928). Günümüzde Brezilya öncü müziğini Marlos Nobre (d. 1939) ve José Antônio Rezende de Almeida Prado (1943-2010) temsil etmektedir.

20. yüzyılın ikinci yarısı[değiştir | kaynağı değiştir]

1970'lerin başında Roberto Carlos
Caetano Veloso

Popüler müziğin siyasallaşması, 1964'te uygulanan diktatörlük altında, Geraldo Vandré'nin ünlü "Caminhand" gibi "protesto şarkısı" türünün ortaya çıkmasıyla şekillenecekti. Entelijansiya tarafından idol edilecek ve MPB (Música Popular Brasileira) kısaltması altında sınıflandırılacak olan Chico Buarque ve Edu Lobo da dahil olmak üzere bir üniversite nesli besteci ve şarkıcıların ortaya çıktığı TV'deki büyük müzik festivallerinin zamanı geldi. Diktatörlüğe karşı siyasi angajmanla yakından bağlantılı bir hareketti.[7]

Aynı zamanda ve aynı TV sahnelerinde ortaya çıkan bir protesto müziği olarak da nitelendirilen tropikist hareket, antropofaj hareketini anımsatan eklektik bir karışımda, rock gibi pop kültürünün unsurlarını ve kültürü çağrıştırarak kendini ayırt etti. görsel sanatların modernist ve somut okulları gibi seçkinlerin daha bilgili ve deneysel bir karaktere sahip olması. Bahialılar Caetano Veloso ve Gilberto Gil bu hareketin ana temsilcileriydi.[8] Öte yandan, Iê Iê Iê, Brezilya'da Jovem Guarda olarak bilinen bir akımda, genellikle naif olan bir yaklaşımla yumuşatıp romantik bir tema benimsemesine rağmen, temelde Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen rock ile bağlantılıydı. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia, Wanderléa, José Ricardo, Wanderley Cardoso gibi büyük isimler ve Renato ve Seus Blue Caps, Golden Boys ve The Fevers gibi gruplar ile kitleler arasında büyük ilgi görüyor.[9] Marcos Portugal (1762-1830), José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) ve Henrique Alves de Mesquita'dan (1838-1901) sonra Antônio Carlos Gomes (1836-1896), operalarıyla (özellikle, prömiyeri 1870'te Milano la Scala'da yapılan Il Guarany) ülkesinin dışına taşan bir ün kazandı. Gomes'in operaları da, Enrique Oswald'ınkiler (1852-1931) gibi Verdi'nin etkilerini taşır. Aynı yıllarda Leopoldo Miguez (1850-1902) ve başka birçok opera bestecisi, Wagner'in yöntemlerim ulusal birikime uyarlamaya çalışıyordu. Folklorcu Luciano Gallet'in (1891-1931) yardımlarını gören Alexandre Levy (1864 1892), Alberto Nepomuceno (1864-1920), Francisco Braga (1868-1945) ve Barrozo Neto'nun (1881-1941) yapıtları, tümüyle ulusal bir üslup arayışının ürünleridir. Brezilyalı bestecilerin en ünlüsü olan Heitor Villa-Lobos da (1887-1959) aynı doğrultuda ürün verdi. Francisco Mignone (1897-1986), Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948), Brasílio Itiberê da Cunha (1896-1967), Eleazar de Carvalho (1912-1996), Camargo Guarnieri (1907-1993), Radamés Gnattali (1906-1988) ve Luis Cosme (1908-1965) gibi bestecilerin yapıtlarında —çeşitli Avrupa akımlarının ya da okullarının etkisinde— halk müziğinin en belirgin öğelerine göndermeler vardır. Buna karşılık, sonraki kuşaktan birçok besteci, halk müziği kaynağından yararlanmaktan kaçındı. Onıkiton tekniğiyle yazanların çoğu, 1939'da Alman Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005) tarafından kurulmuş "Música Viva "nın üyesidir: Guerra Peixe (1914-1993), Cláudio Santoro (1919-1989), Eunice Katunda (1915-1990) ya da Enrique Krieger (1928). Günümüzde Brezilya öncü müziğini Marlos Nobre (d. 1939) ve José Antônio Rezende de Almeida Prado (1943-2010) temsil etmektedir.

1970'lere geçiş, MPB'nin askeri diktatörlük altındaki ülkenin sosyal ve politik sorunlarına "yabancılaşmış" olarak değerlendirildi ve kısa sürede hareket gücünü kaybetti.[9] Bu bağlamda Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Gal Costa, Simone, Elis Regina, Rita Lee ve Maria Bethânia gibi sanatçılar öne çıkıyor.

[10][11] Jovem Guarda'nın sona ermesiyle birlikte, Roberto Carlos da ona brega sınıflandırmasını kazandıran romantik bir tarza yaklaştı, ancak onun aracılığıyla ülkenin en popüler şarkıcısı olarak konumunu kurdu.[12][13]

.[10][14]

Popüler müzik[değiştir | kaynağı değiştir]

Samba[değiştir | kaynağı değiştir]

Música popular brasileira[değiştir | kaynağı değiştir]

Özellikle II. Dünya Savaşı ile 1960'lar arasında popüler olan bu müzik türünün temsilcileri arasında Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Jamelão, Agostinho dos Santos, Anísio Silva, Ataulfo Alves, Carlos Galhardo, Ciro Monteiro, Ismael Silva, João Dias, Jorge Goulart, Miltinho, Jorge Veiga and Francisco Egídio, Nora Ney, Dolores Duran, Ângela Maria, Emilinha Borba, Marlene, Dalva de Oliveira, Maysa Matarazzo, Linda Batista ve Dircinha Batista, öne çıkar.[15]

1970'ten sonra ise en bilinenen música popular brasileira şarkıcıları arasında Elis Regina, Gal Costa, Nara Leão, Maria Bethânia, Mônica da Silva, Simone, Chico Buarque, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Jorge Ben Jor, Milton Nascimento, Gilberto Gil, João Bosco, Ivan Lins ve Djavan öne çıkar.[15]

Bossa nova[değiştir | kaynağı değiştir]

Música sertaneja[değiştir | kaynağı değiştir]

Pop müzik ve funk carioca[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Monteiro, Talita Silva (2017). "A musicalidade do carimbó em Marabá (PA): estética, hidridismo e prática cotidiana" (PDF). Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). 20 Ocak 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2021. 
 2. ^ Carvalho, Flávio. "O nacional em música na obra de Alberto Nepomuceno: pilares cambiantes nas críticas de jornais cariocas" 24 Mart 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. In:Rotunda, 2003 (2):5-14
 3. ^ Travassos, Elizabeth (2000). Modernismo e música brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. ss. 17-19. ISBN 978-8571105362. 
 4. ^ a b Contier, Arnaldo Daraya. "O nacional na música erudita brasileira: Mário de Andrade e a questão da identidade cultural" 11 Nisan 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. InFênix – Revista de História e Estudos Culturais, 2004; I (1)
 5. ^ Mariz, p. 138-192
 6. ^ Mendes, Gilberto (1991). "Música moderna brasileira e suas implicações de esquerda". www.revistas.usp.br. Fênix. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2022. 
 7. ^ Maciel, Luiz Carlos. "O Conteúdo Político e a Evolução da MPB: Chico Buarque: sai o barquinho, entra o conteúdo" 29 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Arşiv kopyası; Wayback Machine In:Textos do Brasil, (11):104-109
 8. ^ Toffano, Maria Jaci. "Caetano Veloso e a Tropicália: a releitura da antropofagia" 29 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Archived Haziran 29, 2015 at the Wayback Machine. In:Textos do Brasil, (11):
 9. ^ a b Ulhôa, Martha Tupinambá de. "Novos ritmos e nomes: Marisa Monte, Carlinhos Brown, Manguebeat, Rap" 29 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Archived Haziran 29, 2015 at the Wayback Machine. In:Textos do Brasil, (11):130-133
 10. ^ a b "Música Brega" 25 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira.
 11. ^ Teles, José. "Odair José: de cópia de Roberto Carlos ao brega cultuado" 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Jornal do Commercio, 24/11/2013
 12. ^ Graieb, Carlos. "A ditadura da vaidade de Roberto Carlos" 21 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Veja, 25/04/2013
 13. ^ Paixão, Sara. "Roberto Carlos se entrega ao brega, ao samba e ao sertanejo universitário em especial de fim de ano que vai ao ar hoje" 17 Mayıs 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Extra, 25/12/2012
 14. ^ Figueiredo, Alexandre. "Mídia glamuriza a cafonice" 14 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Observatório da Imprensa, 02/05/2006
 15. ^ a b Faour, Rodrigo (2021). História da música popular brasileira sem preconceitos (3. bas.). Rio de Janeiro: Record. ISBN 978-6555871883.