Boksit

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Vikiçizer (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 18.52, 2 Aralık 2016 tarihli sürüm (185.137.17.51 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, 88.228.110.45 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
Boksit minerali.

Yapısı

Genellikle oolitik, masif, toprağımsı ve kil gibi bulunur. Diyasporit, alümin, demir ve manganez hidroksitleri ve hidrarjirit gibi minerallerin karışımından oluşmuştur.

Kristal sistemi

Bir karışım minerali olup amorf yapıdadır.

Bulunuş şekli

Genellikle oolitik, masif, toprağımsı ve kil gibi bulunur. Diyasporit, alümin, demir ve manganez hidroksitleri ve hidrarjirit gibi minerallerin karışımından oluşmuştur.

Rengi ve çizgi rengi

Beyaz, gri ve muhtelif sarı renklerde olabilir. Çizgi rengi de muhtelif renklerdedir.

Bulunduğu yer

Tropikal iklimlerde lateritleşme sonucu oluşur.
Lateritleşme: İçinde Demir (Fe) ve Alüminyum (Al) silikat minerallerinin bulunduğu yerlerde bol yağış ve ısı altında silisin eriyip uzaklaşması sonucunda demir ve alüminyum`un hidroksit halinde kalması).

Kullanım yeri

Alüminyum elde edilmesinde kullanılır.Elektirik oluşumunda kullanılır.

ÇEŞİTLERİ

Sulu alüminyum oksit mi­nerallerinin karışımından oluşan alüminyum cevheri oluşumunu sağlayan bu minerallerin başlıcaları böhmit, gibsit ve diaspordur. Beyaz, gri bazen san ya da kırmızı renkte olup, toprağımsı, kil görünümündedir. Oluşumla­rına göre iki tür boksit cevheri vardır. Bunlardan birincisi, silikatlı kayaçlardaki silis, alkali ve toprak alkali mine­rallerin ayrışması ve suyla ortamdan uzaklaşması sonucu oluşur. Bu tür boksitlere silikat boksitleri adı verilir ve daha çok tropikal iklimlerde rastla­nır. İkinci türdeki boksitler ise kalk boksitleri’dir. Alüminyum içeren asitli suların kalkerli yüzeylerden geçerken nötrleşmesi ve alüminyum iyonlarının ortamda çökelmesi yoluyla oluşur. Fransa, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye’de Seydişehir’de bulunan bok­sit cevherleri böyle olmuştur.Malatya bölgesinde olan ise kalk boksit'tir.