Benzil klorür

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Benzil klorür, C6H5CH2Cl formüllü organik bileşik. Kimyasal tepkimelerde çokça kullanılan renksiz sıvı. Kaynama noktası 179 °C'dir. Suda çözünmez. Etanol, dietil eter, kloroform ve karbon tetraklorürde çözünür. Benzil klorür, gaz fazında toluenin klorla tepkimesi ile üretilir

C6H5CH3 + Cl2 → C6H5CH2Cl + HCl

Bu yolla her yıl ortalama 100,000 ton benzil klorür üretilmektedir. Yan ürünler; benzal klorür ve benzotriklorürdür. Diğer üretim yöntemlerinden birisi ise benzenin klorometilasyonudur. İlk olarak, benzil alkol ve hidroklorik asit kullanılarak üretilmiştir.

Endüstride benzil esterlerinin üretiminde kullanılır. İlaç üretiminde kullanılan fenilasetik asitin üretiminide kullanılan benzil siyanür maddesi, benzil klorür ile sodyum siyanürden elde edilir. Benzil eterler de benzil klorür den elde edilir. Benzil klorür ile sodyum hidroksit çözeltisinin tepkimeye girmesi dibenzil eteri verir. Benzil klorürün bazik KMnO4 ile oksidasyonu da benzoik asit vermektedir. Benzil klorür amfetamin sınıfı uyuşturucuların üretiminde kullanıldığı için satışları kontrollü olarak yapılmaktadır.

Diğer alkil klorürler gibi tepkin olduğundan benzil klorür su ile hidrolize uğrayıp benzil alkol ve hidroklorik asit ortaya çıkarır.