Bayındır Han

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bayındır Han - Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağan. Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata (Dede Korkut) öykülerinde Han’lar Han’ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yiyecek ve içecek yağma ettirir. İsminin anlamına bakıldığında Ülkeyi dirlik ve düzen içinde tutan, geliştiren, uygarlığı yayan bir kişi olduğu ve bu ismin belki de bir unvan olarak verildiği akla gelmektedir.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

(Bay) kökünden türemiştir. Memleketler inşa eden demektir. İmar etmek, bakıp güzelleştirmek anlamını taşır. Moğolcada Bayı/Bayıh fiili olmak ve bir yerde bulunmak, Mançuca Ba sözcüğü yer manasına gelir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Pertev Naili Boratav, Türk Mitolojisi, Oğuz-Anadolu-Azeri-Türkmen, Bilgesu Yayınları, 2012, Çeviri: Recep Özbay
  • Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011 (OTRS: CC BY-SA 3.0) 27 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.