Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Hizmeti

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Hizmeti
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi1919
AdresZarife Aliyeva 30, Bakü, Azerbaycan AZ1000
Yönetici(ler)
Web sitesiwww.dsx.gov.az

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti (AzericeAzərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti).[1] Azerbaycan sınırları korumaktan sorumlu bir hükûmet kurumudur.

Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra 1919 yılında millî hükûmetin kararı ile tesis edilen Askeri Bakanlığın bünyesinde ülkenin bazı güç yapıları, özellikle Sınır Kuvvetleri faaliyete başlıyor. Sovyetler Birliği döneminde Sınır Hizmeti Devlet Güvenlik Komitesinin bir yapısı olarak görev yaptı. Bağımsızlık elde edildikden sonra Sınır Hizmeti Millî Güvenlik Bakanlığı bünyesine geçmiştir .Devlet Sınır Hizmeti kendi etkinliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasını, Azerbaycan kanunlarını, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının kararname ve emirlerini, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun karar ve emirlerini, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, bu esasnameleri ve Devlet Sınır Servisinin yasal düzenlemeleri yönlendirir. Devlet Sınır Hizmeti kendisine verilen görevleri doğrudan ve emrindeki askeri bölümler ve diğer organları vasıtasıyla gerçekleştirir. Devlet Sınır Servisinin yapısına Genel kontroller, kontroller, şubeler ve diğer kurumlar dahildir. Devlet Sınır Servisinin merkezi aparatı, sınır birlikleri, askeri deniz ve askeri havacılık parçaları, sınır kontrol birlikleri, askeri bölümler ve diğer yapısal kesitler Devlet Sınır Servisinin birim sistemini oluşturmaktadır. Devlet Sınır Hizmeti etkinliğini insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerine riayet, yasallık, hümanistlik ve Silahlı Kuvvetler kuruculuğunun organizasyon ilkeleri temelinde kuruyor.

Başkanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Başkan Görev Başlangıcı Görev Bitişi Parti
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Hizmeti Başkanları (2002-günümüz)
1 Elçin Guliyev 31 Temmuz 2002 Görevde Bağımsız

Devlet Sınır Servisinin amacı ve temel görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 11.1. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırının korunması ve bütünlüğünü sağlanması alanında mevzuatta tanımlanan yetkileri yürütmek;
 • 11.2. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırından geçen kişilerin qeydiyyatının yapılmasını, mevzuatla belirlenmiş şekilde ve hallerde yabancıların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin ülke topraklarına bırakılmasını ve ülke sınırları kenarlaşdırılmasını sağlamak;
 • 11.3. hizmeti görevleri yürütürken mevzuatta öngörülen hallerde ve şekilde plomblanmış vaqonların, otomobillerin, konteyner, gemi depolarının, yurtdışına giden ve yurtdışından gelen deniz ve hava gemilerinin başka yerlerinin gümrük ve diğer ilgili organlarla birlikte (Hazar denizinin Azerbaycan Cumhuriyetine ait bölümünde ulusal çıkarlara tehditler hakkında işlem verileri ise, gümrük ve diğer ilgili birimlerin katılımını sağlamak mümkün olmadığı durumlarda ise ulusal güvenliği veya devlet sınırının dokunulmazlığını sağlamak amacıyla - bağımsız olarak) açdırılmasını sağlamak;
 • 11.4. askeri mensuplarına mevzuatta belirtilen şekilde ateşli silah ve özel araçlar vermek;
 • 11.5. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırından geçen ayrı ayrı kişilere, ulaşım araçlarına, yüklere ve başka bir mala ilişkin mevzuatta tanımlanan hacimde işlem arama tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak;
 • 11.6. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırının korunması ile ilgili yetkileri dahilinde istihbarat ve karşı istihbarat tedbirleri planlamak, uygulamak ve bununla ilgili konuları çözmek, yetkilerine giren cinayet işleri üzere soruşturma ve diğer hukuki eylemleri gerçekleştirmek;
 • 11.7. işlem-bilgi, işlem-sorgu, arama bilgilerinin ve diğer bilgilerin, raporların bilgi bankalarını oluşturmak, bu verilerin analizi ve onlardan kullanımını düzenlemek, referans-bilgi faaliyetlerini yürütmek;
 • 11.8. Devlet Sınır Servisinin faaliyetine ilişkin kanunların ve diğer normatif-yasal düzenlemelere projelerinin hazırlanmasında yer almak, onların geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunmak, kendi etkinliğinin normatif-hukuki düzenlenmesini gerçekleştirmek;
 • 11.9. sınır münaqişələrinin çözümü amacıyla komşu ülkelerin sınır koruma birlikleri ile yetkileri sınırında müzakere;
 • 11.10. yetkilerine giren konularda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kanun tutanaklarının ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların sınır hizmeti organları tarafından icrasına nezaret etmek;
 • 11.11. mevzuatta belirlenen şekilde emrindeki emlak hakkında hakları uygulamak;
 • 11.12. mevzuatta belirlenen şekilde medya ile ilişki kurmak, faaliyetleri hakkında kamuoyuna bilgi vermek, gazete, dergi, bülten bırakmak, yayıncılık işini gerçekleştirmek;
 • 11.13. yetkilerine giren konulara ilişkin mahkemelerde dava ile hareket etmelidir;
 • 11.14. Devlet Sınır Servisinin etkinliğinin sağlanması için gerçek ve tüzel kişilerle pazarlık;
 • 11.15. millî güvenliğin, mülkiyetin, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması konularında ilgili devlet organları ile etkileşimde faaliyet göstermek;
 • 11.16. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve yabancı devletlerin eğitim kurumlarında personel eğitimine yönelik tedbirler almak;
 • 11.17. Devlet Sınır Hizmeti'ne askerlik hizmete kabul edilen kişilerin çalışma işini organize etmek;
 • 11.18. geçici depolama yerlerinde hizmetin yapılmasına nezaret etmek;
 • 11.19. mevzuata uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet sınırının korunması üzere diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Bayraklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Sınır Koruma Kuvvetleri kara bayrakları[değiştir | kaynağı değiştir]

Deniz Bayrakları[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2016.