Asitlik kuvveti

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bir asidin kuvveti, onun içinde bulunduğu çözeltiye ne kadar proton (H+) verebildiğinin ölçüsüdür. Kuvvetli asitler %100 çözünürler ve bu çözünme iyonlaşarak gerçekleşir. Yani 1 mol HA kuvvetli asidi suda çözündüğünde 1 mol H+ ve onun eşlenik bazı A- 1 mol oluşur. Hidroklorik asit, hidroiyodik asit, hidrobromik asit, perklorik asit, nitrik asit ve sülfürik asit, kuvvetli asitlere örnektir.

Zayıf asitler ise suda çok az çözünürler yani iyonlaşma oranları düşüktür buna en güzel örnek HF asidi olacaktır zira flor en elektronegatif element olduğu için oksijene su moleküllerinden daha büyük bir çekim uygular ve iyonlaşma gerçekleşmez. Zayıf asitler çözünürken asitle eşlenik bazı arasında bir denge tepkimesi kurulur. Karbonik asit ve asetik asit zayıf asitlere örnektir.

Kuvvetli asitler, zayıflara göre daha büyük Ka ve daha düşük pKa değerlerine sahiptir.