Asgarî emniyet irtifâsı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yönergelerde belirtilen hususlar haricinde uçaklar yerleşim birimlerinin kalabalık kısımları üzerinde en yüksek maniadan en az 1000 feet (300 m) seyrek nüfuslu yerlerde en az 500 feet (150 m) yüksekte uçmalıdır. İzinsiz alçak uçuş yapan pilotlar hakkında hukukî işlem yapılabilir.[1]

Asgarî emniyet irtifası[2][3] (MSA), bir hava taşıtının iniş ve kalkış haricinde alçalabileceği minimum irtifa.[4] MSA kısaltması İngilizce minimum safe altitude kavramının akronimidir.

İniş ve kalkış için gerekli olduğu haller dışında, kimse bir hava taşıtını aşağıdaki irtifaların altında uçuramaz:[4]

(a) Her yerde: Eğer bir güç kaynağı bozulursa yerdeki insan veya gayrimenkuller açısından gereksiz tehlike yaratmayacak şekilde bir acil durum inişine müsaade edecek bir irtifa.

(b) Kalabalık yerler üzerinde: Şehir, kasaba, yerleşke ve en az bin kişilik[5] açık hava toplantıları (spor müsabakası vs.) üzerinde hava taşıtının yatay olarak 2000 feet (600 m) yarıçapındaki çevresinde bulunan en yüksek sabit yapının en az 1000 feet üzeri.

(c) Kalabalık yerler haricinde: Yüzeyden 500 feet yüksekte. Açık sular ile seyrek nüfuslu alanlarda hava taşıtı hiçbir insana, taşıta veya yapıya 500 feetten fazla yaklaşamaz.

(d) Helikopterler, motorlu paraşütler ve ağırlık değişimi ile kumanda edilen (weight-shift-control) hava taşıtları eğer uçuşlarını yerdeki insan ve gayrimenkullere tehlike oluşturmayacak şekilde gerçekleştiriyorlarsa:

(1) Helikopterler (b) ve (c) paragraflarında belirtilen irtifaların altında -havacılık otoriteleri tarafından helikopterlere tahsis edilmiş rota ve irtifalara riayet ederek- uçuş yapabilir.
(2) Motorlu paraşütler veya ağırlık değişimi ile kumanda edilen hava taşıtları (c) paragrafında belirtilen asgarî irtifaların altında uçuş yapabilirler.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Pooley, Dorothy ve Robert Seaman. The Air Pilot's Manual 2: Aviation Law & Meteorology. 10. baskı. Shoreham, West Sussex: Pooley's Air Pilot Publishing, 2011.
  1. ^ Pooley's, sf 27.
  2. ^ Ticarî Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A) 22 Mart 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ulaştırma Bakanlığı. 16 Haziran 1984.
  3. ^ Havacılık Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü 31 Mayıs 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Tayyareci.com. Erişim: 2 Nisan 2012.
  4. ^ a b Title 14: Aeronautics and Space. 91.119. 14 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Electronic Code of Federal Regulations. 29 Mart 2012. Erişim: 2 Nisan 2012.
  5. ^ Pooley's, sf 25.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]