İçeriğe atla

Armilus

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Armilus, Armilos ya da Armilius (İbranice: ארמילוס), Yahudi eskatolojisinde Büyük İsrail Krallığı'nı kuracak olan Mesih'e karşı mücadele edecek kişi. Hristiyanlıkta Mesih Karşıtı, İslam'da hadislerden elde edilen bilgiler doğrultusunda Deccal ile aynı kişi olduğu düşünülmektedir.

Alba Kralı Numitor'un torunu, Roma Krallığı'nın kurucularından Romulus'un isminden türetildiği bilinmektedir.

Tanah'ta Armilus

[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı Yahudi din bilginleri, Tanah'ın Danyal kitabında Danyal peygamberin rüyasında gördüğü zalim kişinin Armilus olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Danyal Kitabı'nın 8. bölümünde Armilus ile ilgili olduğu tahmin edilen rüya kıssası şöyledir:

 • 1 Kral Belşassar'ın krallığının üçüncü yılında, ben Daniel daha önce gördüğüm görümden başka bir görüm gördüm.
 • 2 Görümde kendimi Elam İli'ndeki Sus Kalesi'nde, Ulay Kanalı'nın yanında gördüm.
 • 3 Gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koç gördüm; iki uzun boynuzu vardı. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu.
 • 4 Koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördüm. Hiçbir hayvan ona karşı koyamıyor, kimse onun elinden kurtaramıyordu. Koç dilediği gibi davrandı ve gitgide güçlendi.
 • 5 Ben bu olayı düşünürken, batıdan ansızın gözleri arasında çarpıcı bir boynuzu olan bir teke geldi. Yere basmadan bütün dünyayı aştı.
 • 6 Güç ve öfkeyle, kanalın yanında durduğunu gördüğüm ikiboynuzlu koça doğru koştu.
 • 7 Öfkeyle saldırdığını, koça vurup boynuzlarını kırdığını gördüm. Koçun tekeye karşı duracak gücü yoktu; teke koçu yere vurup çiğnedi. Koçu onun elinden kurtaracak kimse yoktu.
 • 8 Teke çok güçlendi, ama en güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Kırılan boynuzun yerine, göğün dört rüzgarına doğru çarpıcı dört boynuz çıktı.
 • 9 Bu boynuzların birinden başka bir küçük boynuz çıktı; güneye, doğuya ve Güzel Ülke'ye, İsrail Ülkesi'ne doğru yayılarak çok güçlendi.
 • 10 Göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdü. Gökteki ordudan ve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdü, ayakları altına alıp çiğnedi.
 • 11 Kendisini Gök Ordusu'nun Önderi'ne, Tanrı'ya kadar yükseltti. Tanrı'ya sunulan günlük sunu kaldırıldı, tapınak terk edildi.
 • 12 Başkaldırı yüzünden günlük sunuya karşı çıkıldı. Gerçek ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı oldu.
 • 13 Sonra kutsal bir varlığın konuştuğunu duydum. Başka kutsal bir varlık ona, "Bu görümde -günlük sunuyla, yıkım getiren başkaldırıyla, kutsal yerin ve ordunun ayak altında çiğnenmesiyle ilgili görümde- olanlar ne zamana dek sürecek?" diye sordu.
 • 14 Kutsal varlık bana, "2300 akşam, sabah olacak, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak" dedi.
 • 15 Ben Daniel, gördüğüm görümün ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken, insana benzer biri karşımda durdu.
 • 16 Bir insan sesinin Ulay Kanalı'ndan, "Ey Cebrail, görümünne anlama geldiğini şuna açıkla" diye seslendiğini duydum.
 • 17 Cebrail durduğum yere yaklaşınca korkudan yere yığıldım.Bana, "Ey insanoğlu!" dedi, "Bu görümün sonla ilgili olduğunu anla."
 • 18 O benimle konuşurken, yüzükoyun yere uzanmış, derin bir uykuya dalmışım. Dokunup beni ayağa kaldırdı.
 • 19 Bana, "Daha sonra Tanrı'nın öfkesi sona erdiğinde neler olacağını sana söyleyeceğim" dedi, "Çünkü görüm sonun belirlenen zamanıyla ilgilidir.
 • 20 Gördüğün iki boynuzlu koç Med ve Pers krallarını simgeler.
 • 21 Teke Grek Kralı'dır; gözleri arasındaki büyük boynuz birinci kraldır.
 • 22 Kırılan boynuzun yerine çıkan dört boynuz, ulusundan çıkacak dört krallığı simgeliyor. Ama ilk kral kadar güçlü olmayacaklar.
 • 23 "Bu dört krallığın sonu yaklaşıp yapılan kötülükler doruğa varınca, sert yüzlü ve aldatmada usta bir kral ortaya çıkacak.
 • 24 Kendisinden gelmeyen büyük bir güce kavuşacak. Şaşırtıcı yıkımlar yapacak, el attığı her işte başarılı olacak. Güçlüleri ve kutsal halkı yok edecek.
 • 25 Yapacağı işleri aldatarak başaracak, kendisini yükseltecek. Güvenlikte olan birçoklarını yok edecek, Önderler Önderi'ne Tanrı'ya karşı duracak. Ama kendisi insan eli değmeden yok edilecek.
 • 26 "Akşam ve sabahla ilgili sana bildirilen görüm gerçektir. Ama sen görümü gizli tut. Çünkü uzak bir gelecekle ilgilidir."
 • 27 Ben Daniel günlerce bitkin ve hasta kaldım. Sonra kalkıp kralın işlerini yapmayı sürdürdüm. Bu anlaşılması güç görümden ötürü şaşkındım.[1]
 1. ^ Tanah, Danyal Kitabı, Bölüm 8

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]