Altın Orda hanlar listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Altın Orda hanları listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıda Altın Orda hanlarının listesi ve Cuci ulusunun soyağacı yer almaktadır.

Sıra Han Tahta gelişi Tahttan inişi Saltanat süresi Notlar
0 Cuci 1225 1227 2 Yıl
1 Batu 1227 1255 28 Yıl
2 Sertak Han 1255 1256 1 Yıl
3 Ulakçı Han 1256 1257 1 Yıl
4 Berke Han 1257 1266 9 Yıl
5 Mengü Timur 1266 1280 14 Yıl
6. Tuda Mengü 1280 1287 7 Yıl
7 Töle Buqa 1287 1291 4 Yıl
8. Tohta 1291 1312 21
9. Özbek Han 1312-1312 1341 28 Yıl
10. Tini Beg 1341 1342 1 Yıl
11 Canibeg 1342 1357 15 Yıl
12. Berdibeg 1357 1359 2 Yıl
Canibeg döneminde Altın Orda Devleti eski gücünü kazansa da oğlu Berdibek döneminde ülkede iç savaş yaşanmaya başlamıştır[1]
13 Berdibeg Qulpa Khan 1359 1360 1 Yıl
Qulpa Khan Nawrūz Beg
Nawrūz Beg

Khiḍr Khan Tīmūr Khwāja

1360 1361 1 Yıl
Kildi Beg

ʿAbdallāh Khan Murād

1361 1362 1 Yıl
Khayr Pūlād

ʿAbdallāh Khan Murād

1362 1264 2 Yıl 1.Saltanatı
ʿAzīz Shaykh

Khayr Pūlād ʿAbdallāh Khan

1364 1367 3 Yıl
Abdullah Han 1367-13

Haṣan Beg

1367 1368 1368e kadar 1 Yıl-Tek başına Abdullah Han

1368 Ortak

Abdullah Han 1369-1370 1 Yıl
Muḥammad-Sulṭān

Canibek

1370-1371 1 Yıl
Muḥammad-Sulṭān 1371-1372 1 Yıl
Urus Han 1372 1374 2 Yıl
Hājjī Cherkes 1374-1375 1 Yıl
Muḥammad-Sulṭān 1375 1376 1 Yıl
Qāghān Beg 1376 1377 1 Yıl
Arab Shāh 1377 1380 3 Yıl
Toktamış 1380 1397 17 Yıl
Tīmūr Qutluq 1397 1399 2 Yıl
Shādī Beg 1399 1407 8 Yıl
Pūlād Khan 1407 1410 3 Yıl
Tīmūr Khan

Jalāl ad-Din Zeleni Saltan

1410'a kadar tek başına

1410dan sonra ortak 1410-1414

4 Yıl
Karīm Berdi 1414-1417 3 Yıl
Chokra
Jabbār Berdi 1417 1419 2 Yıl
Darwīsh 1419 1420 1 Yıl
*Ulugh Muḥammad Qādir Berdi (1420-1421)

Barak Han (1421-1423)

1420 1423 3 YIl
Barak Han

Ulugh Muḥammad (1426-1427)

1423 1426 3 Yıl
Ulugh Muḥammad 1426 1435 9 Yıl
Küchük Muḥammad

Sayyid Aḥmad I

1435 1456 21 Yıl
Küchük Muḥammad 1456 1459 3 Yıl
Mahmud Bin Küçük 1459 1465 6 Yıl
Ahmed 1465 1481 16 Yıl
Şeyh Ahmed (1481-1482

Murtaza Han

1481 1482 1 Yıl
Murtaza Han 1482 1485 3 Yıl
Şeyh Ahmed 1485 1487 2 Yıl
Murtaza Han 1487 1492 5 Yıl
İbak Han 1492 1495 3 Yıl
Şeyh Ahmed 1495 1502 7 Yıl
1502'den Sonra Devlet Yıkılmıştır

[2]

Batu'nun sülalesi

13.Kulpa (Hildibeg): (1359)

14.Muhammed (Nuruzbeg): (1359—1361)

15.Kildibek: (1360—1362)

16.Hızır: (1360—1361)

 • Hacı Murad Han: (1360—1363)
 • Ordu Melik: (1361)
 • Temür Hoca: (1364—1367)
 • Urus: Kök Orda Hanlığı; (1366—1378), Hanlığı; (1374—1375)
 • Alibek: Sibir Hanlığı; (1359—1375), Hanlığı; (1374—1375)
 • Kağanbek: Hanlığı; (1375), Sibir Hanlığı; (1375—1421)
 • Arapşah: (1377—1378)
 • Mamai: Kırım Beyliği; (1359—1380), Beylerbeyliği; (1361—1380)
 • Abdullah: (1361—1370)
 • Muhammed Bulak: (1370—1377)
 • Turak: (1377—1380)
 • Toktamış: Hanlığı; (1375—1378), (1380—1395), Kırım Hanlığı; (1396—1397)
 • Edigü: Beylerbeylik; (1376—1389), (1391—1409), Nogay yurtu beyliği; (1392—1412)
 • Temür Kutluğ: (1395—1399)
 • Şadibek: (1399—1407)
 • Pulad: (1409—1411)
 • Temür Han: (1411—1412)
 • Celaleddin: (1412—1413)
 • Kerim Birdi: (1413—1414)
 • Cabbar Berdi Han (1414—1418)
 • Devlet Berdi: (1418—1421)
 • Uluğ Muhammed Han: Hanlığı; (1419—1420), (1421-1423), (1426—1437), Kazan Hanlığı; (1438—1445)
 • Devlet Berdi: Hanlığı; (1420—1421), Kırım Hanlığı; (1426—1428)
 • Gıyaseddin: (1421—1423)
 • Barak: Kök Orda Hanlığı; (1423—1428), Hanlığı(1423—1426)
 • Küçük Muhammed: (1428—1459)
 • Mahmud: Hanlığı; (1459—1465), Astrahan Hanlığı; (1465—1471)
 • Ahmed: (1465—1481)
 • Mürtaza: (1481—1485), (1487—1491)
 • Seyid Ahmed: (1485—1487)
 • Şeyh Ahmed: (1491—1502)
 • Hacı Muhammed: (1514—1516)

Cuci ulusunun soyağacı[değiştir | kaynağı değiştir]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cengiz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orda Han
 
1.Batu Han
 
4.Berke
 
 
 
Şiban
 
Boal
 
T.Temür
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Sartak
 
3.Toktokan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatar
 
Ulung Temür
 
Kim Temür
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Ulakçi
 
5.M.Timur
 
6.T.Mengü
 
Bartu
 
 
 
 
 
 
Nogay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Tokta
 
Tugril
 
7.Tule Buka
 
 
 
 
 
 
Çaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Özbeg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Tinibeg
 
11.Canibeg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.Berdibeg
 
13.Kildibeg
 
14.Nurusbeg
 
15.Çerkesbeg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toktamış
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İbak
 
 
Ebu Hayr
 
 
U.Muhammed
 
Kerei
 
I. Hacı Giray
 
Kasim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sibir
 
 
Şeybani
 
 
Kazan
 
Kazak
 
Kırım
 
Astrahan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buhara
 
 
 
 
Kasım
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hive
 
Buhara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buhara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Kaynak". 28 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2023. 
 2. ^ "liste kaynağı". 30 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2023.