Ali Haydar Aktay

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ali Haydar Aktay (1884, Aydos, Rusya – 2 Ağustos 1942, İstanbul), Türk diplomat.

Galatasaray Sultanîsi'nden mezun olmuştur. Memuriyet hayatına 1905’te Babıâli Tercüme Odası'nda başlamıştır. 1908’de Kalas Şehbenderliği Vekâletine ve Kançılarlığına, 1909’da Umuru Siyasiye Müdiri Umumîliği Sefaret Şube Kalemi Kâtipliği'ne, 1910’da Kalemi Mahsus Birinci Sınıf Kâtipliği'ne, 1911’de Sofya Sefareti İkinci Kâtipliği'ne tayin edilmiş ve Balkan Savaşları üzerine İstanbul’a avdetle Hariciye Nezâreti'nde muhtelif vazifelerde bulunmuştur. 1919 – 1920 yıllarında Matbuat Umum Müdürlüğü yapmıştır. 1924’de Berlin Büyük Elçiliği Müsteşarlığı'na, 1925’de Kopenhag Maslahatgüzarlığı'na, 1926’da Stokholm Maslahatgüzarlığı'na, 1927’de Birinci Sınıf Müsteşarlığa terfi ederek Stokholm Elçiliği'ne, 1928’de Belgrad İkinci sınıf Elçiliği'ne tayin edilmiş ve 1934’de aynı Elçilikte birinci sınıfa terfi edilmiştir. 1939 senesinde Moskova Elçiliği'ne tayin edilmiştir. İstanbul’da bulunurken 2 Ağustos 1942 tarihinde ölmüştür.[1]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9 Kasım 2015).