Akif Halil Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Dahiliye Nazırı Halil Akif Paşa

Hacı Halil Akif Paşa (1832/1833-30 Temmuz 1907),[1] Manisalı Hacı İsmail Ağanın oğlu olup 1248’de Manisa’da doğmuş ve burada tahsilini tamamlamıştır. 1274 yılında Maliye Mektubi Kalemine, 1284’de Ankara Defterdarlığına ve müteakiben Edirne Merkez Mutasarrıflığına, 1287’de Adana, 1290’da Trablusgarb, 1292’de Erzurum, 1293’de Trabzon, 1294’de Erzurum Defterdarlıklarına tayin olmuş Erzurum Vali Vekaleti ilave memuriyet kılınmıştır. 1296’da Divan-ı Muhasebat Azalığına ve Adana Vali Vekilliğine memur olmuştur. 1299 Receb ayında (Mayıs/Haziran 1882) Divan-ı Muhasebat Azalığı uhdesinde bulunmak üzere Ankara Valiliğine tayin edilmiştir. 1300’de Divan-ı Muhasebat Azalığı görevine dönmüştür. 1302’de Divan-ı Muhasebat riyasetine, 305’de Maliye Müsteşarlığına, 306’de Şuray Devlet Azalığına 307’de Şurayı Devlet Dahiliye Dairesi Riyasetine, 311’de ilave Memuriyet olarak Harem-i Hümayun masraf nezaretine, 312’de yine ilave-i memuriyet üzere Zekiye Sultan Kethüdalığına, 314 Receb’inde Memuriyet-i Mülkiye Komisyonu Azalığına, 315’de Tanzimat Dairesi Riyasetine, 322’de Maliye Komisyonu Azalığına tayin kılınmış ve bu sırada Divan-ı Muvahhide Tahvilatının basımına nezaret için Paris’e gitmiştir.. 324’de Techizat-ı Askeriye Nezaretine, 326’da Dahiliye Nazırı olarak Said Paşa Kabinesinde yer almıştır. Said Paşa Kabinesinin düşmesinden sonra istifa etmiştir. Hacı Halil Akif Paşa 1325 senesi Haziran ayı on dokuzuncu (19) (30 Temmuz 1907) Salı günü ölmüştür.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Musavver Nevsal-i Osmani-1326. Matbaa-i Hayriye- İstanbul-1326. 1326.