Ahmet Taşkın

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Ahmet Taşkın (d. 26 Ocak 1965, Çaykara, Trabzon), Türk Yargıtay üyesi ve yazardır.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

İlköğretim ve liseyi İstanbul’da okumuş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır. 1995 yılında Bolu Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlamış; Pasinler Cumhuriyet Savcısı iken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne tetkik hakimi olarak atanmıştır. 2010 yılında Türkiye Adalet Akademisi'nde Enformasyon Genel Koordinatörü olarak görev yaparken Türkiye Adalet Akademisi dergilerinin editörlüğü görevini yerine getirmiştir.[1] 2011 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiş olup [2] Yargıtay 22. Hukuk Dairesi üyesi ve Yargıtay Yayın Kurulu üyesi olarak görev yapmış, Temmuz 2016'da Yargıtay üyeliği son bulmuştur.

Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Organ ve Doku Naklinde Hekimin Cezai Sorumluluğu, Adil Yayınevi, Ankara, 1997.
 2. Cezaevleri İstatistikleri, İstanbul, 2002.
 3. Ceza Hukuku El Kitabı, Ankara, 2004.    
 4. Türkiye'nin Cezaevi Gerçeği, Ankara, 2005.
 5. Basında Cezaevleri ve Gerçekler, Ankara, 2005.
 6. Türkiye'de ve Dünyada Açlık Grevleri, Ankara, 2005.
 7. Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006.
 8. İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Performans Nedeniyle Feshi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.
 9. İş Hukuku Açısından İşyeri ve İşletmelerde Mobbing, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.
 10. Vicdani Hukuk, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.
 11. Türk İş Hukukunda ve İşletme Yönetiminde Alt İşverenlik İlişkileri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.

MAKALELERİ[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Ceza İnfaz Kurumlarında Açlık Grevleri, Adalet Dergisi, Y:93, S:11, (Nisan-2002)
 2. Türk Vergi Sisteminde Mükellefiyet, Adalet Dergisi, Y:94, S:14, (Ocak-2003).
 3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılama Hakkı, Adalet Dergisi, Y: 95, S:19, (Mayıs-2004)
 4. Terörizm ve Sivil İtaatsizlik, Polis Bilimleri Dergisi, C:6, S:1-2, 2004.
 5. Açlık Grevleri ve Hak Arama Hürriyeti, AÜEHFD, C:VII, S:3-4, (Aralık- 2003).
 6. Baskıya Karşı Direnme Hakkı, TBBD, S:52, (Mayıs-Haziran 2004).
 7. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazına Ara Verilmesi ve Ertelenmesi Halleri, Yargıtay Dergisi, C.30, S.3, (Temmuz-2004)
 8. Disiplin Cezası Olarak Devlet Memurluğundan Çıkarma, www.e-akademi. org, S:41, (Temmuz 2005).
 9. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Beslenmenin Reddi, TBBD, S:62, (Ocak-Şubat, 2006).
 10. Cumhuriyet Savcısının Gözetim ve Denetim Görevi, www.e-akademi.org, S.58, (Aralık 2006).
 11. Basın Hukukunda Gazeteci Kavramı, Terazi Hukuk Dergisi, Y.1, S.4, Aralık 2006.
 12. Basın Mensubu Kavramı, Legal Hukuk Dergisi, Nisan 2007, Sayı, 54.
 13. Ceza İnfaz Sisteminde Hücre, Oda ve Koğuş Kavramları, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Ankara 2008.
 14. Türk Ceza Kanununun Amacı, Adalet Dergisi, Yıl:2008, Sayı:30.
 15. Yağma Suçu, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Ceza Hukuku Derneği ortak yayını, Ankara 2008.
 16. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personelinin Eğitimi, Hapishane Kitabı, İstanbul, 2005.
 17. Hukukta Hediye, Hediye Kitabı, (Editör: Emine Gürsoy Naskali- Hilal Oytun Altun), Kitabevi, İstanbul, 2007.
 18. Ceza Muhakemesinde Bilirkişiye Başvurma Zorunluluğu, Ceza Hukuku Dergisi, Nisan 2007.
 19. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Üzerine Eleştiriler, Hukuk ve Adalet Dergisi, Y. 4, S. 9, Aralık 2006.
 20. Yağma Suçunda Mal Kavramı, Terazi Dergisi, Sayı:20, Yıl:2008.
 21. Çevrenin Hukuksal Yönden Korunması, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2010, Sayı, 1, Yıl,1.
 22. Tutuklamanın Psiko-sosyolojik Boyutu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (Temmuz 2010), Sayı, 2, Yıl, 1.
 23. Uluslararası Çalışma Örgütü ve ILO Sözleşmelerinin İç Hukuka Etkisi, LİHSGHD, Nisan - Mayıs - Haziran 2011, Sayı:30.
 24. İş Hukukunda İşletme Kavramı, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2012/1 Sayı: 32, s.75-112.
 25. İş Hukuku Açısından İşletmelerde Disiplin Sistemi ve Uygulaması, Sicil İş Hukuku Dergisi, 23 Mart 2012, Yıl:7, Sayı: 25.
 26. Mobbingin Benzer Kavramlardan Farkı, Sicil, Aralık 2012, Sayı: 28.
 27. İşyerinde Mobbing ve Mobbing Benzeri Davranışlar, Yargıtay Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 3, Temmuz, 2013, s. 141-184.
 28. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yüksek Hakem Kurulu Kararları, Yargıtay Dergisi, Cilt: 40, Sayı: 4, Ekim 2014, s. 31-96
 29. İşçinin Alacak Davalarında İspat Sorunu, Prof. Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s. 1809-1850.
 30. İşyerinde Mobbingin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, 2015/1, s. 221-258.
 31. Kayıt Dışılığın İş Davalarına Etkisi, Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, Cilt: 1, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 1503.
 32. Mobbing Davalarında Manevi Tazminatın Belirlenmesi, International Journal of Legal Progress, Vol: 1, Num: 2, Year: 2015, (s. 133-176).
 33. Mahkeme Kararlarında Gerekçenin Önemi, International Journal of Legal Progress, Volume:1, Number: 2, Year: 2015, (s. 205-246).
 34. Mobbing Davalarında İspat Sorunu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, Nisan 2016, (s. 391-437).

TEBLİĞLERİ[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personelinin Eğitimi, Hapishaneler Sempozyumu, (MÜTAUM), 4-5 Aralık 2003- İstanbul.
 2. Türk Kültüründe Ölüm Orucu, Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, (MÜTAUM), 25-26 Kasım 2004- İstanbul.
 3. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Hediye, Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, (MÜTAUM), 16-17 Kasım 2005-İstanbul.
 4. Türk Hukuk Sisteminde Hediye, Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, (MÜTAUM), 16-17 Kasım 2005-İstanbul.
 5. Kalitesi ve Etkinliği Artırılmış İnfaz Sistemi, Mahkemelerin Yönetimi, Adaletin Kalitesi ve Etkinliği Sempozyumu, 25-27 Eylül 2006, Ankara.
 6. Ceza Muhakemesi Kanununda Bilirkişilik, 13. Ulusal Adli Tıp Günleri Sempozyumu, 8-12 Kasım 2006, Antalya.
 7. Türk Ceza Kanununda Vücut Dokunulmazlığının Korunması, Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, (MÜTAUM) , 04-05 Nisan 2007, İstanbul.
 8. Yargı Etiği ve Türkiye Uygulaması, Yargı Etiği Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012, Ankara.

EDİTÖRLÜKLERİ[değiştir | kaynağı değiştir]

Kitap Editörlüğü[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Adalet Bakanlığı Faaliyetleri, Ankara 2007.
 2. 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, Uluslararası Sempozyum (4 Aralık 2009, Ankara), TAA Yayınları.
 3. Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Etkililiği, Uluslararası Sempozyum, (10-11 Aralık 2009, Ankara), TAA Yayınları.
 4. AİHM ve Türkiye-II, Uluslararası Sempozyum, (10 Aralık 2010, Ankara), TAA Yayınları.

Dergi Editörlüğü[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (Ulusal Hakemli Dergi), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.
 2. Law and Justice Review, (Uluslararası Hakemli Dergi), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.
 3. Human Rights Review, (Uluslararası Hakemli Dergi), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.
 4. Küresel Bakış, (Çeviri Hukuk Dergisi), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.

ÇEVİRİLERİ[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. İşkenceye Karşı Mücadelede Sağlık Uzmanları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (3 Ekim 2010), Sayı, 3, Yıl,1.
 2. Gayri Resmi Evliliklerde Eşlerin İnsan Hakları Yoluyla Korunması, Küresel Bakış, Yıl,1 Sayı,1 (Nisan 2011)
 3. Amerikan Kurumlarında İşyeri Zorbalığı: Tanımadan Yasaklamaya Giden Yol, Sicil Dergisi, Haziran 2012, Sayı:26, (s.179-190)
 4. Mobbing Sorununa Proaktif Bir Yanıt: İnsan Kaynakları Yöneticileri İçin Bir Rehber, (Çeviri), Sicil Dergisi, Eylül 2012, Sayı:27.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]