Aglütinasyon (dilbilim)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gıda ve Tarım Bakanlığı: Satu Mare İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü. Ortadaki tabela, yoğun bir şekilde eklemeli dil olan Macarcadır. Üstteki ve alttaki tabelalar sırasıyla Romence ve Almancadır, her ikisi de bükümlü dillerdir)

Aglütinasyon, dilbilimde her biri tek bir sözdizimsel özelliğe karşılık gelen biçimbirimlerin birbirine dizilmesiyle kelimelerin oluşturulduğu biçimbilimsel bir süreçtir. Sondan eklemeyi yaygın olarak kullanan dillere sondan eklemeli diller denir. Örneğin, Türkçede evlerinizden ("evlerinizden") kelimesi, ev-ler-inizden-den biçimbirimlerinden oluşur. Eklemeli diller genellikle kelimelerin monomorfemik olduğu yalınlayan dillerle ve kelimelerin karmaşık olabileceği, ancak morfemlerin birden çok özelliğe karşılık gelebileceği bükümlü dillerle karşılaştırılır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Kimmo Koskenniemi & Lingsoft Oy: Finnish Morphological Analyser 6 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Lingsoft Language Solutions, 1995–2011.
 • Bernard Comrie (editor): The World's Major Languages, Oxford University Press, New York – Oxford 1990.
 • Keith Denning, Suzanne Kemmer (ed.): On language: selected writings of Joseph H. Greenberg, Stanford University Press, 1990. Selected parts are available on googlebooks.
 • Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams: An Introduction to Language, Thompson Wadsworth, 2007.
 • Joseph H. Greenberg: A quantitative approach to the morphological typology of language, 1960. Available through JSTOR and in Denning et al. (1990), p. 3–25.
 • Gregory Grefenstette, Nasredine Semmar, Faïza Elkateb-Gara: Modifying a Natural Language Processing System for European Languages to Treat Arabic in Information Processing and Information Retrieval Applications, Computational Approaches to Semitic Languages – Workshop Proceedings, University of Michigan 2005, p. 31-38. Available at [1].
 • Jan Hajič: Reliving the history: the beginnings of statistical machine translation and languages with rich morphology, IceTAL'10 Proceedings of the 7th international conference on Advances in natural language processing, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2010. Abstract available at [2].
 • Helena Lehečková: Úvod do ugrofinistiky, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1983.
 • Robert Lord: Teach Yourself Comparative Linguistics, The English Universities Press Ltd., St Paul's House, London 1967 (first edition 1966).
 • Hans Christian Luschützky: Uvedení do typologie jazyků, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2003.
 • J. Vendryes: Language – A Linguistic Introduction to History, Kegan Paul, Trench, Trubner Co., Ltd., London 1925 (translated by Paul Radin)