Abdülkadir Udeh

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Abdülkadir Udeh (d. 1907 - ö. 9 Aralık 1954) Mısırlı hukukçu, Müslüman Kardeşler teşkilâtının önde gelen liderlerinden.

Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  • et-Teşrîu’l-cinâiyyü’l-İslâmî. İslâm ceza hukukunu diğer hukuk sistemleriyle karşılaştırarak inceleyen bu eser iki cilttir. Birkaç defa basılan eserde (3. bs., Kahire 1977) İslâm ceza hukuku ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İngilizce ve Urduca’ya da tercüme edilen kitabın Akif Nuri tarafından yapılan Türkçe tercümesi, İslâm Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk adıyla dört cilt halinde neşredilmiştir (İstanbul 1976-79).
  • el-Mâl ve’l-hükm fi’l-İslâm. H. Tahsin Feyizli tarafından İslam’da Mal ve İdare adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir (İstanbul, ts.).
  • el-İslâm ve evzâune’s-siyâsiyye. Beşir Eryarsoy tarafından İslâm ve Siyasi Durumumuz adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir (İstanbul 1987).
  • el-İslâm ve evzâune’l-kanûniyye.
  • el-İslâm beyne cehli ebnâih ve aczi ulemâih. Akif Nuri Karcıoğlu’nun İslâm Şeriatı adıyla tercüme ettiği (Ankara 1969) bu eserin Ebubekir Sıddık Cafer Tayyar tarafından yapılan başka bir tercümesi de Evlâtlarının Cehaleti, Âlimlerinin Âcizliği Karşısında İslâm adıyla neşredilmiştir (İstanbul 1987). Eserin Fransızca tercümesi de L’Islam, Les disciples İgnorrants et des Zrudits incapables adıyla yayımlanmıştır (International Islamic Federation of Student Organizations, Stuttgart 1984).

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]