Abdülaziz Bayındır

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jump to navigation Jump to search
Abdülaziz Bayındır
Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır.jpg
Doğum 1951 (66-67 yaşında)
Tortum, Erzurum, Türkiye
Meslek İlâhiyatçı, yazar
Milliyet Türk

Resmî site
www.suleymaniyevakfi.org

Abdülaziz Bayındır (d. 1951, Tortum, Erzurum), Türk ilâhiyat profesörü, İslâm hukukçusu.

Eğitimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Atatürk Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi'den 1976 yılında mezun oldu.[1] 1984’te “Şer’iyye Sicilleri doğrultusunda Osmanlılarda Muhakeme Usulleri” isimli teziyle İslâm Hukuku dalında İlâhiyat Doktoru; 1987’de İslâm İktisâdıyla ilgili çalışmalarıyla da Kelam ve İslâm Hukuku dalında doçent oldu. Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.[1][2]

Kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]

1976'dan 1997 yılına kadar İstanbul Müftülüğü'nde çalışıp uzman, müftü yardımcılığı, Fetva Kurulu Başkanlığı ve Şer'iyye Sicilleri Arşivi yöneticiliği görevlerinde bulundu. 1993’te Süleymaniye Vakfı’nı kurdu. 1997 yılında İstanbul Müftülüğü'ndeki görevinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'e öğretim üyesi (doçent) olarak geçti. 2003 yılında ise İslâm Hukuku profesörü oldu. Bu fakültede Temel İslâm Bilimleri adı altında İslâm Hukuku Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Şu anda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesidir.[1][2]

Görüşleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayındır'a göre bugün İslam'ın tartışmasız tek kaynağı Kuran-ı Kerim'dır. Diğer bilgi ve kaynaklar Kuran'ın getirdiği ilkelere uygunsa kabul edilir. Müslümanlar dinlerini ancak Kuran yoluyla anlayabilir ve peygamberleri Muhammed'i ancak Kuran yoluyla doğru bir şekilde tanıyabilir. Kuran'ı anlamak için ise Bakara Suresi 151. ve 269. ayetlerde sözü geçen "hikmet[3] yöntemini" bilmek gerekir. Bayındır, "hikmet yöntemi"yle Kuran'ın kendi kendini açıkladığını ve onu anlamak için başka yorumlara gerek olmadığını belirtmiştir. [4][5][6]

 • Sabah ezanının okunduğu saatin yanlış hesaplandığı görüşü: Bayındır'a göre bu hatanın sebebi Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yapılan takvim çalışmalarıdır. Dönemin yöneticileri ilk defa resmi bir imsakiye takvimi yaptırmaya karar vermiş ve bu konudaki kurallarıda belirlemesi için Ahmet Muhtar Paşayı memur etmiştir. Ahmet Muhtar Paşa, o zamana kadar uygulanan imsak saati uygulamasını terk etmiş, İsra Suresi 78. ayette geçen fecr vaktini yanlış hesaplamıştır. Ahmet Muhtar Paşaya göre fecr vakti güneş ışınlarının atmosfere ilk ulaştığı andır. Ancak bu olay meydana geldiğinde güneş ışınları atmosferin kilometrelerce yukarısında ve yeryüzüne ulaşmamış haldedir. İnsan gözü bu hadiseyi  göremez, görmesi mümkün değildir. Kuran'daki ilgili ayette bu durum kastedilmemiştir. İlgili ayet şöyle demektedir "....fecrin beyaz ipliği siyah iplikten sizce seçilinceye kadar yeyin için, sonra da ertesi geceye kadar orucu tam tutun.....(Bakara 187)". Ayette "sizce seçilinceye kadar" kelimeleri vurgulanmış, doğu ufkundaki aydınlanmanın gözle görülür hale gelmesi gerektiği açıkça beyan edilmiştir. Ayet, sabah ezanının okunması için açıkça insan gözünün ufuktaki değişimi algılaması gerektiğini belirtmiştir[7]. Dolayısıyla insan gözünün algılamadığı, yeryüzüne ulaşmayan ışınlar atmosferin dış katmanlarına değse bile bu namaz vaktinin geldiğini göstermez. O an  gecenin bir vaktidir ve o saatlerde kılınan namazlar sabah namazı olamaz. Buna rağmen o saatlerde sabah ezanı okunmakta ve vakit gelmeden namazlar kılınmakta oruçlar başlamaktadır. Bayındır'a göre bu önemli bir hatadır ve düzeltilmelidir. Bayındır bu konuyu birçok seminer ve derste işlemiş, basın toplantıları ve açıklamalar yaparak konunun kamuoyunda fark edilmesini sağlamıştır.[8][9]  
 • Yatsı namazı vaktinin gece hava karardığı an bittiği görüşü: Bayındır, bu iddiasına Kuran-ı Kerim'deki İsra Suresi 78. ayeti delil getirmektedir. İlgili ayette "Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl...." denmektedir. Bayındır'a göre ilgili ayette yatsı vakti tanımlanırken "gecenin karanlığına kadar" manasında olan "gasaki'l-leyli" tanımı geçtiğinden yatsı namazı sadece hava kesif olarak kararana kadar kılınabilir. Eğer kılınmazsa vakit geçmiş olur. Ayet gayet açık ve nettir. Ancak bu ayete rağmen şu anki uygulmada yatsı ezanı gökyüzünün tamamen karardığı bir anda okunmakta ve vakit geçmiş olmaktadır.[10]
 • Teravih namazıyla ilgili görüşleri: Bayındır'a göre teravih diye anılan namaz, Muhammed'in geceleri kıldığı teheccüd namazıdır. Ve Ramazan'a özel bir namaz değildir. Muhammed Ramazan'ın son günleri hariç senenin her günü evinde teheccüd namazı kılardı. Ramazan ayının son günlerinde ise itikafta bulunduğundan mescidden dışarı çıkmaz, teheccüd namazını orada kılardı. İşte daha sonra teravih namazı adını alan bu namaz, aslında Peygamber'in Ramazan günlerinde mescidde itikafta bulunurken kendi başına kıldığı teheccüd namazından ibarettir. Rivayetlere göre Ömer bin Hattab'ın hilafetinden sonraki devirlerde bu namaz camilere ve mescidlere taşınmış, Ramazan aylarında imam arkasında saf tutularak kılınmaya başlanmıştır. Allah Resulü'nün cami ve mescidlerde imam arkasında saf tutarak nafile namaz kıldırdığına ve bunu teşvik ettiğine dair sahih bir rivayet yoktur. Aksine Peygamber bu tür şeyleri hoş görmemiştir. Sahih sünneti anlatan kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla nafile ibadetler genellikle evlerde yapılırdı, mescidde yapılsa bile imamın arkasına saf tutup nafile namaz kılınmazdı, herkes namazını kendi başına kılardı. Bayındır, imamın arkasında saf tutarak kılınan teravih gibi nafile namazların sünnete uygun olmadığını, farz namazlar dışında imamın arkasına saf tutarak camide ve mescidde namaz kılınmasının bid'at olduğunu belirtmiştir.[11][12][13]
 • Kölelik ve cariyeliğin oluşmasına sebep olacak etkenlerin Kuran'da açıkça yasaklandığı, Kuran'ın kölelik sistemini kaldırdığı görüşü: Kuran ayetlerinde esirlere yapılacak muameleler açıkça belirtilmiştir. Bayındır, Kuran-ı Kerim'in Muhammed Suresi 4. ayetinin bu duruma delil olduğunu söyleyerek, İslam'ın savaş esirlerinin fidyeli veya fidyesiz olarak salınması esasını getirdiğini ve köleleştirmeyi yasakladığını söylemektedir. Köleliğe cevaz veren bütün rivayetlerin Emeviler zamanında ortaya çıktığı ve fıkıhta uygulanan köleleştirme kaidelerinin de Roma hukukundan alındığı anlaşılmaktadır.[14][15][16]
 • Evlilik yaşı ile ilgili görüşü: Bayındır'a göre reşit olmayan hiç kimse evlenemez, bu konuda Kuran-ı Kerim'de açık hükümler vardır. Bayındır, öğrencisi Dr.Fatih Orum'un Kuran ve sahih sünnete dayalı olarak bu konuda kaleme aldığı makaleyi[17], konuyla ilgili bilgi almak isteyenlere kaynak olarak tavsiye etmektedir.[18]
 • Tarikatlarla ilgili görüşleri: Bayındır, tarikat ve tasavvuf çevrelerinin çok büyük yanlışlar içerisinde olduklarını belirtir. Bayındır ve arkadaşlarına göre rabıta, şeyhin himmeti, şeyhin şefaati, gavs, kutub ve benzeri tarikat-tasavvuf kabulleri yanlış şeylerdir. Bayındır bu tür inanışların İslam inancı içerisinde kabul edilemeyeceğini söyler. Bayındır bu konuyla ilgili çalışmalarını Kuran Işığında Aracılık ve Şirk[19] ve Kuran Işığında Tarikatçılığa Bakış[20] adlı kitaplarında toplamıştır.
 • Kader konusundaki görüşleri: Bayındır, Kuran-ı Kerim'de anlatılan Allah'ın yaratma kanunlarına ve uygulamasına dikkati çeker. Bayındır, insan bir iş yapmaya karar verdiğinde o fiilin sadece kulun tercihine bağlı olduğunu, tasarruf ve iyi-kötü arasındaki tercihin kulun kendisine bırakıldığı, kul diledikten sonra Allah'ın o fiili yarattığı/yazdığı, Allah'ın kanununun bu şekilde olduğu görüşündedir. Bayındır ilgili Kuran ayetlerine dayanarak imtihan ve tercihler konusunda Allah'ın kuluna hiçbir şekilde müdahalede bulunmadığının altını çizer. Bu görüşünden dolayı muhaliflerince sert şekilde eleştirilir. Hatta bazı noktalarda sözleri çarpıtılır. Bayındır "Allah gaybı bilmez" diye bir söz söylememiştir.[21] Bu konuda kendisine yapılan ithamları da reddetmiştir.[22]
 • Faiz ve ekonomi konusundaki görüşleri: Bayındır, faizsiz finans kuruluşlarının yozlaştığı ve faizli bankalar gibi çalıştığı görüşünü savunur. Faizin topluma ve ekonomiye çok büyük zararlar verdiğini uzun yıllar yaptığı araştırmalarla tespit etmiş ve bu çalışmalarını Ticaret ve Faiz[23] adını verdiği eserinde toplamıştır.[24]
 • Meleklerin günahsız ve suçsuz olmadığı, aksine onlarında insanlar gibi imtihana tabi olduğu görüşü: Bayındır'a göre melekler de imtihan edilirler. Günah işleyebilirler. Meleklerin insana üstünlüğü yoktur, aksine insanın meleklere üstünlüğü vardır. Bu üstünlük insanın isim ve eylemleri bilmesi, alet kullanımı ve mühendislik zekasının gelişmiş olmasındandır. İnsan medeniyet kuran, bilimsel araştırmalar ve icatlar yapan bir varlıktır. İnsan bilimsel araştırmalarla kainat ayetlerini okur ve kavrar. Bayındır buna dayanak olarak Kuran'dan ilgili ayetleri (örneğin Bakara 30) delil getirir, bu konuda iki önemli semineri vardır[25][26]
 • Geleneksel anlayışı tenkid görüşü: Bayındır'a göre İslam anlayışı iki ana başlık altında incelenir:
1) Emevi ve Abbasi devirlerinde ortaya çıkan, Roma ve Sasani hukukuyla oluşturulan ve bugüne kadar süren Geleneksel İslam anlayışı.
2) Muhammed'in Kuran ile tebliğ ettiği, sahih sünnetiyle de uyguladığı gerçek din olan Kur'an İslamı.

Kur'an İslamı'nda Kuran-ı Kerim, Peygamber'in öğrettiği hikmet yöntemiyle anlaşılır ve tefsir edilirdi. Ancak Ömer bin Hattab'ın hilafetinin bitişinden sonra yavaş yavaş unutulmaya başlanan hikmet anlayışının yeri, ulema ictihadlarıyla (fıkıh kitapları, ilmihaller vb.) doldurulmuş ve bu da büyük yorum hatalarına yol açmıştır. Geleneksel anlayış o zamanlardan bugüne devam etmekte ve bu sebeple Müslümanlara yol göstermesi gereken Kuran-ı Kerim, çözüm kaynağı olarak kullanılamamaktadır. Bayındır'a göre Müslümanlar, kitapları Kuran'ı anlama usulü olan hikmeti bilmediklerinden dolayı batı tarzı çözümleri kurtuluş olarak görmekte fakat bu da yöntem de toplumları daha da yozlaştırmakta çürümeyi önleyememektedir.[27] Geleneksel anlayışın kabulleri Kuran süzgecinden geçirilmeli, Kuran'a aykırı olan görüşler fıkıh ve diğer dini kabullerden ayırılmalıdır. Bu da ancak hikmet yöntemi ile yani Kuran-ı Kerim'in kendi kendisini yorumlayan sistemini kullanarak yapılabilir.

 • İstişhad hakkındaki görüşü: Bayındır, İslâm adına yapılan intihar saldırılarına karşı olduğunu, bu uygulamanın kesinlikle İslam dini, Kuran ve sahih sünnet ile ilgisinin olmadığını dini kaynaklardan deliller getirerek beyan etmiştir.[28]
 • Tarihselciliği reddeden görüşü: Kuran'ın tarihsel bir yapıda olduğu, Kuran hükümlerinin zamana ve şartlara göre değişebileceği görüşünü reddeder ve bu durumun batılı oryantalistlerce yetiştirilen bazı ilahiyatçı akademisyenlerin düştüğü bir yanılgı olarak görür[29]
 • Din-Bilim ilişkileri hakkındaki görüşü: Bayındır'a göre Allah'ın iki tür ayeti/delili vardır; birincisi indirilmiş ayetler olan Kuran-ı Kerim, ikincisi ise yaratılmış ayetler olan varlık ve kainattır. Hakikatin anlaşılabilmesi için Allah'ın yarattığı ayetler ile indirdiği ayetler birlikte okunmalıdır. Din-bilim ayrımı ortadan kaldırılmalıdır.[30]

Süleymaniye Vakfı[değiştir | kaynağı değiştir]

Vakfın logosu

Süleymaniye Vakfı, merkezi İstanbul'da bulunan[31] İslamî vakıf. Vakıf senedine göre amacı; Süleymaniye Camii ve çevresinde bulunan dini ve ilmi mekanların, hayır kurumlarının bakımını yaptırmak, yenilerinin inşa edilmesini sağlamak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, mevzuat dahilinde seçilmiş öğrencilere burs sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli dini ve ilmi faaliyetlerde bulunmaktır.[31] Vakıf, İslamî konularda fetvalar yayınlar.[32]

Süleymaniye Vakfı, 1992 yılında, ilahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır tarafından kuruldu.[31]

Vakfın gelirleri bağışlardan ve yürüttüğü ticari faaliyetlerden sağlanır.[31] Bunun beşte biri ile vakfın masrafları karşılanır ve gelirlerini artıracak yatırımlar yapılır; kalan beşte dörtlük kısmı ile ise vakıf amaçları yerine getirilir.[31] Vakıfın kurduğu eğitim-öğretim kurumlarının öğrenci kapasitesinin en az onda biri başarılı fakir öğrencilere tahsis edilir.[31] Vakfa önemli miktarda bağışta bulunan kimselere "şeref üyeliği" verilebilir.[31]

Özel hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Abdülaziz Bayındır, evli ve dört çocuk babasıdır.[2]

Eserleri[2][değiştir | kaynağı değiştir]

Türkçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. İslâm Muhakeme Usulü (Osmanlı Devri Uygulaması), İstanbul, 1986
 2. Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış, İstanbul, 1997
 3. Din ve Devlet İlişkileri Teokrasi ve Laiklik, İstanbul, 1999
 4. Duada Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk, İstanbul, 2001
 5. Ticaret ve Faiz, İstanbul, 2002
 6. Kur'an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, İstanbul, 2005
 7. Risale-i Nur eleştirisi, İstanbul

Katolik Kilisesi’ne Mektup[değiştir | kaynağı değiştir]

09.03.2009 tarihinde Almanya'daki Tübingen Üniversitesi Katolik İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Richard PUZA ile birlikte Vatikan’da Katolik Kilisesine ortak hedef ve ortak görev teklifini içeren bir mektup verilmiştir.

Ortak hedef, “Din ve bilim dengesini kurarak yeni bir çağ, denge çağını başlatmak”.

Ortak görev de “Allah’ın indirdiği kitapları, Allah’ın yarattığı kitapla, yani varlıklar âleminde geçerli kanunlarla birlikte okumak” diye belirlenmiştir.

Yabancı diller[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış adlı kitap Arapça, Azerice, Rusça ve Uygurca olmak üzere birçok dile çevrilmiş olup bunların bir kısmı söz konusu dilde kitap hâlinde yayınlanmıştır. Rusçası ise kitap olarak yayınlanmanın yanı sıra “Müslüman Diyaloğu” genel başlığı altında Moskova’da Rusça yayınlanan “Din ve Bilim” dergisinde Mayıs 2002 – Mayıs 2003 tarihleri arasında yayınlanmıştır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b c "BİYOGRAFİ: Abdülaziz Bayındır Kimdir?" (Türkçe). SABAH. 29 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151029173901/http://www.sabah.com.tr:80/abdulaziz-bayindir-kimdir-. Erişim tarihi: 2016-06-28. 
 2. ^ a b c d "Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır – Hakkında" (Türkçe). Süleymaniye Vakfı. 8 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151208070700/http://www.suleymaniyevakfi.org:80/yazar/prof-dr-abdulaziz-bayindir.html. Erişim tarihi: 2016-06-28. 
 3. ^ https://youtu.be/lvzdgpZUWQ0?t=214 15-12-2014 tarihinde yapılan Yükselen Sözler programında Bayındır hikmet yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor
 4. ^ http://www.suleymaniyevakfi.org/kuran-dersleri/2-bakara-suresi-269-ayet.html Bayındır'ın hikmet kavramıyla ilgili kaleme aldığı makalesi
 5. ^ https://www.youtube.com/watch?v=IGuJmeMT2lc&feature=youtu.be Bayındır, videonun 01.13 sn'sinde sahabenin Hikmet eğitimi hakkında bilgi veriyor
 6. ^ https://www.youtube.com/watch?v=C-8skkg4iTc&feature=youtu.be "Müslümanların Kimlik Bunalımı" isimli toplantıda videonun 7.29 sn'sinde Bayındır, sorunların çözüm yöntemi olan hikmet ile ilgili açıklamalarda bulunuyor
 7. ^ https://www.youtube.com/watch?v=6oz6r1VtQ-c İmsak vaktini ayrıntılı açıklayan bir video
 8. ^ https://www.youtube.com/watch?v=OGKcfkKpy6Q "Uydurulan dinde yatsı sonu, sahur ve imsak vakti" isimli toplantı
 9. ^ https://youtu.be/vnzWpfZxk3o?t=258 Ali Rıza Demircan'ın imsak vaktiyle ilgili görüşleri
 10. ^ https://www.youtube.com/watch?v=OGKcfkKpy6Q&feature=youtu.be&t=4477 Bayındır'ın yatsı namazının son vakti ile ilgili görüşleri
 11. ^ Muhammed Ramazan ayında itikafta bulunduğu sırada teheccüd namazı kılarken, arkasında saf tutmaya başlayan sahabileri görünce şu sözleri söylediği rivayet edilir (Zeyd İbni Sâbit’ten rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle buyurdu): “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zirâ, farz namaz dışındaki namazların en makbûlu, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân 81, İ`tisâm 3; Muslim, Musâfirîn 213; İbni Mâce, İkâmet 186, 198; Riyazu's Salihin, Nafile namaz, 1130)
 12. ^ https://www.youtube.com/watch?v=pwbdHzzHcio&feature=youtu.be&t=81 Bayındır'ın teravih ile ilgili görüşleri
 13. ^ https://www.youtube.com/watch?v=Hq5g-uRGwGY&feature=youtu.be&t=573 Bayındır'ın teravih namazıyla ilgili yaptığı bir toplantıdaki açıklamaları
 14. ^ http://www.suleymaniyevakfi.org/guncel/savas-esirleri-ve-cariyelik.html Bayındır'ın "Savaş esirleri ve cariyelik" isimli makalesi. Bayındır makalesinde kölelik ve cariyeliğin Kuran'da yasaklandığını ilgili ayet ve hadislere dayanarak savunuyor
 15. ^ https://www.youtube.com/watch?v=C-8skkg4iTc&feature=youtu.be&t=607 Bayındır, hikmet kavramının unutulmasından sonra İslam hukukuna, Roma ve Sasani hukukunun nasıl yerleştiğini ve müslüman toplumlarda ortaya çıkardığı tahribatı anlatıyor
 16. ^ https://youtu.be/oXxqa0ydk6o?t=830 Bayındır konuya delil olarak getirdiği Muhammed Suresi 4. ayet ile ilgili açıklama yapıyor
 17. ^ http://www.suleymaniyevakfi.org/kutsanan-gelenek-ve-kuran/kuran-ve-gelenege-gore-kucuklerin-evlendirilmesi.html Dr.Fatih Orum'un "Kur'an ve Geleneğe Göre Küçüklerin Evlendirilmesi" adlı makale
 18. ^ https://youtu.be/q5ANnn_6soM?t=22 Bayındır, Kuran-ı Kerim'de evlilik yaşı ile ilgili ayetleri açıklıyor ve Dr.Fatih Orum'um bu konuda yazdığı makalenin okunmasını tavsiye ediyor
 19. ^ Bayındır, Abdülaziz (2012), Aracılık ve Şirk, 4.Baskı, Süleymaniye Vakfı Yayınları
 20. ^ Bayındır, Abdülaziz (2012), Tarikatçılığa Bakış, 7.Baskı, Süleymaniye Vakfı Yayınları
 21. ^ https://youtu.be/STNPCMeAXJA?t=332 Bayındır, kaynak olarak gösterilen bu videoda açıkça "Allah gaybı bilir" dediği halde ilgili siteye girildiğinde videonun başlığı sanki tersini söylüyormuş gibi yazılmış. Bayındır, bu videoda kendilerine yönelik "Allah gaybı bilmez dedi" diyerek iddiada bulunanların şahsına iftira ettiklerini beyan etmiştir. (Video Ebubekir Sifil ile yapılan toplantıya aittir)
 22. ^ https://youtu.be/RLaWI7RmT2I?t=192 Bayındır, Yükselen Sözler adlı tv programında "Allah'ın Bilgisi ve Kader" konusunu ayrıntılı olarak anlatmış, tartışılan ve eleştirilen konulara cevaplar vermiştir
 23. ^ Bayındır, Abdülaziz (2007), Ticaret ve Faiz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul
 24. ^ https://youtu.be/LXw9KmQOD84?t=4686 Bayındır, faizsiz finans kuruluşlarının nasıl faizle çalışır hale geldiği gerçeğini, uluslararası toplantılarda alınan kararlar ve başından geçen olayları da aktararak anlatıyor
 25. ^ https://www.youtube.com/watch?v=hdzAqrnZSfg Bayındır'ın, imanın şartlarından biri olan Melekleri konu alan toplantısı - 1
 26. ^ https://www.youtube.com/watch?v=QL7R3Q2cr5M Bayındır'ın, imanın şartlarından biri olan Melekleri konu alan toplantısı - 2
 27. ^ https://youtu.be/965YAZxBD6I?t=124
 28. ^ "Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır’la İstişhad Eylemleri Üzerine" (Türkçe) (HTML). Süleymaniye Vakfı. 2010-04-30. 2010-04-30 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.suleymaniyevakfi.org/roportajlar/prof-dr-abdulaziz-bayindirla-istishad-eylemleri-uzerine.html. Erişim tarihi: 2016-06-28. 
 29. ^ https://youtu.be/2EQtInP4Y2c?t=51 Bayındır bu programda tarihselcilerin yaptığı hata ve yanlışları ayetlerden örnekler vererek açıklıyor
 30. ^ https://youtu.be/GCtDbEQ8crA?list=PL6ZYZ2arQ8bvZahakA32_Zhb9Z3QikIgN&t=177 Bayındır, katıldığı televizyon programında din ve bilim ilişkileri hakkındaki görüşünü açıklıyor
 31. ^ a b c d e f g Süleymaniye Vakfı Senedi SuleymaniyeVakfi.org. Erişim: 1 Haziran 2009
 32. ^ Ana sayfa SuleymaniyeVakfi.org. Erişim: 1 Haziran 2009

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]