Protoplazma

Vikipedi, özgür ansiklopedi
13.04, 9 Ocak 2016 tarihinde Vikiçizer (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 16496242 numaralı sürüm (düzeltme AWB ile)

Protoplazma; hücre membranı ile çevrili bir hücrenin yaşam içeriğidir. Sitoplazma için genel bir terimdir.[1] Protoplazma küçük iyonlar, aminoasitler, monosakkaritler ve su gibi küçük moleküllerden ve ayrıca nükleik asit, protein, lipit ve polisakkarit gibi makromoleküllerin karışımından oluşur.[2]

Ökaryotlarda protoplazma; hücre çekirdeğini çevreleyen ve sitoplazma olarak bilinen nükleoplazm olarak çekirdeğin içindedir.

Prokaryotlarda plazma membranı materyali bakteriyel sitoplazma; gram negatif bakteriler bölgenin dışında iken periplazma dış membranın içindedir.

Protoplazma kelimesi Yunanca'dan gelir. Protos: ilk ve plazma: yapı oluşturmak. İlk olarak Hugo van Mohl tarafından 1846'da ''sert, ince, granüllü ve yarı akışkan '' şeyleri tarif etmek için kullanıldı.[3] Daha sonra Thomas Huxley hayatın özelliği ve bu maddenin dağılımını konu alan ''yaşamın fiziksel temeli'' olarak adlandırdığı çalışmayı yapmıştır. O zamana kadar protoplazmanın bileşimi gizemliydi ve ne olduğu hakkında çok tartışma vardı.[4] Huxley zaman içinde, uzun zamandır devam eden tartışmalarrı büyük ölçüde bitirecek ''yaşamın temel birimi : ya hücre ya da protoplazmadır'' yazısını yazmıştır. 1860'ların sonunda bu yazıyla ilgili yapılan müazara da büyük ölçüde lehine sonuçlanmıştır. Hücrenin; protoplazma için büyük bir kap, hayatın temel ve evrensel malzemesi olduğu kanısına varılmıştır.[5]

Yaşanın kökenini araştırmak için yapılan laboratuvar çalışmalarında sentetik protoplazma oluşturulması başarılı olmamıştır.

Bugün hücre içeriğinin yapısal olarak çok karmaşık ve kompleks çoklu organellerden oluştuğu bilinmektedir. Protoplazma bizlere 2 formun var olduğunu söylemiş oldu: sıvı benzeri yapı ve jel benzeri yapı.[6]

Kaynakça

  1. ^ Cammack, Richard; Teresa Atwood; Attwood, Teresa K.; Campbell, Peter Scott; Parish, Howard I.; Smith, Tony; Vella, Frank; Stirling, John (2006), Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology, Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press, ISBN 0-19-852917-1
  2. ^ Arthur C. Guyton, John E. Hall, Textbook of Medical Physiology, Eleventh Edition,Saunders, Protoplasm is composed mainly of five basic substances: water, electrolytes, proteins, lipids and carbohydrates.
  3. ^ Protoplasm. Later J. E. Purkinje coined the term for Cytoplasm + Nucleoplasm in animal cell. 1911 Edition of the Encyclopaedia Britannica.
  4. ^ Harvey, E. N. (2004), "Some Physical Properties of Protoplasm", Journal of Applied Physics 9 (2): 68, doi:10.1063/1.1710397
  5. ^ Geison, Gerald (1969), "The Protoplasmic Theory of Life and the Vitalist-Mechanist Debate", Isis 60: 272–292
  6. ^ Lazcano, A.; Capone, S.; Walde, P.; Seebach, D.; Ishikawa, T.; Caputo, R. (2008),"What Is Life? A Brief Historical Overview", Chemistry & Biodiversity 5 (1): 1–15,doi:10.1002/cbdv.200890001, PMID 18205130