Mihalıçlı Ahmed Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
12.48, 20 Aralık 2020 tarihinde ToprakBot (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 24449474 numaralı sürüm (düzenlemeler ve imla)

Mihalıçlı Ahmed Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. 27 Eylül 1581 tarihinde Hüdâvendigâr (Bursa) sancakbeyi olarak atandı. Bir yıl kadar bu görevde kaldıktan sonra azledildi. Bir süre görev alamadıktan sonra 25 Nisan 1584 tarihinde Kayseriyye (Kayseri) sancakbeyi görevine atandı.[1]

1587-1591 yılları arasında Basra beylerbeyi olarak görev yaptı.[2] Daha sonra kısa süreli Çıldır ve Karaman beylerbeyi görevlerinde bulunduktan sonra 1593’de Bosna beylerbeyi[3] kısa süre sonrada 1594 yılında ikinci defa Karaman beylerbeyliği görevinde bulundu.[4] Bu görevdeyken Budin'in muhafazası ile görevlendirilen Ahmed Paşa, kısa süre sonra görevinden azledildi.[3] 1595 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında kısa süreliğine Budin beylerbeyi görevinde bulundu. 4 Ağustos 1595 tarihinde Estergon'un Habsburg kuşatmasından kaldırılmasına yönelik seferde Temeşvar beylerbeyi görevindeydi. Sonrasında Haziran 1596’da ikinci defa Temeşvar, 1597 yılı ortalarında da yeniden Budin beylerbeyi oldu.[1] 24 Eylül 1597 de Budin beylerbeyi görevinde olan Ahmed Paşa, Budin'in Habsburglarca Ekim 1598’de kuşatılması esnasında da bu görevde bulunmaktaydı.[5] Bu tarihte görevinden alınan[6] Ahmed Paşa'nın sonraki yaşamı hakkında bilgi yoktur.

Kaynakça

  1. ^ a b Kılıç, Orhan (2020). 16. Yüzyılda Hüdâvendigâr Sancakbeyleri (Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa). Bursa: Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları. s. 82,83. ISBN 978-975-2406-23-0. 
  2. ^ Mantran, Robert (1995). XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu (Derleyen ve Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay). İstanbul: İmge Kitabevi. s. 160. ISBN 975-533-127-1. 
  3. ^ a b Kılıç, Orhan (2018). Karaman Eyaleti Ve Paşa Sancağı Konya’nın Paşaları: 15. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Sistematik Bir Analiz (İslâm Medeniyeti'nde Konya Uluslararası Sempozyumu-2016). İstanbul: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi. s. 324,340. ISBN 978-92-9063-324-2. 
  4. ^ Ak, Mustafa (2003). "Lala Mehmed Paşa". DİA. Cilt 27. İslam Ansiklopedisi. s. 71. 11 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2020. 
  5. ^ Hammer, Joseph Von. Büyük Osmanlı Tarihi Cilt.7. s. 202,221,226. 
  6. ^ Emecen, Feridun (1997). "Onbeş Yıl Savaşları Tarihinden Bir Safha Osmanlı Kaynaklarına Göre 1598 Varad Seferi" (PDF). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 15. İSAM. s. 296. 14 Aralık 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2020.