Eğri Kuşatması (1596)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
10.09, 15 Ocak 2021 tarihinde Sp1dey (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 24653772 numaralı sürüm (→‎Sefer hazırlıkları: Düzenleme, değiştirildi: harekat → harekât)

Eğri Kuşatması, 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nda bir evre. III. Mehmed komutasındaki Türk ordusu stratejik önemdeki kaleyi ele geçirdi.

Kuşatma öncesi

1593 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu'yla başlayan savaş Osmanlı Devleti açısından beklendiği gibi iyi gitmedi. 1593 ve 1594 yılındaki seferlerde Palota, Bespirim, Yanıkkale ve Tata gibi Viyana yolundaki önemli müstahkem mevkiler Türk ordusu tarafından ele geçirilmişse de, 1593 yılındaki İstolni Belgrad Muharebesi'nde (4 Kasım) alınan yenilginin ardından bugünkü Slovakya'da yeralan kale ve palankalar Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştı.

1595 senesi Osmanlı Devleti açısından daha da kötü geçmiş, bağlı devletler olan Eflak, Boğdan ve Erdel'in isyanı bastırılamadığı gibi, Kalugeran Muharebesi'nde (24 Ağustos) alınan yenilgiyle Eflak üzerindeki hakimiyet fiilen kaybedilmiş, 27 Ekim'deki Yerköy Olayı'nda yaşanan hezimetle tarihî Akıncı Ocağı tarihe karışmıştı.

Macaristan cephesinde ise Serdar Mehmet Paşa komutasındaki ordu yenilgiye uğrayınca 1543'ten beri Osmanlı Devleti'nin elindeki Estergon ve Vişegrad kaleleri Almanların eline geçmişti.

Bu dönemde Osmanlı tahtı da değişikliğe sahne olmuş; III. Murad'ın 16 Ocak 1595'te ölümü üzerine tahta oğlu III. Mehmed geçmişti.

19 Kasım 1595'te Koca Sinan Paşa başarısızlıkları üzerine sadrazamlıktan azledilerek Malkara'ya sürülürken, yerine Lala Mehmed Paşa atanmışsa da, onun da üç gün sonra ölmesi üzerine Koca Sinan Paşa beşinci kez sadarete getirildi.

Sefer hazırlıkları

Osmanlı Devleti'nin aleyhine gelişen savaşın gidişatını değiştirmek amacıyla, III. Mehmed saray erkanının da telkiniyle ordunun başında sefere çıkmaya karar verdi. Bu Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar Kuşatması'ndan (1566) 30 yıl sonra ilk kez orduya padişahın komuta edeceği anlamına geliyordu.

3 Nisan 1596'da Sadrazam Koca Sinan Paşa'nın ölümü üzerine Damat İbrahim Paşa bu göreve getirildi.

Ordu, Belgrad bölgesinde Sava nehrinden karşıya geçeceği için Cerrah Mehmed Paşa gerekli gereç ve ödenekle önden bölgeye gönderildi. Savaş gereçlerinin İstanbul'dan harekât bölgesine nakli içinse 3.000 cebeci görevlendirildi.

III. Mehmed 21 Haziran 1596'da parlak bir törenle ordusunun başında İstanbul'dan hareket etti. 1 Temmuz'da Edirne'ye, Filibe-Sofya-Niş üzerinden 9 Ağustos 1596'da Belgrad'a vardı. Burada 11 günlük duraklamada sonra Sava nehrini geçen Türk ordusu Salankamen'e ulaştığında burada harp meclisi toplandı. 1552 yılındaki kuşatmada alınamayan Eğri Kalesi ya da 1594 yılında kuşatılıp alınamayan Komaron Kalesi'nden hangisine yürüneceğine odaklanan tartışmalar sonucunda, Eğri Kalesi'ne yürünmesi fikri baskın çıktı. Eğri bölgesindeki maden kaynaklarının yanısıra, kalenin Avusturya Arşidüklüğü ile Erdel bağlantısını kesebilecek stratejik bir konumda olması da alınan kararda etkili olmuştu.

Ordu Segedin'e geldiğinde Rumeli Beylerbeyi Sokulluzade Hasan Paşa komutasındaki Rumeli askeri de orduya katıldı. Eşzamanlı olarak Sokulluzade Hasan Paşa Vidin'den yüklettiği kuşatma toplarını da Segedin'e ulaştırmayı başarmıştı.

Türk ordusu Eğri Kalesi üzerine yürürken, Alman ordusunun da Hatvan'ı kuşattığı haberi geldi. Takviye birliğiyle Hatvan'a yardıma gönderilen Cigalazade Yusuf Sinan Paşa'nın yavaş hareket etmesi nedeniyle, Hatvan garnizonu kuşatmaya dayanamadı.

Kuşatma

Türk ordusu 21 Eylül'de Eğri Kalesi önüne vardı ve kuşatmaya başladı.

Kuşatma sonrası