Bit (bilişim)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
15.26, 16 Mayıs 2020 tarihinde Evrifaessa (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 22452799 numaralı sürüm (→‎Bilişimde Bit ve Katları: çeşitli düzeltmeler, değiştirildi: 24'er → yirmi dörder AWB ile)
Bit Birimleri
SI önek Binari önek
Ad Standart
Si
İkilik kullanım Ad (Sembol) Değer
kilobit (Kbit) 103 210 kibibit (Kibit) 210
megabit (Mbit) 106 220 mebibit (Mibit) 220
gigabit (Gbit) 109 230 gibibit (Gibit) 230
terabit (Tbit) 1012 240 tebibit (Tibit) 240
petabit (Pbit) 1015 250 pebibit (Pibit) 250
eksabit (Ebit) 1018 260 eksbibit (Eibit) 260
zettabit (Zbit) 1021 270 zebibit (Zibit) 270
yottabit (Ybit) 1024 280 yobibit (Yibit) 280


Programlama ve haberleşmede, bir bit bilgi depolama ve haberleşme veya bağlantının en küçük ve temel ünitesidir. Bir cihaz ya da fiziksel bir sistem tarafından depolanabilecek bilginin maksimum değeri normal olarak sadece 2 farklı şekilde bulunabilir. Bu durumlar genellikle (özellikle numerik veride) ikili sayılar 0 ve 1 olarak yorumlanır. Ayrıca mantıksal değerler logical values , doğru ya da yanlış, flag ya da switch, on ya da off olarak yorumlanabilir.

Mantıksal değerlerin elektronikteki karşılıkları ise 0 için 0 Volt(aslında sıfıra çok yakın bir gerilimdir.), 1 için de 5 Volt olarak tanımlıdır.

Teoride, bir bit genel anlamda ikili rastgele değişken belirsizliği (eşit ihtimallerle 0 ya da 1)olarak nitelendirilebilir.

Köken bilimi

İkili rakam anlamına gelen 'binary digit' kelimelerinin kısaltmasıdır.[1] Çoğu platformda 1 bayt, 8 bit bulundurur.

Bilişimde Bit ve Katları

Bilgisayarda veri depolama ve transferlerinde ise bit en küçük dosya birimidir.

Veri (data) boyutları byte cinsinden hesaplanmaktadır. Bir byte 8 bitten oluşur. Bu birimden sonra küçükten büyüğe doğru sırasıyla kilobyte , megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, eksabyte zettabyte ve yottabyte şeklinde üst katları vardır. Her üst kat bir önceki birimin 1000 katıdır. Bu birimler bir bayt'ın 1024 katı şeklinde artar şekilde bilinir ancak bu yanlıştır. bin yirmi dörder katlar halinde artan birimler küçükten büyüğe doğru sırasıyla; kibibyte, mebibyte, gibibyte, tebibyte, pedibyte, eksibyte, zebibyte ve yobibyte şeklindedir.

Kaynakça

  1. ^ "bit." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar