Anonim şirket

Vikipedi, özgür ansiklopedi
08.37, 1 Şubat 2021 tarihinde Sp1dey (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 24766972 numaralı sürüm (→‎Şartlar: Düzeltme)

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000 Türk lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 Türk lirasından aşağı olamaz. Bu minimum sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir. Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.

Şartlar

  • Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.
  • Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de anonim şirkette pay sahibi olması mümkündür.
  • 6102 sayılı TTK ile tüzel kişilerin anonim şirket yönetim kuruluna üye olarak seçilebilmeleri de mümkün kılınmıştır. 6762 sayılı Kanun döneminde sadece gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olabiliyorlardı. Artık tüzel kişiler doğruda yönetim kurulu üyesi olarak seçilebileceklerdir.
  • Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL'den az olmaması gerekmektedir.)
  • Kurulacak şirketin unvanında "Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Millî" kelimelerinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde,
  • Tamamı yerli sermaye olup en az 1 milyon TL'si olması veya yatırım hacmi tutarının 5 milyon TL olması,
  • Sermayesinin tamamı veya bir bölümü yabancı ortağa ait olması halinde ise yabancı ortağın başka ülkelerde de o ülkenin ismiyle anılan şirketlerinin bulunması ve kurulacak şirketin sermayesinin en az 1 milyon TL olması veya 5 milyon TL yatırım hacminin bulunması ve Türkiye'ye yeni teknoloji ve bilgi getirmesi şartları aranmaktadır.
  • Anonim şirketin esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur (TTK m. 359/1). Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle seçilirler (TTK m. 362). Yönetim kurulu en az bir gerçek ya da tüzel kişiden oluşur.
  • Her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde olağan genel kurul toplantısı yapılır (TTK m. 409). Bunun dışında gerekmesi hâlinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir. Aksine esas sözleşme hükmü bulunmadığı takdirde genel kurul şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır (TTK m. 409/4).
  • Pay senedi çıkartabilirler. Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur (TTK m. 484).

Kaynakça