İl genel meclisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
21.01, 17 Aralık 2020 tarihinde Vikiçizer (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 24433971 numaralı sürüm (→‎top: düzeltme)

İl Genel Meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanununlarda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından, ilçe adına seçilen üyelerden oluşur. İl genel meclisi, başkanını üyeleri arasında gizli oyla seçer. İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Vali uygun bulmadığı meclis kararlarını bir daha görüşülmek üzere geri gönderebilir. Vali tarafından geri gönderilen meclis kararının meclisin salt çoğunluyla aynı yönde karar vermesi halinde kararın kesinleşmesi şeklindeki uygulama 2007 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmıştır. Meclis, gereken halde görüş bildirir, il özel idaresinin bütçesini kabul eder. İl genel meclisleri, siyasal konularda karar alamazlar.

Mecls Üye Sayısını Hesaplama

İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:

  • Nüfusu 25.000’e kadar olan ilçelere 2
  • Nüfusu 25.001’den 50.000’e kadar olan ilçelere 3
  • Nüfusu 50.001’den 75.000’e kadar olan ilçelere 4
  • Nüfusu 75.001’den 100.000’e kadar olan ilçelere 5 asıl üye ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır.
  • Nüfusu 100.000’den yukarı olan ilçelerde fazla her 100.000 nüfus için bir asıl, bir yedek üye eklenir. Nüfusun 100.000’e bölünmesi hesabında artık sayı 50.000’den az olursa hesaba katılmaz, 50.000 veya daha büyük olursa artık sayıya da bir asıl, bir yedek üyelik hesap edilir.

Bu konudaki yasal çerçeve Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile belirlenmiştir.[1]

İl genel meclisleri her ayın ilk pazartesinden itibaren beş günü geçmeyecek şekilde toplanırlar. Bütçenin görüşüldüğü Kasım ayı toplantıları 20 gün sürer. İl genel meclisi, her yıl bir ay tatil yapmak zorundadır.

Kaynakça