Şablon:IP aralık hesaplama

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Bu şablon IPv4 veya IPv6 adreslerini giriş olarak kabul eder ve tüm girişleri kapsayan minimum boyutlu adres bloklarını görüntüler. Sonuç CIDR gösterimini kullanır ve bir hizmetli tarafından çeşitli IP adreslerini engellemek için kullanılabilir.

Şablon, herhangi bir sayfayı düzenleyerek, şablonu ekleyerek ve sonucu önizleyerek kullanılabilir. Düzenlemeyi kaydetmeye gerek yoktur. Örnek olarak, Sorted 5 IPv4 addresses:

192.168.251.12
192.168.251.14 – 192.168.251.15
192.168.254.172
192.168.254.175
Total
affected
Affected
addresses
Given
addresses
Range Contribs
2048 2048 5 192.168.248.0/21 c
8 4 3 192.168.251.12/30 c
4 2 192.168.254.172/30 c
5 1 1 192.168.251.12 c
2 2 192.168.251.14/31 c
1 1 192.168.254.172 c
1 1 192.168.254.175 c
bu şekilde deneme tahtanızda düzenleyebilir ve içeriğini değiştirebilir, ardından düzenlemeyi önizleyebilirsiniz. İstediğinizde, sonuçları sayfa geçmişine kaydetmek için düzenlemeyi kaydedebilirsiniz.

Sözdizimi[kaynağı değiştir]

 • {{IP aralık hesaplama|adres1|adres2|adres3|...}} Adresler (IPv4 veya IPv6) ayrı bağımsız değişkenler olarak girilebilir.
 • {{IP aralık hesaplama|adres1 adres2 adres3 ...}} Adresler tek bir değişkenle de girilebilir.
 • {{IP aralık hesaplama|IPv4 veya IPv6 adresleri içeren herhangi bir metin.}} Adresler değişkenlerden çıkarılır, böylece herhangi bir metin kullanılabilir.
 • {{IP aralık hesaplama|1=Herhangi bir metin= IPv4 veya IPv6 adreslerini içerir.}} Kullan 1= eğer metin içeriyorsa "=".

İsteğe bağlı aşağıdaki parametreler kullanılabilir.

|ok
Duyuruyu sonuçlarda gösterme.
Varsayılan olarak, sonuçlar şablonda yapılan önemli değişikliklerle ilgili bir duyuru ile başlayabilir.
|months=n
Çeşitli IP'lerin katkılarını gösteren bağlantılar için geçerlidir.
n sayısı 1 ila 12 arasında olabilir; varsayılan 1'dir.
Varsayılan değer 1 olduğunda, yalnızca önceki aya ait katkılar listelenir. Örneğin, mevcut tarih 26 Nisan 2016 ise, 26 Mart 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra yapılan katkılar gösterilir.
|nolist

Girişten çıkarılan IP'leri listelemeyin. Varsayılan olarak, girişteki IP adreslerinin sıralı bir listesi eklenir ve yinelenen kopyalar atlanır.

|nonote
Sonuçların altında not gösterme.
Varsayılan olarak, bir aralık için katkı bağlantısı görüntülendiğinde, listelenen katkıların varsayılan olarak önceki aydakilerle sınırlı olduğunu açıklayan bir not eklenir. Ayrıca, IPv6 aralığı katkıları için kullanıcının Özel:Katkılar için /16, /24 ve /27 - /32 CIDR aralıklarına izin veri Özel:Tercihlerde etkinleştirmiş olması gerekir.
|text
Tablo yerine düz metin sonuçlarını göster.
|allocation=n
IPv6 için geçerlidir; IPv4 adresleri için yoksayılmaktadır.
n sayısı 48 ila 128 arasında olabilir; varsayılan 64'tür.
Varsayılan 64 değeri ile, /64 ayırmadan daha az IPv6 adresi olan aralıklar dikkate alınmaz. Bu, sonuçların n>64 olan bir /n aralığı içermeyeceği anlamına gelir.
|results=all
Engellenemeyecek kadar büyük bir aralığa sahip olanlar dahil tüm olası özetleri göster (IPv4 için /16'dan küçük veya IPv6 için /19'dan küçük).
Ayrıca varsayılan ayırmayı 64'den 128'e değiştirir.
|results=n
n sayısı 1 ila 100 arasında olabilir; varsayılan değer 10'dur.
n'den fazla özet gösterilmez.
|comment=text
Yorum metniyle başlayan satırlar yok sayılır.
Varsayılan olarak, yorum metni tanımlanmaz ve hiçbir satır yok sayılmaz.
İstenmeyen satırları yorumlayarak giriş adres listesini geçici olarak düzenlemek uygun olabilir.
Örneğin, |comment=# bir karma ile başlayan satırları yoksayar.

Aşağıdakileri, deneme tahtanız gibi herhangi bir sayfayı düzenleyerek önizlenebilirsiniz.

{{IP aralık hesaplama|
192.168.250.15
192.168.249.255
192.168.249.15
192.168.251.15
}}

Önizlemenin sonucu aşağıdadır. İlk satır 192.168.248.0/22 bloğunun verilen tüm IP'leri kapsayacağını, ancak 1024 adresin engellemeden etkileneceğini gösterir. Bir sonraki sonuç grubu (ikinci ve üçüncü satırlar) 768 adresi etkileyecek, ancak 192.168.249.0/24 ve 192.168.250.0/23 olmak üzere iki aralığın engellenmesini gerektirecek bir alternatif göstermektedir. Nihai sonuç grubu, dört ayrı IP'nin engellenebileceğine işaret etmektedir.

Sorted 4 IPv4 addresses:

192.168.249.15
192.168.249.255
192.168.250.15
192.168.251.15
Total
affected
Affected
addresses
Given
addresses
Range Contribs
1024 1024 4 192.168.248.0/22 c
768 256 2 192.168.249.0/24 c
512 2 192.168.250.0/23 c
4 1 1 192.168.249.15 c
1 1 192.168.249.255 c
1 1 192.168.250.15 c
1 1 192.168.251.15 c

Düz metin tercih edilirse, aşağıdaki sonucu üretmek için |text kullanılabilir.

Sorted 4 IPv4 addresses:

192.168.249.15
192.168.249.255
192.168.250.15
192.168.251.15
Total    Affected   Given    Range
----------------------------------------------------------
1024     1024     4      192.168.248.0/22
----------------------------------------------------------
768     256     2      192.168.249.0/24
       512     2      192.168.250.0/23
----------------------------------------------------------
4      1      1      192.168.249.15
       1      1      192.168.249.255
       1      1      192.168.250.15
       1      1      192.168.251.15

Aşağıdaki örnek, tek bir IPv6 adresi girmenin /64 aralığındaki adresleri ve o adresler tarafından yapılan son katkılara bir bağlantı verdiğini göstermektedir.

{{IP aralık hesaplama|2601:188:0:ABE6:65F5:930C:B0B2:CD63}}

Sorted 1 IPv6 address:

2601:188:0:abe6:65f5:930c:b0b2:cd63
Total
affected
Affected
addresses
Given
addresses
Range Contribs
1 /64 1 /64 1 2601:188:0:abe6::/64 c

Uzun bir komut kullanan aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, kısalık için gösterilmeyen birden fazla IPv6 adresi girilebilir. İlk iki satır, girilen adreslerden 3'ünün /33 aralığında olduğunu, 72'sinin de /64 olduğunu gösterir. /33'ün engellenmesi 2G/64'ü, yani 2 milyar/64'ün üzerinde işlem yapılacak, ancak verilen adreslerden sadece 3'ünü engelleyecektir. Buna karşılık, /64'ün ikinci satırdan bloke edilmesi, verilen adreslerin 72'sini engelleyecektir.


Total
affected
Affected
addresses
Given
addresses
Range Contribs
2G /64 2G /64 3 2604:2000:8000::/33 c
1 /64 72 2606:6000:610a:9000::/64 c
512M /64 1 /64 1 2604:2000:a866:6800::/64 c
512M /64 2 2604:2000:e000::/35 c
1 /64 72 2606:6000:610a:9000::/64 c
4 /64 1 /64 1 2604:2000:a866:6800::/64 c
1 /64 1 2604:2000:ef48:1400::/64 c
1 /64 1 2604:2000:f82a:2c00::/64 c
1 /64 72 2606:6000:610a:9000::/64 c

IPv6[kaynağı değiştir]

IPv6 için, aralık hesaplayıcısı varsayılan olarak her kullanıcıya /64 aralığının atandığını varsayar. Bu nedenle, varsayılan olarak, daha fazla aralık aramadan /64'e ulaştığında durur. Daha fazla sonuç istemenin iki yolu vardır:

 • |allocation=128 tek bir kullanıcıyı temsil ettiği varsayılan aralığı değiştirmek için kullanın (veya |allocation=112 gibi başka bir değer); ya da
 • |results=all mümkün olduğunca çok sonuç üretmek bu seçeneği kullanın; ayrıca bu seçenekle de ayarlayabilirsiniz allocation=128.

IPv6 aralıkları için üretilen sonuçlar doğrudur ancak tatmin edici olmayabilir, çünkü /64 aralığında kaç farklı kullanıcının adresi kullanıyor olabileceğini bilmek mümkün değildir ve IPv6 aralığına katkıları göstermek için hiçbir araç yoktur. /64'ü aşan sonuçlar istemek çok fazla ayrıntı gösterebilir.

Daha fazla sonuç isteme seçenekleri, aynı altı adreste çalışan aşağıdaki üç farklı örnekle gösterilmiştir:

{{IP aralık hesaplama|ok|nolist|nonote|
2604:2000:f82a:2c00:eccf:c2e5:8b09:6757 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867c 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867d
2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867e 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867f 2606:6000:610a:9000:9df6:cc8d:592b:1ae
}}

{{IP aralık hesaplama|ok|nolist|nonote|allocation=128|
2604:2000:f82a:2c00:eccf:c2e5:8b09:6757 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867c 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867d
2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867e 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867f 2606:6000:610a:9000:9df6:cc8d:592b:1ae
}}

{{IP aralık hesaplama|ok|nolist|nonote|results=all|
2604:2000:f82a:2c00:eccf:c2e5:8b09:6757 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867c 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867d
2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867e 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867f 2606:6000:610a:9000:9df6:cc8d:592b:1ae
}}

Sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Varsayılan


Total
affected
Affected
addresses
Given
addresses
Range Contribs
2 /64 1 /64 1 2604:2000:f82a:2c00::/64 c
1 /64 5 2606:6000:610a:9000::/64 c

allocation=128


Total
affected
Affected
addresses
Given
addresses
Range Contribs
1 /64 1 1 2604:2000:f82a:2c00:eccf:c2e5:8b09:6757 c
1 /64 5 2606:6000:610a:9000::/64 c
6 1 1 2604:2000:f82a:2c00:eccf:c2e5:8b09:6757 c
4 4 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867c/126 c
1 1 2606:6000:610a:9000:9df6:cc8d:592b:1ae c

results=all


Total
affected
Affected
addresses
Given
addresses
Range Contribs
>64G /64 >64G /64 6 2604::/14 c
1 /64 1 1 2604:2000:f82a:2c00:eccf:c2e5:8b09:6757 c
1 /64 5 2606:6000:610a:9000::/64 c
6 1 1 2604:2000:f82a:2c00:eccf:c2e5:8b09:6757 c
4 4 2606:6000:610a:9000:1d0f:636f:39a:867c/126 c
1 1 2606:6000:610a:9000:9df6:cc8d:592b:1ae c