Şablon:El yazması bilgi kutusu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
El yazması bilgi kutusu
Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Parametreler[kaynağı değiştir]

{{El yazması bilgi kutusu
| ad      = 
| korunduğu_yer = 
| resim     = 
| genişlik   = 
| resim_açıklaması = 
| diğer_adlar  = 
| tür      = 
| tarih     = 
| menşei    = 
| diller    = 
| katip     = 
| yazar     = 
| derleyen   = 
| çizer     = 
| talep_eden  = 
| adanan    = 
| malzeme    = 
| boyut     = 
| biçim     = 
| durum     = 
| yazı_türü   = 
| konular    = 
| çizimler   = 
| ilaveler   = 
| nüshalar   = 
| muhafaza_eden = 
| keşfedildi  = 
| erişim numarası =
| diğer     = 
| alt      = 
}}

Kullanım örneği[kaynağı değiştir]

Voynich el yazması
Beinecke Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Kütüphanesi, Yale Üniversitesi
Voynich Manuscript (32).jpg
Sayfa 32'deki bir çiçek illüstrasyonu
Diğer ad(lar) Beinecke MS 408
Tür el yazması kitap
Tarih bilinmiyor, parşömen 15. yüzyıl başları[1][2]
Menşei belki İtalya[1][2]
Dil(ler) bilinmiyor
belki doğal[3] veya Yapay dil[4][5]
Latince ve Yüksek Almanca'da çok az miktarda kelime bulundu[4]
Kâtip bilinmiyor
Yazar bilinmiyor
önerildi:
Roger Bacon,[6]
Wilfrid Voynich himself,[7]
Jakub Sinapius of Tepenec,[8]
Athanasius Kircher,[9]
Raphael Mnishovsky,[6]
Antonio Averlino Filarete,[10]
Cornelis Drebbel,[11]
Anthony Ascham[4] etc.
Derleyen bilinmiyor
Talep eden bilinmiyor
Adanan bilinmiyor
Malzeme Vellum
Boyut ≈ 23.5 cm × 16.2 cm x 5 cm
Biçim sayfa gövdesinde tek sütun şeklinde, sağdan hafif girintili kenar boşluğu, paragraf ayraçları, ve genellikle sol kenarda yıldızlar.[12]
İllüstrasyonlarla ilgili bazı kısımlar için diyagramlar veya işaretler. El yazması katlanabilir kısımlar içeriyor
Durum kısmi olarak hasarlı ve tamamlanmamış;
272 sayfadan 240'ı bulundu (≈ 88%)[13][10][12]
yani 20 tabakadan 18'i bulundu
(272 sayfa ve 20 tabaka tahmini en küçük sayıdır ve > 170.000 harf içerir)[14]
Yazı türü bilinmiyor
belki icat edildi [15]
çok az miktarda Latin el yazısı [4][13]
Konu(lar) bitkisel, astronomik, Balneoterapi, kozmolojik ve farmakolojik bölümler + yemek tarifleri içeren bölüm
İlaveler -
Nüsha(lar) Baresch'in Roma'daki Kircher'e iki kez gönderdiği iki el yazması kopyası
Muhafaza eden ? → Rudolf II, Holy Roman Emperor → Jakub of Tepenec → Georg Baresch → Athanasius Kircher (kopyalar) → Jan Marek Marci (Joannes Marcus Marci) → Prag'daki Charles Üniversitesinin rektörü→ Athanasius Kircher → Pieter Jan Beckx → Wilfrid Voynich → Ethel Voynich → Anne Nill → Hans Peter Kraus → Yale[4][9][12][16][17]
Erişim numarası MS 408
Diğer çözülmemiş veya deşifre edilmemiş kriptografi davası
{{El yazması bilgi kutusu
| ad = Eserin adı.
| korunduğu_yer = Eserin günümüzde yer aldığı kütüphane, koleksiyon.
| resim = Eserin kapak ya da iç sayfası. (Yalnızca "xxx.jpg" şeklinde resmin adını ve uzantısını ekleyiniz.)
| genişlik = Eser resminin yatay genişliği (varsayılan 250 piksel)
| resim_açıklaması = Resmin açıklaması.
| diğer_adlar = Eserin bilinen diğer adları.
| tür = Eserin türü. (Sözlük, sözleşme, mektup vs.)
| tarih = Eserin tamamlanma tarihi veya yılı. ({{Açılış tarihi ve yaşı|YYYY|AA|GG|df=y}} formatını kullanınız.)
| menşei = Eserin yazıldığı yer.
| diller = Eserin yazıldığı dil.
| katip = Eseri el yazısı olarak yazan kişi. (Eğer eseri yazan ve el yazısına geçiren kişi aynı ise bu parametreyi kullanmayınız.)
| yazar = Eserin metnini hazırlayan kişi.
| derleyen = Eserin içeriğini düzenleyen kişi.
| çizer = Eserdeki resimleri, minyatürleri vs. çizen kişi. (Eğer eseri yazan ve çizimleri yapan kişi aynı ise bu parametreyi kullanmayınız.)
| talep_eden = Eserin yazılmasını isteyen, sipariş eden kişi. (Örneğin Tâcü't-Tevârih‎, III. Murad'ın isteği üzerine yazılmıştır.)
| adanan = Eserin adandığı kişi. (Örneğin Müsâmeretü'l-Ahbâr, Timurtaş'a adanmış, ithaf edilmiştir.)
| malzeme = Eserin yazıldığı malzeme. (Parşömen, deri, kağıt vs.)
| boyut = Eserin sayfa/yaprak sayısı.
| biçim = Eserin yazıldığı malzemenin kullanılış biçimi. (Örneğin çift sütunlu vs.)
| durum = Eserin kondisyonu. (Örneğin hasarlı, sayfaları zarar görmüş, bazı sayfaları kayıp vs.)
| yazı_türü = Eserin el yazı tarzı. (Örneğin uncial, caroline vs.)
| konular = Eserin işlediği konular. (Örneğin tarih türünde bir kitap ise Anadolu Selçuklu Devleti, Latin İmparatorluğu vs.)
| çizimler = Eserin içerisinde yer alan ve tanınırlığı yüksek olan çizimler. (Örneğin Kaşgarlı Mahmud'un Türk dünyası çizimi.)
| ilaveler = Esere sonrada eklenen armalar, tablolar, tefsirler vs.
| nüshalar = Eserin diğer nüshaları.
| muhafaza_eden = Eser korumaya alınmadan önce muhafaza eden kişi.
| keşfedildi = eserin keşfi ile ilgili bilgiler(tarih,konum)
| diğer = Eğer varsa eser hakkındaki diğer önemli bilgiler.
| alt = Bilgi kutusunun altında yer alacak olan dipnot, ayrıca bakınız bağı vs.
}}

Açıklama yok.

Şablon parametreleri

ParametreAçıklamaTürDurum
adad

Eserin adı.

Bilinmiyorgerekli
korunduğu_yerkorunduğu_yer

kitabın korunduğu yer (üniversite, kütüphane vb)

Bilinmiyoristeğe bağlı
resimresim

Eserin kapak ya da iç sayfası.

Örnek
Örnek.jpg
Bilinmiyoristeğe bağlı
genişlikgenişlik

Resmin yatay genişliği varsayılan (250px)

Örnek
312
Sayıisteğe bağlı
resim_açıklamasıresim_açıklaması

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
diğer_adlardiğer_adlar

Eserin bilinen diğer adları.

Bilinmiyoristeğe bağlı
türtür

Eserin türü. (Sözlük, roman, sözleşme, mektup vs.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
tarihtarih

Eserin tamamlanma tarihi veya yılı.

Örnek
({{Açılış tarihi ve yaşı|YYYY|AA|GG|df=y}}
Bilinmiyoristeğe bağlı
menşeimenşei

Eserin yazıldığı yer.

Bilinmiyoristeğe bağlı
dillerdiller

Eserin yazıldığı dil.

Bilinmiyoristeğe bağlı
katipkatip

Eseri el yazısı olarak yazan kişi. (Eğer eseri yazan ve el yazısına geçiren kişi aynı ise bu parametreyi kullanmayınız.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
yazaryazar

Eserin metnini hazırlayan kişi.

Bilinmiyoristeğe bağlı
derleyenderleyen

Eserin içeriğini düzenleyen kişi.

Bilinmiyoristeğe bağlı
illüstratörillüstratör

Eserdeki resimleri, minyatürleri vs. çizen kişi. (Eğer eseri yazan ve çizimleri yapan kişi aynı ise bu parametreyi kullanmayınız.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
talep_edentalep_eden

Eserin yazılmasını isteyen, sipariş eden kişi. (Örneğin Tâcü't-Tevârih‎, III. Murad'ın isteği üzerine yazılmıştır.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
adananadanan

Eserin adandığı kişi. (Örneğin Müsâmeretü'l-Ahbâr, Timurtaş'a adanmış, ithaf edilmiştir.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
malzememalzeme

Eserin yazıldığı malzeme. (Parşömen, deri, kağıt vs.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
boyutboyut

Eserin ölçüleri / sayfa / yaprak sayısı.

Bilinmiyoristeğe bağlı
biçimbiçim

Eserin yazılış biçimi. (Örneğin çift sütunlu vs.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
durumdurum

Eserin kondisyonu. (Örneğin hasarlı, sayfaları zarar görmüş, bazı sayfaları kayıp vs.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
yazı_türüyazı_türü

Eserin el yazı tarzı. (Örneğin uncial, caroline vs.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
konularkonular

Eserin işlediği konular. (Örneğin tarih türünde bir kitap ise Anadolu Selçuklu Devleti, Latin İmparatorluğu vs.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
illüstrasyonlarillüstrasyonlar

Eserin içerisinde yer alan ve tanınırlığı yüksek olan çizimler. (Örneğin Kaşgarlı Mahmud'un Türk dünyası çizimi.)

Bilinmiyoristeğe bağlı
ilavelerilaveler

Esere sonrada eklenen armalar, tablolar, tefsirler vs.

Bilinmiyoristeğe bağlı
nüshalarnüshalar

Eserin diğer nüshaları.

Bilinmiyoristeğe bağlı
muhafaza_edenmuhafaza_eden

Eser korumaya alınmadan önce muhafaza eden kişiler

Bilinmiyoristeğe bağlı
keşfedildikeşfedildi

kitabın keşfiyle ilgili açıklamalar

Bilinmiyoristeğe bağlı
erişim numarasıerişim numarası

kütüphane erişim numarası/kodu

Bilinmiyoristeğe bağlı
diğerdiğer

diğer bilgiler

Bilinmiyoristeğe bağlı
altalt

alt kısımda ek kısım

Bilinmiyoristeğe bağlı
 1. ^ a b Steindl, Klaus; Sulzer, Andreas (2011). "The Voynich Code — The World's Mysterious Manuscript". March 9, 2012 tarihinde kaynağından (video) arşivlendi. Erişim tarihi: June 8, 2016. 
 2. ^ a b Stolte, Daniel (February 10, 2011). "Experts determine age of book 'nobody can read'". PhysOrg. Erişim tarihi: June 8, 2016. 
 3. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Landini isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 4. ^ a b c d e Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; nsa isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 5. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; plan isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 6. ^ a b Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Bacon/Mnishovsky isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 7. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Originof isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 8. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Sinapius isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 9. ^ a b Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; ZandbergenLetters isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 10. ^ a b Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Pelling isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 11. ^ SantaColoma, H. Richard. "New Atlantis Voynich Theory". Santa-coloma.net. Erişim tarihi: June 8, 2016. 
 12. ^ a b c Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; MS 408 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 13. ^ a b Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; analysis isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 14. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Schmeh isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 15. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; KennedyChurchill2004 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 16. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Schuster2009 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 17. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; enigma isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)