Şablon:El yazması bilgi kutusu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jump to navigation Jump to search
El yazması bilgi kutusu
Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Parametreler[kaynağı değiştir]

{{El yazması bilgi kutusu
| ad = 
| korunduğu_yer = 
| resim = 
| resim_boyutu = 
| resim_açıklaması = 
| diğer_adlar = 
| tür = 
| tarih = 
| menşei = 
| diller = 
| katip = 
| yazar = 
| derleyen = 
| çizer = 
| talep_eden = 
| adanan = 
| malzeme = 
| boyut = 
| biçim = 
| durum = 
| yazı_türü = 
| konular = 
| çizimler = 
| ilaveler = 
| nüshalar = 
| muhafaza_eden = 
| bulan = 
| diğer = 
| alt = 
}}

Kullanım örneği[kaynağı değiştir]

Divânu Lügati't-Türk
ديوان لغات الترك
Millet Yazma Eser Kütüphanesi
Kashgari map.jpg
Eserde yer alan harita.
Tür Sözlük
Tarih 10 Şubat 1074
Menşei Bağdat, Karahanlı Devleti
Dil(ler) Karahanlı Türkçesi
Kâtip Muhammed ed-Dımaşki
Yazar Kaşgarlı Mahmud
Konu(lar) Türkçe
Nüsha(lar) Muhammed bin ebî Bekr ibn ebi'l-Feth
Bulan Ali Emîrî
{{El yazması bilgi kutusu
| ad = Eserin adı.
| korunduğu_yer = Eserin günümüzde yer aldığı kütüphane, koleksiyon.
| resim = Eserin kapak ya da iç sayfası. (Yalnızca "xxx.jpg" şeklinde resmin adını ve uzantısını ekleyiniz.)
| resim_boyutu = Eser resminin boyutu. Standart olarak 200 piksele ayarlıdır.
| resim_açıklaması = Resmin açıklaması.
| diğer_adlar = Eserin bilinen diğer adları.
| tür = Eserin türü. (Sözlük, sözleşme, mektup vs.)
| tarih = Eserin tamamlanma tarihi veya yılı. ({{Açılış tarihi ve yaşı|YYYY|AA|GG|df=y}} formatını kullanınız.)
| menşei = Eserin yazıldığı yer.
| diller = Eserin yazıldığı dil.
| katip = Eseri el yazısı olarak yazan kişi. (Eğer eseri yazan ve el yazısına geçiren kişi aynı ise bu parametreyi kullanmayınız.)
| yazar = Eserin metnini hazırlayan kişi.
| derleyen = Eserin içeriğini düzenleyen kişi.
| çizer = Eserdeki resimleri, minyatürleri vs. çizen kişi. (Eğer eseri yazan ve çizimleri yapan kişi aynı ise bu parametreyi kullanmayınız.)
| talep_eden = Eserin yazılmasını isteyen, sipariş eden kişi. (Örneğin Tâcü't-Tevârih‎, III. Murad'ın isteği üzerine yazılmıştır.)
| adanan = Eserin adandığı kişi. (Örneğin Müsâmeretü'l-Ahbâr, Timurtaş'a adanmış, ithaf edilmiştir.)
| malzeme = Eserin yazıldığı malzeme. (Parşömen, deri, kağıt vs.)
| boyut = Eserin sayfa/yaprak sayısı.
| biçim = Eserin yazıldığı malzemenin kullanılış biçimi. (Örneğin çift sütunlu vs.)
| durum = Eserin kondisyonu. (Örneğin hasarlı, sayfaları zarar görmüş, bazı sayfaları kayıp vs.)
| yazı_türü = Eserin el yazı tarzı. (Örneğin uncial, caroline vs.)
| konular = Eserin işlediği konular. (Örneğin tarih türünde bir kitap ise Anadolu Selçuklu Devleti, Latin İmparatorluğu vs.)
| çizimler = Eserin içerisinde yer alan ve tanınırlığı yüksek olan çizimler. (Örneğin Kaşgarlı Mahmud'un Türk dünyası çizimi.)
| ilaveler = Esere sonrada eklenen armalar, tablolar, tefsirler vs.
| nüshalar = Eserin diğer nüshaları.
| muhafaza_eden = Eser korumaya alınmadan önce muhafaza eden kişi.
| bulan = Eser kayıp durumda iken bulan kişi. (Örneği Divânu Lügati't-Türk, Ali Emîrî tarafından bulunmuştur.)
| diğer = Eğer varsa eser hakkındaki diğer önemli bilgiler.
| alt = Bilgi kutusunun altında yer alacak olan dipnot, ayrıca bakınız bağı vs.
}}