İzentropik

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Termodinamikte, izentropik proses, çalışma akışkanının entropisinin sabit kaldığı durumlarda gerçekleşen prosestir. Termodinamiğin ikinci yasası uyarınca şu denklem yazılabilir.

Denklemde eşitlik olduğu durumlarda, proses tersinirdir. Tersinir olduğunda entropi değişimi sıfır olduğundan dolayı ısı değişimide sıfır olacak ve işlem adyabatik proses olarak da adlandırılabilecektir.