İzci kampı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
1934 yılındaki bir izci kampı
Türkiye, Bolu Tevfik R.Günday İzcilik Kampından bir görüntü

İzci Kampı, izcilik metotları ve prensipleri doğrultusunda yapılan uygulamalardır. En az bir gece, iki gün; en çok 10 gündür.

İzci kamplarının amaçları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Planlı ve programlı şekilde birlikte yaşama alışkanlığı kazanmak
 • Özgüven duygusunu geliştirmek
 • Doğada hayatta kalma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek
 • Liderlik becerisini geliştirmek
 • Açık havada yaşama alışkanlığı kazandırmak.
 • Dostluk bağları kurmayı sağlamak.
 • Doğayı sevme ve koruma alışkanlığı kazandırmak.
 • Özgür fikir, beden ve ruh gelişimine katkıda bulunmak.
 • Sorumluluk alma duygusunu geliştirmek.
 • Dikkat toplama ve odaklanma becerilerini geliştirmek.
 • Gerektiğinde risk alabilme becerisini kazandırmak.
 • Baskı altında, anında ve doğru karar verebilme yeteneklerini geliştirmektir.

Temel ilkeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Her yaş ve kategoride için düzenlenen izci kamplarında izcilik temel prensipleri ve metodu çerçevesinde çalışılacak temel ilkeler şu şekildedir:

 • Çocuklara ve gençlere günlük hayatta ihtiyaç duyabileceği beceri, bilgi ve davranışlar kazandırılır.
 • Bütün faaliyetler bir plan ve program çerçevesinde gerçekleşir
 • Çocuk ve gençlerde sorumluluk bilincinin geliştirilmesi hedeflenir
 • Kamplarda topluma ve doğal çevreye hizmet esas alınır.
 • İzci ve liderler her kampa İzci üniforması ile katılır.
 • Kamplar, izcilerin kamptan önceki teorik çalışmalarının uygulamasını yapabileceği, yaşayarak öğrenebilecekleri, hiyerarşik sistemin gerekliliklerini öğrenebileceği,izcilik metodunu uygulayabileceği bir yerdir.[1]

Bir TİF kampının işleyişi[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Kahvaltı
 2. Sabah teftişi
 3. Bayrak töreni
 4. Eğitim istasyonu
 5. Öğlen yemeği
 6. Eğitim istasyonu
 7. Akşam yemeği
 8. Kamp ateşi faaliyeti
 9. Genel sessizlik
 10. Gece yürüyüşü (kampın sadece 1 gecesi yapılır)

İzci Kampları[değiştir | kaynağı değiştir]

Ünite Kampları[değiştir | kaynağı değiştir]

İzcilerin belirli bir program dahilinde kendi üniteleriyle birlikte gerçekleştirdikleri kamplardır. Oba, ekip kampları da ünite kampları kapsamındadır. En az bir gece iki gün en çok on gün sürer. Ünite kamplarının gerçekleşmesi için bağlı olunan kulüp, izcilik il temsilciliği ve federasyon onayı gerekmektedir..

Kulüp Kampları[değiştir | kaynağı değiştir]

izcilerin bir program doğrultusunda gerçekleştirdiği kamplardır. Bu kamplar oba, ekip veya ünitelerin bağlı bulundukları üniteler, kulüpler ; izcilik il temsilciliği ve federasyon onayı alınarak gerçekleştirilir. Bu kamplara Türkiye İzcilik Federasyonunda lisanslı olan, kulübünün ünitelere kayıtlı bütün izcileri, liderleri ve izci gönüllüleri katılabilir. Kulüpler izciliği tanıtmak, sevdirmek ve izci kazanmak amacıyla, çocuklara gençlere ve velilere izciliği tanıtma ve sevdirme faaliyetleri düzenleyebilir. Bu faaliyetlerin kamp veya il dışı gezileri şeklinde gerçekleşmesi durumunda katılımcıların lisanslı olma şartı aranır yani izcilik lisansı olmayan hiç kimse kulüp kampına katılamaz. Aynı ilde bulunan birden fazla kulüp bir araya gelerek ortak kamp yapabilirler. Bu şekildeki kamplar da kulüpler ile izcilik İl Temsilciliği ve federasyon onayı alınarak gerçekleştirilir

Mahalli kamplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Ünite ve Kulüp kamplarına katılarak ilk kamp tecrübelerini kazanan izcilerin, aynı ilde faaliyet gösteren kulüplerle ortak düzenlenen kampta diğer izcilerle arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını geliştirmek, yeni bilgiler öğrenmek ve var olan bilgilerin pratiğini sağlamak amacıyla, izcilik il temsilciliği tarafından Federasyon onayı ile düzenlenen kamplardır. Mahalli bir kampa katılacak kişilerin Federasyonda lisanslı olmalari, bir uzun kampa(en az 5-7 gece), kulüp faaliyetine katılmış olma şartı vardır.

Bölgesel Kamplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Birbirine yakın illerin izcilerini bir araya getirmek; onların, daha tecrübeli liderler ve daha gelişmiş programlarla eğitilmelerine imkân sağlamak amacıyla bölge direktörlüğü tarafından düzenlenen kamplardır. İzcilik İl temsilcileri ile kampa katılacak illerdeki kulüp önderlerinin istişaresi ile gerçekleştirilir. Mahalli kampa katılmış olma şartı bulunmakla beraber Milli kampa katılım sağlamak için aranan şartlardan biri değildir. Federasyonun onayı ile düzenlenir.

Ulusal Kamplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen ve Federasyon tarafından belirlenmiş şartları sağlayan uygun izcilerin katılımına açık olan kamplardır. Katılımcı bütün izci, lider ve izcilik gönüllülerinin daha önce en az bir uzun süreli ünite veya kulüp kampı ve en az bir uzun süreli mahalli kampa katılmış olması gerekmektedir. İzci, bulunduğu izcilik basamağında en az 1 defa uzun süreli mahalli kampa katılmışsa o kamptan sonra yapılacak diğer Ulusal kamplara lisansını yenilemek ve izciliğe ara vermemek şartı ile katılabilir. Bu faaliyetler, Federasyonun Ana Statüsü’nde bahsedilen Federasyon faaliyetlerindendir. Federasyonun düzenlediği kısa süreli kamplar (Milli Bilinç, Afet v.s.) ulusal ve Federasyon faaliyeti olmasına rağmen, uluslararası kampa katılım için gerekli (Ulusal kampa katmış olma) ön şartını sağlamaz. Ünitelerin ünite, Kulüplerin kulüp, illerin mahallî kamplarını düzenleyebilmeleri için de merkezî kamplar düzenleyebilir (ulusal kamp, mahalli kamp yerine geçebilir). Federasyon kamplarına katılım şartları önceden belirlenir ve duyurulur. Bu tür kamplara, Ulusal kamplara katılma şartı aranmaz. Ancak Ulusal kampa katılma şartı tutmayanlar Milli kamp yapmış sayılmaz. Herhangi bir üniteye üye olmayan ve lisanssız veya lisanslı izcilere izciliği tanıtma ve sevdirme maksatlı “ADAY İZCİ” kamplarını sadece Federasyon düzenler. Üniteler, Kulüpler, İl ve Bölgeler; lisanssız, bir üniteye dâhil olmamış hiçbir izciyi kampa götüremezler.[1]

Uluslararası kamplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünya İzcilik Teşkilatı, buna üye ülkelerin teşkilatlarınca ve Dünya İzcilik Teşkilatı'nın Türkiye Temsilcisi olan Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen kamplardır. Katılımcıların; lisanslı olmak, bir izci ünitesine dâhil olmak, daha önce en az birer uzun süreli ünite, kulüp, mahallî ve ulusal kampa katılmış olma şartlarını sağlaması gerekir.

Yurt dışından katılımlı kamplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kulüpler, Dünya İzcilik Teşkilatına üye olan başka ülke izcilerini kendi kamplarına misafir izci davet şartlarına uyarak davet edebilirler. Yurt dışından gelecek izci ve liderlerin bu kamplara katılabilmeleri için kulüpler, gidecekleri ülkenin Uluslararası Komiserine (International Commissioner) yazılı olarak başvurur. Uluslararası komiser, kampa gidecek izcilerin Dünya İzcilik Teşkilatına üye olup olmadıklarının araştırmasını yapar, gelecek izcilerin uluslararası komiseri (International Commissioner) ile görüşür, sonucu kulübe yazılı olarak bildirilir. Kamp onayı Federasyon tarafından verilir. Bu kamplara katılımda bulunacak bütün Türk izcilerin Uluslararası kampa katılım şartlarını taşıması gerekir.

Yurtdışı kamplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Ünitelerin, Kulüplerin başka bir ülkenin izcilerinden aldıkları davetle yurt dışında katıldıkları ya da diğer ülkelere gidip kendi imkânlarıyla düzenledikleri kamplardır. Bu kamplarda mutlaka yeterli seviyede yabancı dil bilenler bulunmalıdır. Türkiye'deki kulüpler bu tür kamplara giderken planlama aşamasından itibaren TİF Uluslararası Komisere (International Commissioner) yazılı olarak müracaat eder. Uluslararası komiser, katılımcı izcilerin Dünya İzcilik Teşkilatı’na üye olup olmadıklarının araştırmasını yapar, gidilecek ülkelerin izcilerinin uluslararası komiseri (International Commissioner) ile görüşür, sonuç kulübe yazılı olarak bildirilir. Kamp onayı Federasyon tarafından verilir. Bu kamplara katılacak bütün Türk izcilerinin Uluslararası kampa katılım şartlarına sahip olması gereklidir. Bu tür kamplar, mahalli, milli ya da Federasyon faaliyetleri yerine geçmez. Bu kamplar için yurt dışına gidecek kulüpler Federasyona yazılı bir şekilde başvurarak millî fular (kırmızı&beyaz) takmayı talep edebilir, onay alınırsa yurt dışında millî fular takabilirler. Bu tür kamplarda millî fular takma izni verilse dahi mahalli, ulusal kamplarda takılamaz.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b "Türkiye İzcilik Federasyonu - TİF". www.tif.org.tr. 18 Nisan 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2020.