İçeriğe atla

İstila

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İstila, bir jeopolitik varlığın çok sayıda savaşçısının, bu tür başka bir varlığın sahip olduğu topraklara agresif bir şekilde girdiği ve genellikle aşağıdakilerden biri amacıyla düzenlediği askeri bir saldırıdır: fetih; bir bölge üzerinde kontrolü veya otoriteyi özgürleştirmek veya yeniden kurmak; bir ülkenin bölünmesini zorlamak; kurulu hükümeti değiştirmek veya söz konusu hükûmetten tavizler almak; veya bunların bir kombinasyonu. Bir istila, bir savaşın nedeni olabilir, bir savaşı sona erdirmek için daha büyük bir stratejinin parçası olabilir veya kendi içinde bütün bir savaşı oluşturabilir. İstilalarla ilgili operasyonların büyük ölçekli olması nedeniyle, genellikle planlama ve yürütmede stratejiktirler.[kaynak belirtilmeli]

Arkeolojik kanıtlar, istilaların tarih öncesinden beri sık sık meydana geldiğini göstermektedir. Antik çağda, radyo iletişimi ve hızlı ulaşımdan önce, bir ordunun yeterli takviye sağlamasının tek yolu, orduları tek bir büyük güç olarak hareket ettirmekti. Bu, doğası gereği istila stratejisine yol açtı. İstila ile birlikte, antik dünyanın çoğunun gelişimini şekillendiren hükûmet, din, felsefe ve teknolojideki kültürel değişimler geldi.[1]

Paket turlar ve indirimli havayolları günlerinden önce, askeri istilalar, yerli halklar üzerinde sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerle birlikte çok sayıda yabancı ziyaretçiyi yeni ortamlara getirerek istilacılar üzerinde standart bir ana turizm biçimi olarak işlev gördü.[2]

Bir savunma duvarı, Çin Seddi.

Potansiyel olarak düşman komşuları olan devletler, bir istilayı geciktirmek veya önlemek için tipik olarak savunma önlemleri alırlar. Nehirler, bataklıklar veya engebeli arazi gibi coğrafi engellerin kullanılmasına ek olarak, bu önlemler tarihsel olarak tahkimatları da içeriyordu. Böyle bir savunma, işgalci güçlerin, genişletilmiş ve iyi korunan bir bariyer vasıtasıyla ülkeye girmesini etkin bir şekilde engellemeyi amaçlayabilir; Çin Seddi, Hadrian Duvarı ve Danevirke ünlü örneklerdir. Bu tür engeller aynı zamanda hendek hatlarını ve daha modern zamanlarda mayın tarlalarını, kameraları ve harekete duyarlı sensörleri de içeriyordu.[3] Ancak bu engeller, savunmayı sağlamak için büyük bir askerî gücün yanı sıra, ülke üzerinde büyük bir ekonomik yük getirebilecek teçhizat ve mevzileri muhafaza etmeyi gerektirebilir. Aynı tekniklerin bazıları, kaçmalarını veya yeniden ikmal yapmalarını önlemek için savunanlara karşı da kullanılabilir. Açlık Operasyonu sırasında Müttefik kuvvetler, kendi sınırları içindeki Japon lojistik operasyonlarını ciddi şekilde bozmak için havadan atılan mayınlar kullandılar.[4]

Dover Kalesi'nden görünüm.

Alternatif olarak, tahkimatlar, bir sınırın yakınında bulunan kaleler veya hisarlar gibi bir dizi sitede inşa edilebilir. Bu yapılar, savunan ulusun savunma veya bazı durumlarda karşı işgal için yeterli büyüklükte bir orduyu harekete geçirmesine yetecek kadar bir istilayı geciktirmek için tasarlanmıştır - örneğin, Maginot Hattı gibi. Kaleler, garnizonların işgalcilerin ikmal hatlarını engelleyebileceği şekilde yerleştirilebilir. Bu aralıklı kalelerin arkasındaki teori, işgalcinin bu savunmaları atlamayı göze alamayacağı ve bu nedenle yapıları kuşatması gerektiğidir.[5]

Alsace'deki Ouvrage Schoenenbourg'daki bir bataryadan görünüm; sol ön planda geri çekilebilir tarete dikkat edilmelidir.

Modern zamanlarda, kara tabanlı tehditlerle mücadele etmek için büyük ölçekli statik savunmalar inşa etme fikri büyük ölçüde geçersiz hale geldi. Hassas hava seferlerinin kullanımı ve büyük ölçekli mekanizasyon, askeri planlamacılar için daha hafif, daha hareketli savunmaları arzu edilir hale getirdi. Büyük tahkimatların eskimişliği, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Maginot Hattı'nın başarısızlığı ile gösterildi. Modern istilalara karşı savunma yapan uluslar, normalde şehirler veya kasabalar gibi büyük nüfus merkezlerini savunma noktaları olarak kullanır. İstilacı, savunanın savaşma yeteneğini yok etmek için bu noktaları ele geçirmelidir. Savunmacı, bu noktaları korumak için hareketli zırhlı ve piyade tümenlerini kullanır, ancak savunucular hala çok hareketlidir ve normalde geri çekilebilirler. Şehirlerin tahkimat olarak kullanılmasının göze çarpan bir örneği, Irak Savaşı'ndaki büyük muharebede Irak Ordusu'nun 2003'te Irak'ın Bağdat, Tikrit ve Basra'yı istilasındaki mevzilerinde görülebilir. Bir savunucu bu mobil varlıkları Kursk Muharebesi'ndeki Sovyet Kızıl Ordusu veya Afganistan'daki Kuzey İttifakı gibi bir karşı saldırıyı hızlandırmak için de kullanabilir.[kaynak belirtilmeli]

Ancak, statik mevziler hem deniz saldırılarına karşı savunmada hem de hava saldırılarına karşı savunmada faydalı olmaya devam ediyor. Deniz mayınları, limanları savunmak ve tedarik hatlarını tıkamak için hala ucuz ama etkili bir yol. Uçaksavar silahlarını füze rampalarıyla birleştiren büyük statik hava savunma sistemleri, hava saldırılarına karşı savunmanın hala en iyi yoludur. Bu tür sistemler Kuzey Vietnamlılar tarafından Hanoi civarında etkin bir şekilde kullanıldı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, nükleer kıtalararası balistik füzeleri engellemeyi amaçlayan statik bir savunma şebekesi olan Ulusal Füze Savunma sisteminin inşasına önemli miktarda zaman ve para yatırdı.[kaynak belirtilmeli]

Birleşik Krallık veya Japonya gibi ada ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi geniş kıyıları olan kıta devletleri, sınır bölgelerini güçlendirmek yerine ülkelerinin isitlasını önlemek için önemli bir donanma varlığı kullanmışlardır. Bununla birlikte, başarılı bir deniz savunması, genellikle deniz gücünün üstünlüğünü ve bu savunma gücünü sürdürme ve hizmet etme yeteneğini gerektirir.[kaynak belirtilmeli]

Özellikle büyük ülkelerde, savunan kuvvet, istilacıları düşman topraklarına daha derine çekerek bir karşı saldırıyı kolaylaştırmak için geri çekilebilir. Bu taktiğin bir etkisi, istilacı kuvvetin fazla dağılması, ikmalinin zorlaşması ve hatlarının saldırıya daha açık hale gelmesidir. Bu taktik, sonucu ağır olmasına rağmen, Sovyetlerin Alman ilerlemesini Stalingrad'da durdurmasına yardımcı oldu.[6] Ayrıca, istilacı kuvvetin çok fazla uzamasına neden olarak, bir kıskaç hareketinin onları takviyeden kesmesine izin verebilir. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngilizlerin Cowpens Muharebesi'ndeki yenilgisinin nedeni buydu.[7] Son olarak, çok fazla takviye göndermek, saldırganların topraklarında çok az savunucu bırakarak, İkinci Pön Savaşı'nda olduğu gibi, diğer alanlardan bir karşı istilaya izin verebilir.

Alman birlikleri, Polonya'nın Alman istilası sırasında 1939'da Polonya'nın Varşova kentine yürüdü

Bir istilanın gerçekleşebileceği birçok farklı yöntem vardır, her yöntemin hem lehte hem de aleyhte argümanları vardır. Bunlar, kara, deniz veya hava yoluyla istilayı veya bu yöntemlerin herhangi bir kombinasyonunu içerir.

Kara istilası, silahlı kuvvetlerin mevcut kara bağlantılarını kullanarak, genellikle sınırları veya askerden arındırılmış bölge gibi tanımlanmış bölgeleri geçerek, baskın savunma mevzileri ve yapıları kullanarak bir bölgeye doğrudan girişidir. Bu taktik genellikle hızlı bir zaferle sonuçlansa da birlik hareketleri nispeten yavaştır ve arazi ve hava koşullarından kaynaklanan bozulmalara maruz kalır. Ayrıca, çoğu jeopolitik varlık, yukarıda belirtilen yöntemlere karşı en savunmasız alanlarda savunma pozisyonu aldığından, bu istila yöntemine yönelik planları gizlemek zordur.[kaynak belirtilmeli]

Modern savaşta, kara yoluyla istila, genellikle hedefe başka yollarla yapılan saldırılar sonrasında veya bazen sırasında gerçekleşir. Hava saldırıları ve denizdeki gemilerden fırlatılan seyir füzeleri, hedefi "yumuşatmak" için yaygın bir yöntemdir. Diğer, daha incelikli hazırlıklar, gizlice halk desteği toplamayı, potansiyel olarak tehdit edici siyasi veya askeri şahsiyetlere suikast düzenlemeyi ve komşu ülkelerden gelen tedarik hatlarını kapatmayı içerebilir. Bazı durumlarda, bu diğer saldırı araçları karadan saldırı ihtiyacını ortadan kaldırır; 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılması, nihayetinde Müttefiklerin Japon ana adalarını piyade birlikleriyle istila etmesini gereksiz kıldı. Bu gibi durumlarda, fethedilen bölgeyi işgal etmek için hala bazı kara birliklerine ihtiyaç duyulsa da bir antlaşma hükümlerine göre girmelerine izin verilir ve bu nedenle artık istilacı değillerdir. İnsansız, uzun menzilli muharebe geliştikçe, temel karadan istila örnekleri azalır; genellikle konvansiyonel savaş, piyade barış gücü rolüne gelmeden önce etkin bir şekilde sona erer.[kaynak belirtilmeli]

2003 Irak askeri müdahalesi sırasında karaya LAV taşıyan bir LCAC

Deniz yoluyla istila, silahlı kuvvetlerin bir alana, genellikle su kütlesine veya bir adaya bitişik bir kara kütlesine girişini kolaylaştırmak için bir su kütlesinin kullanılmasıdır. Bu genellikle ya başka bir istila yöntemiyle bağlantılı olarak ve özellikle söz konusu bölgeye girmek için başka bir yöntemin olmadığı durumlarda uçuşun icadından önce kullanılırdı. Bu yöntemin lehindeki argümanlar genellikle denizden sürpriz bir saldırı gerçekleştirme yeteneğinden veya söz konusu bölgenin deniz savunmasının böyle bir saldırıyı püskürtmek için yetersiz olmasından oluşur. Bununla birlikte, amfibi araçlar gibi büyük miktarda özel ekipman ve nispeten küçük bir kazanç karşılığında - genellikle yüksek zayiat sayısıyla sonuçlanan - savunma kurmanın zorluğu, genellikle böyle bir istila yöntemine karşı argümanlar olarak kullanılır. Sualtı tehlikeleri ve iyi bir örtünün olmaması, denizden gelen istilalar sırasında çok yaygın sorunlardır. Tarawa Savaşı'nda, deniz çıkarma gemileri bir mercan kayalığına takıldı ve sahilden bombalandı. Diğer karaya çıkanlar kıyıya varamadan battı ve taşıdıkları tanklar suda mahsur kaldı. İlk dalgadan kurtulan az sayıdaki kişinin çoğu sahilde mahsur kaldı.[8] Ada fethedildi, ancak bunun bedeli ağır oldu ve can kaybı, ABD'deki sivillerin kitlesel protestolarına yol açtı.

Eylül 1944'te Market Garden Operasyonu sırasında binlerce paraşütçü indi.

Hava yoluyla istila, 20. yüzyılın ve modern savaşın bir icadıdır. Fikir, askerî birliklerin bir bölgeye uçakla gönderilmesini içerir. Uçak ya inerek askerî birliklerin karaya çıkmasına ve hedeflerine girişmesine izin verir ya da birlikler istila edilen bölgeye inmek için paraşüt veya benzeri cihazlar kullanarak hala havadayken uçaktan çıkar. Köprüler ve kavşaklar gibi düşman hatlarının derinlerinde kilit pozisyonlar alarak karadan veya denizden istila yolunu açmak için çoğu kez hava saldırıları kullanıldı, ancak tamamen hava tabanlı bir istila asla başarılı olmadı. İki önemli sorun, ikmal ve takviyedir. Büyük bir hava indirme kuvveti, kara kuvvetleriyle buluşmadan yeterince tedarik edilemez; çok küçük bir hava indirme kuvveti, kendilerini doğrudan bir kuşatma durumuna sokar. Bu yöntemin lehindeki argümanlar genellikle kara veya deniz yoluyla kolayca erişilemeyecek belirli alanları hedefleyebilme, düşmanı şaşırtma şansının daha yüksek olması, savunma yapılarının ezilmesi ve çoğu durumda, azaltılmış bir sürpriz unsuru nedeniyle kuvvetlerin sayısıdır. Bu yönteme karşı çıkan argümanlar ise tipik olarak yeterli sayıda birlik taşımak için gerekli olan çok sayıda uçak gibi, böyle bir istilayı gerçekleştirme kapasitesini ve istilanın başarılı olması için yüksek düzeyde istihbarat ihtiyacını içerir.[kaynak belirtilmeli]

Gerçek bir hava istilasına en yakın örnekler Girit Muharebesi, Perşembe Operasyonu (Burma Seferi sırasında Chindits'in ikinci operasyonu) ve Market Garden Operasyonu'dur. İkincisi, Eylül 1944'te Alman işgali altındaki Hollanda'ya yapılan bir saldırıydı. Köprüleri Almanlardan ele geçirmek ve Müttefiklerin ilerlemesini sağlamak amacıyla yaklaşık 35.000 adam paraşütle ve planörle düşman topraklarına bırakıldı. Bununla birlikte, Almanları tamamen şaşırtan böylesine büyük bir kuvvetle bile, saldırı taktiksel bir başarısızlıktı ve 9 günlük savaşın ardından Müttefikler, 18.000'den fazla zayiat vererek kendi hatlarına geri dönmeyi başardılar.[9] 21. yüzyılda, uçaksavar savunmasında büyük gelişmeler yapıldığından, hava istilası, zamanı asla gelmeyecek bir strateji gibi görünüyor.

ABD kuvvetleri Mayıs 2003'te Irak'ın el-Kut sokaklarında bilgi broşürleri dağıttı.

Siyasi sınırlar ve askeri hatlar bir kez aşıldığında, bölgenin barışçıl hale getirilmesi, istilacı gücün nihai ve tartışmasız en önemli hedefidir. Düzenli ordunun yenilgisinden sonra ya da bir tanesi eksik olduğunda, bir istilaya karşı sürekli muhalefet genellikle sivil ya da paramiliter direniş hareketlerinden gelir. İşgal altındaki bir ülkenin tamamen pasifize edilmesi zor ve genellikle imkansız olabilir, ancak herhangi bir istilanınbaşarısı için halk desteği hayati önem taşır.

Broşürler, kitaplar ve radyo yayınları gibi medya propagandaları, direniş savaşçılarını teslim olmaya teşvik etmek ve diğerlerini davalarına katılmaktan caydırmak için kullanılabilir. Genellikle "kalplerin ve zihinlerin kazanılması" olarak anılan pasifleştirme, sivillerin direnişe geçme arzusunu azaltır. Bu, yeniden eğitim yoluyla, fethedilen vatandaşların hükûmetlerine katılmalarına izin vererek veya özellikle fakir veya kuşatılmış bölgelerde, sadece yiyecek, su ve barınak sağlayarak gerçekleştirilebilir. Bazen askerî güç gösterileri kullanılır; istilacı güçler toplanıp fethedilen şehirlerin sokaklarında geçit töreni yaparak daha fazla savaşın boşuna olduğunu göstermeye çalışabilirler. Bu gösteriler ayrıca düşman askerlerinin, direniş savaşçılarının ve diğer komplocuların halka açık infazlarını da içerebilir. Özellikle antik çağda, popüler bir liderin ölümü veya hapsedilmesi bazen hızlı bir teslimiyet sağlamak için yeterliydi. Bununla birlikte bu genellikle, halk direnişinin etrafında toplanabileceği şehitler yaratmak gibi istenmeyen bir etkisi oldu. Bunun bir örneği, İngilizler tarafından idam edilmesinden yüzyıllar sonra hâlâ İskoç milliyetçiliğinin bir simgesi olan Sir William Wallace'dı.

İstikrarlı bir erzak akışı olmadan, istilacı bir kuvvet kısa süre sonra kendisini geri çekilirken bulacaktır. Yunanistan'ı işgalinden önce, Serhas Asya'nın her yerinden malzeme toplamak için üç yıl harcadı; Herodot, Pers ordusunun nehirleri kurutacak kadar büyük olduğunu yazdı.[10]

Çoğu istilada, modern zamanlarda bile, istila edilen bölgelerden birçok taze malzeme toplanır. Savaş hukukundan önce, istilacılar genellikle yol boyunca fethedecekleri kasabalardan kazanacakları malzemelere güveniyorlardı. Örneğin, İkinci Pön Savaşı sırasında, Hannibal ordusunu şehirleri fethetmek için yönlendirdi; Alpleri geçme stratejisi, mümkün olduğunca az erzakla seyahat etmeyi gerektirdi ve Roma stoklarının sınırı aştıklarında onları desteklemesini bekledi.[11] Rusya'da kullanılan yakıp yıkma taktikleri, Napolyon'u yiyecek ve barınak eksikliği nedeniyle güçlerini geri çekmeye zorladı. Bugün, kara savaşı hukuku yağmalamayı ve özel mülkiyete el konulmasını yasaklıyor, ancak yerel malzemeler, özellikle de çabuk bozulan malzemeler, mümkün olduğunda işgal kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere satın alınıyor ve uçaklar, kuşatma altındaki kuvvetlere malzeme bırakmak için genellikle paraşüt kullanıyor. Kurallar katılaştıkça, savaşın gerekleri daha da çoğalır; yiyecek, barınak ve mühimmatın yanı sıra günümüz orduları yakıt, pil, yedek mekanik parça, elektronik ekipman ve daha birçok şeye ihtiyaç duyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Savunma Lojistik Ajansı, yalnızca lojistik destek göreviyle 22.000'den fazla sivili istihdam ediyor ve her yıl 30.000 asker ABD Ordusu Lojistik Yönetim Kolejinden mezun oluyor.[12]

Bir mobil uydu iletişim merkezi

Bir diğer husus, liderliğin isitla gücüyle iletişim kurabilmesinin önemidir. Eski zamanlarda, bu genellikle bir kralın Büyük İskender örneğinde olduğu gibi (MÖ 356-323) emirlerinin zamanında iletildiğinden ve takip edildiğinden emin olmak için ordularını bizzat yönetmesi gerektiği anlamına geliyordu. O zamanlar, savaşta birliklere liderlik etmek için gereken beceriler, barış zamanında bir ülkeyi yönetmek için gereken beceriler kadar önemliydi. Kralın başka bir yerde olması gerektiğinde, haberciler güncellemeleri, genellikle at sırtında veya Maraton Savaşı (MÖ 490) gibi durumlarda hızlı koşucularla iletirdi.[kaynak belirtilmeli]

Mümkün olduğunda, bilgileri deniz yoluyla iletmek için şalopa ve filika kullanıldı. HMS Pickle, İngiltere'ye Nelson'ın 1805'te Trafalgar Savaşı'nda Fransız kuvvetlerini yendiğine dair ilk haberi getirdi.[kaynak belirtilmeli]

Mors alfabesinin ve daha sonra radyo ve uydu aracılığıyla sesli iletişimin geliştirilmesi, küçük avcı birliklerinin bile daha büyük bir istila kuvvetiyle iletişim halinde kalmasına, emirleri doğrulamak veya topçu desteği ve hava saldırıları çağrısında bulunmasına izin verdi. Piyade komutanları savunma pozisyonlarını tanklara ve bombardıman uçaklarına aktardıklarından, bu iletişim Alman blitzkrieg stratejisi için kritik öneme sahipti.[kaynak belirtilmeli]

Halkla ilişkiler

[değiştir | kaynağı değiştir]

Diplomaside, halkla ilişkiler ve propaganda terimleri, bir istilacının (veya potansiyel bir istilacının) "düzeni yeniden sağlamak" veya "yanlışları düzeltmek" amacıyla müdahale etmek için bir davetiyeye sahip olmasına yardımcı olabilir. Muhalif gruplar, beşinci kollar veya resmi çevreler, dış yardımı "çağırmak" için komplo kurabilir. Vakalar şunları içerir:

Ulusal kuruluş efsaneleri, yabancı savaşçıları gelip bir halkı yönetmeye davet etme temasını tekrarlayabilir: Geçmiş Yılların Öyküsü'ndeki Varangyalı istilacıların Novgorod'da (ve ardından Rusya'nın her yerinde) uzun vadeli bir yönetim kurmaya nasıl geldiklerine dair geleneksel bir anlatım vardır.

Devlet dışı savaşçılara ilişkin başvurular

[değiştir | kaynağı değiştir]

20. ve 21. yüzyıllarda, bazen "dördüncü nesil savaş" olarak adlandırılan bir savaş türü olan istila stratejisinin devlet dışı savaşçıları etkisiz hale getirmedeki etkinliğine ilişkin sorular ortaya çıktı. Bu durumda, bir veya daha fazla savaşçı grup, merkezi bir devlet hükûmeti tarafından değil, bağımsız liderlik tarafından kontrol edilir ve bu gruplar sivillerden, yabancı ajanlardan, paralı askerlerden, politikacılardan, dini liderlerden ve düzenli ordu üyelerinden oluşabilir. Bu gruplar daha az sayıda hareket eder, sınırlarla sınırlı değildir ve devletin doğrudan desteğine mutlaka bağlı değildir. Bunun gibi gruplar, doğrudan istila veya hatta sürekli işgal ile kolayca yenilmezler; ülkenin düzenli ordusu mağlup edilebilir, hükûmet değiştirilebilir, ancak bu grupların asimetrik savaşları süresiz olarak devam ettirilebilir.[13] Düzenli silahlı kuvvetler birimleri, küçük gizli hücrelerin esnekliğine ve bağımsızlığına sahip olmadığı için, çoğu kişi, güçlü bir işgal gücü kavramının aslında bir dezavantaj yarattığına inanıyor.[14]

Karşıt bir teori, aşırılıkçı ideolojiye ve adaletsiz hükûmetlere yanıt olarak bir istilanın hükûmeti değiştirebileceğini ve insanları yeniden eğitebileceğini, uzun süreli direnişi olası kılmadığını ve gelecekteki şiddeti önleyebileceğini savunuyor. Bu teori, bu değişikliklerin zaman alabileceğini (bazı durumlarda nesiller boyu) kabul eder, ancak bu gizli hücrelere üyeliği azaltarak ve bu hücrelerin tedarik hatlarını tıkayarak acil faydaların hala kazanılabileceğini kabul eder. Bu tür çatışmalarda istila stratejisinin savunucuları, güçlü bir işgal gücünün, bir yıpratma savaşına benzer çok sayıda küçük zafere dayanarak taktiksel düzeyde hedeflerine ulaşmaya devam edebileceği inancını sürdürüyorlar.[15]

Bu konudaki güncel tartışmalar hala taze; iki taraf da devlet dışı savaşçıları yenmede hangi stratejilerin nihai olarak etkili olacağını kesin olarak bildiğini iddia edemez. İstila stratejisinin muhalifleri, işgalci veya barışı koruma güçlerinin kesin başarı ile karşılaştığı örneklerin eksikliğine işaret ediyor.[16] Ayrıca Kuzey İrlanda, İsrail, Çeçenistan ve Irak gibi devam eden çatışmalardan ve Lübnan ve Afganistan gibi nihayetinde başarısızlıkla sonuçlandığını iddia ettikleri örneklere atıfta bulunuyorlar. İstila stratejisinin destekçileri, bu durumları başarısızlık olarak adlandırmak için çok erken olduğunu ve planı görmek için sabrın gerekli olduğunu savunuyorlar. Bazıları, istilaların aslında başarılı olduğunu, ancak siyasi muhaliflerin[17] ve uluslararası medyanın[18] gerçekleri sansasyon veya siyasi kazanç için çarpıttığını söylüyorlar.

Bir istilanın sonuçları, hem istilacıların hem de savunucuların amaçlarına, istilanın ve savunmanın başarısına ve savaşan taraflar arasında üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözümün olup olmamasına göre değişebilir. En yaygın sonuç, genellikle hükûmette bir değişikliğin eşlik ettiği toprak kaybı ve çoğu zaman kaybeden hizip tarafından bu hükûmetin doğrudan kontrolünün kaybedilmesidir. Bu, bazen o ülkenin bağımlı bir devlete dönüşmesiyle sonuçlanır ve çoğu zaman galip gelene tazminat veya haraç ödeme gereklilikleri eşlik eder. Diğer durumlarda, başarılı bir istilanın sonuçları basitçe statükoya dönüş olabilir; bu, personelin ve erzakların yok edilmesinin ana stratejik hedef olduğu yıpratma savaşlarında,[19] veya daha önce boyun eğdirilen ve şu anda saldırgan bir üçüncü taraf tarafından işgal edilen bir ulusun kendi işlerini kontrol altına aldığı durumlarda olabilir (ör. 1944'teki Normandiya çıkarmalarının ardından Batı Avrupa veya 1991'de Irak'ın yenilgisinin ardından Kuveyt). Bazı durumlarda, istila stratejik olarak 1971'deki Bangladeş Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi ayrı bir devlete bölünmüş coğrafi bir alanla sınırlı olabilir.

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
 1. ^ Bagnall, Nigel (1990). The Punic Wars: Rome, Carthage, and the Struggle for the Mediterranean. Thomas Dunne Books. ISBN 0-312-34214-4. 
 2. ^ Compare: Tourism and Culture. Sarup & Sons. 1999. s. 30. ISBN 978-8176250566. 9 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2020. From its beginnings tourism is a kind of secondary invasion, secondary to outright military invasion or economic penetration. 
 3. ^ Defense Update (2006). "Accelerating the Kill Chain: Closing the Sensor-to-shooter Cycle". 6 Şubat 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2006. 
 4. ^ Mason, Gerald A. (2002). "Operation Starvation". 19 Ocak 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2006. 
 5. ^ Kaufmann, J.E.; Kaufmann, H.W. (2005). Fortress France: The Maginot Line and French Defenses in World War II. Prager Security International. ISBN 0-275-98345-5. 
 6. ^ Matters, James T. (2003). "Stalingrad – The Nazis Reach Beyond Their Grasp". 26 Aralık 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Şubat 2006. 
 7. ^ Withrow, Scott (2005). "The Battle of Cowpens". 23 Ağustos 2000 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Şubat 2006. 
 8. ^ Ashton, Douglas F. (1989). "Tarawa: Testing Ground For The Amphibious Assault". 14 Aralık 2001 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2006. 
 9. ^ Koskimaki, George E. (1989). Hell's Highway: Chronicle of the 101st Airborne Division in the Holland Campaign, September–November 1944. 101st Airborne Division Association. ISBN 1-877702-03-X. 
 10. ^ Rowland, Stephen (2005). "Persian society in the time of Darius and Xerxes". 24 Şubat 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2006. 
 11. ^ Polybius (1922). "The Histories, Book III". Erişim tarihi: 24 Şubat 2006. 
 12. ^ U.S. Army (2005). "Background of ALMC". 23 Şubat 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2006. 
 13. ^ Hackworth, David H. (2004). "Fallujah: Saved for Democracy?". 22 Kasım 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2006. 
 14. ^ Lind, William S. (2003). "Understanding Fourth Generation War". 8 Ocak 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2006. 
 15. ^ North, Oliver L. (2005). "Winning in Iraq, One Step at a Time". 22 Mayıs 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2006. 
 16. ^ Lind, William S., op. cit.
 17. ^ North, Oliver L. (2004). "Operation Pessimism and Perplexity". 11 Ekim 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2006. 
 18. ^ Moore, Steven (2004). "The Truth About Iraq: Media Bias". 7 Şubat 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2006. 
 19. ^ Brush, Peter (1994). "Civic Action: The Marine Corps Experience in Vietnam". 8 Şubat 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2006.