İskender Balas

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
İskender Balas'ın bastırdığı gümüş sikke. Yunanca ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΥ "Basil (Kral) İskender" yazmaktadır. Tarih olarak yazan ΓΞΡ (163) Selevkus devrinin kaçıncı senesi olduğunu gösterir. Modern tarihle MÖ 150-149'a denk düşer.

İskender Balas (ya da Aleksandros Balas, Eski Yunanca: Ἀλέξανδρoς Bάλας), MÖ 150-146 yılları arasında Selevkus Devleti'nin kralıydı. İzmir'in yerlisi ve asil olmayan bir aileye mensup olarak bilinir. Bununla birlikte o IV. Antiokus Epifanis'in ve IV. Laodiki'nin oğlu olduğunu öne sürerek Selevkus tahtına varis olduğunu ilan etti. IV. Antiokus dönemi Selevkus yöneticilerinden - ve Medya'da bağımsızlığını ilan ettikten sonra I. Dimitrius Sotir'e yenilip öldürülen Timarkus'un kardeşi- Heraklidis'in desteğiyle Balas, kızkardeşi VI. Laodiki ile beraber tahtın verasetini sahiplendi.

Roma Senatosu, Mısır'da Batlamyus Filomitor ve diğerleri İskender Balas'ın iktidarını tanıdılar. Batlamyus hanedanından Kleopatra Tea ile evlendi. Başlarda yenilse de nihayetinde Balas, Dimitrius Sotir'i MÖ 150'de mağlup etti. İskender'in Selevkus tahtındaki konumunu sağlama aldıktan sonra disiplinini kaybedip müsrif bir hayat yaşadığı iddia edilir. Selevkus parasındaki resimleri I. Batlamyus'un benzeri olarak bastırmasının sebebi olarak Batlamyusların desteğiyle iktidarını devam ettirdiği iddiası öne sürülür.

Dimitrius Sotir'in oğlu II. Dimitrius bir fırsattan faydalanarak babasının tahtını ele geçirmek için ayaklandı. İskender'in kayınpederi durumundaki Batlamyus Filomitor, Dimitrius'un safına geçmeyi tercih etti. Bunun ardından MÖ 145 Antakya Muharebesi'nde Balas yenildi. Bu savaş Onoparus Muharebesi olarak da bilinir.

Balas bir Nebati şehzadesine sığınmak üzere kaçtı. Sığındığı şehzade onu katledip kafasını -Balas'la yaptığı savaşta ölümcül bir yara almış olan- Filomitor'a yolladı. Filomitor da aynı sene, savaşta aldığı yaralar sonucunda öldü.