İçeriğe atla

İngilizce yazım telaffuzu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Pek çok sözlük veya diğer diller birkaç veya bütün kelimelerin telaffuz kılavuzunun referansını verir.İngiliz İngilizcesi'sinde sözcüklerin okunuşu için Uluslararası Fonetik Alfabesi (International Phonetic Alphabet (IPA) ) kullanılır.Buna karşın bazı İngiliz ve Amerikan radyoları yeniden heceleme sistemini kullanır.Bu durum IPA ile aynı olmayan okuyucular için daha çok sezgisel olabilir.

Geleneksel heceleme sistemleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Sessizler1
IPA K&K NOAD A NOAD AHD RHD WBO MECD DPL DPN NBC MWCD MWO COD7 Cham AB Örnekler
[tʃ] [tʃ] [tʃ] č CH ch c͡h ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch church
h h h h h h h h h h h h h h h h hh hat
hw2 hw (h)w hw (h)w hw hw hw hw hw hw   (h)w which
[dʒ] [dʒ] [dʒ] ǯ j j j j j j j j j j j j jh judge
x x x x KH KH K͡H kh - - - - k [k] (χ) hh - loch (İskoç), Buch (Alman)
[ɬ] [ɬ] ł - - - - - - - - - - - hl - llan (Gal dili)
ŋ ŋ ŋ ŋ NG ng n͡g ng ng ŋ ng ng ŋ [ng] ng ng ng thing
[ɹ]3 r r r r r r r r r r r r r r r r roar
[ʃ] [ʃ] [ʃ] š SH sh s͡h sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh ship, dish, ration
θ θ θ θ θ th t͡h th th th th th th th th th th thin, thigh, beneath
ð ð ð ð ð th th̸ th th th t̷h th: th [th] dh dh dh this, thy
j j j y y y y y y y y y y y y y y yes
[ʒ] [ʒ] [ʒ] ž ZH zh z͡h zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh vision, pleasure
Sesli ler
IPA K&K NOAD A NOAD AHD RHD WBO MECD DPL DPN NBC MWCD MWO COD7 Cham AB örnekler
æ æ ø æ a ă a a a a a a a a ă a ae pat, lad, cat, ran
[e(ɪ)] e [eɪ] e(y) ā ā ā ay ay ā ay ay ā A ā ā ey pay, day
[ɛɹ] [ɛr] [ɛ(ə)r] εr e(ə)r âr âr air air air ar ar ār ār eh r care, hair, there
[ɑ] [ɑ] [ɑ] a ä ä ä ah aa ä aw, o ah ä, ȧ ä, [a'] ah ä aa father, palm
[ɑɹ] [ɑr] [ɑr] ar är är är ahr aar är ahr är är a͡r är aa r arm
[ɛ] [ɛ] [ɛ] ε e ĕ e eh e e ɛ e e e ě e eh let, head
i i i i(y) ē ē ē ee ee ē ē ee ē E ē ē iy bee, see
[ɪ]4 [ɪ] [ɪ] [ι] i ĭ i ih i i i i i i ǐ i ih pit, city
[aɪ] [aɪ] [aɪ] ay ī ī ī y ī ī y igh ī I ī ī ay pie, by, my
[ɪɹ] [ɪr] [ɪ(ə)r] ιr i(ə)r îr ēr ihr eer ir ir ēr īr ih r pier, near, here
[ɒ] [ɑ] [ɑ] a ä ŏ o o o ä o ah ä ä ǒ o aa pot, not, wasp
[o(ʊ)] o [oʊ] o(w) ō ō ō oh ō ō ō oh ō O ō ō ow toe, no
[ɔ] [ɔ] [ɔ] ɔ ô ô ô aw aw ô aw, o aw ȯ o aw ö ao caught, paw, war
[ɔɪ] [ɔɪ] [ɔɪ] ɔy oi oi oi oy oy oi oy oi ȯi oi oi oi oy noise, boy
[ʊ]4 [ʊ] o͝o o͝o o͝o u o͝o oo u oo u ǒǒ ŭ5 uh took, put
[ʊɹ] ᴜr [ʊ(ə)r] ᴜr o͝or o͝or o͝or ur oor u̇r ur oor oor uh r tour
u u u u(w) o͞o o͞o o͞o oo oo o͞o ū oo: ü ü ōō oo5 uw boot, soon, through
[aʊ] aᴜ [aʊ] aw ou ou ou ow ow ou ow ow au̇ au ow ow aw out, now
[ʌ] [ʌ] ə ʌ ə ŭ u uh u u ʋ UH ə & ǔ u ah cut, run, enough
[ɝ] [ɝ] ər ər ər ûr ûr ur ur ʉr er ER ər &r e͡r ûr er urge, term, firm, word, heard, bird
ə ə ə ə ə ə ə uh ə ə e uh ə &, & a, e, i, o, u ə ah about, item, edible, gallop, circus
[ɚ] [ɚ] ər ər ər ər ər uhr ər ər er er ər &r er ər er butter, winner
ju ju ju yu yo͞o yo͞o yo͞o yoo yoo yo͞o yoo: ū ū y uw pupil
ø, œ œ ɔ̈ œ Œ feu, oeuf (Fransız), schön, zwölf (Alman)
y y y ü Y ü Y tu (Fransız), über (Alman)
ɔ̃ õ ɔ̃ ɔ̨ ôN ôN ôN bon (Fransız)6
IPA K&K NOAD A NOAD AHD RHD WBO MECD DPL DPN NBC MWCD MWO COD7 Cham AB örnekler

Unvan kısaltmaları[değiştir | kaynağı değiştir]