İnfiltrasyon (hidroloji)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Vadöz bölgesi, kılcal saçak, su tablası ve freatik veya doymuş bölgeyi tasvir eden tepe yamacının enine kesiti. (Kaynak: Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu.)

İnfiltrasyon, yağmur veya sulama sularının toprak profili boyunca yer çekiminin etkisi ile yüzeyden aşağıya doğru inmesidir. Her toprağın infiltrasyon kabiliyeti farklıdır. İnfiltrasyon üzerinde en önemli etkiyi topraktaki boşluklar yaratır. Topraktaki boşlukların olması infiltrasyon hızı ve süresini arttırır. Buna göre boşluğu fazla olan kumlu topraklar, boşluğu daha az olan killi topraklara oranla suyu daha fazla infiltre ederler. Ancak su tutma kapasitesi yönünden killi topraklar daha fazla su tutabilirler.