İlk Clemens mektubu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Mektubun başı, Yunanca ve Latince, Oxford 1633 basımı

İlk Clemens (Klemes/Klement) mektubu, Erken Hristiyanlık döneminde I. Clemens (Romalı Klemes) tarafından MS 100 civarında Hristiyan Romalı cemaatten, Korint'teki Hristiyan cemaate Grekçe yazılmış bir mektuptur. Yeni Ahit'in bir parçası olmayan mektubun, Erken Hristiyanlık döneminde sıklıkla okunduğu bilinmektedir ve bu nedenle Havariler Çağı'nı anlamak için önemli bir kaynaktır.

Mektubun içeriği[1][2][değiştir | kaynağı değiştir]

Klemes bu mektubu Korint'teki kavga eden Hristiyanlara Pavlus'la benzer sebeplerden dolayı yazmıştır. Baskılar altında bile güçlü olmaları ve imanlarında gerçeğe dayanmaları konusunda onları teşvik etmenin yanı sıra, onlara kendi aralarında çekişme ve bölünmeleri reddetmelerini ve imanlılar topluluğu olarak Mesih'te birleşmelerini buyurmuştur.

Klemes, Korintlilere Tanrı'nın gösterdiği piskoposa itaat etmelerini buyuruyordu. Kilise'deki bölünme ve tartışmalara yönelik benzer çözüm yolun tercih etmek Antakyalı İgnatius gibi diğer havarisel babalarda da görülmektedir. Mektupta O, eski İsrail'deki tapınma düzenini ve havariler tarafından belirlenen gözetmen atama ölçütlerini hatırlatır.

Mektubun ilginç bir özelliği, diriliş inancını desteklemek için Klemes'in Zümrüdüanka kuşu efsanesini örnek olarak kullanmasıdır. Görülüyor ki, Korint kilisesinde bazıları halen bedensel olarak dirilişi tamamıyla kabul etmiyordu.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Hristiyan İlahiyatının Hikayesi. Roger E. Olson. Haberci Basın Yayın Dağıtım Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 2020. ss. 43-45. 
  2. ^ Kutsal Kitap Sözlüğü. Ortaklık. Kitabı Mukaddes Şirketi. 2016. s. 369.