İçeriğe atla

İkinci dil edinimi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İkinci dil edinimi (SLA second language acquisition), ikinci dil öğrenimi ya da L2 (Language/Dil 2) edinimi, insanların ikinci bir dili öğrenme sürecidir. İkinci dil edinimi aynı zamanda bu süreci incelemeye odaklanmış bilimsel disiplindir. İkinci dil edinimi alanı, uygulamalı dil biliminin bir alt disiplinidir, ancak aynı zamanda psikoloji ve eğitim gibi çeşitli diğer disiplinlerin araştırma ilgisini çekmektedir.

SLA araştırmasının ana temalarından biri, diller arasıdır; öğrencilerin kullandığı dil, sadece zaten bildikleri diller ile öğrendikleri dil arasındaki farklılıkların bir sonucu değil, aynı zamanda tam bir dil sistemi olmasıdır. Bu ara dil, öğrenciler hedeflenen dile maruz kaldıkça yavaş yavaş gelişir. Öğrencilerin yeni dillerinin özelliklerini edinme sırası, farklı anadilleri olan öğrenciler için ve dil eğitimi alıp almadığına bakılmaksızın, dikkate değer ölçüde sabit kalır. Bununla birlikte, öğrencilerin halihazırda bildiği diller, yeni bir dil öğrenme süreci üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu etki, dil aktarımı olarak bilinir.

İkinci dil, bir kişinin ilk diline ek olarak öğrenilen herhangi bir dili ifade eder; Kavram ikinci dil edinimi olarak adlandırılsa da, üçüncü, dördüncü ya da sonraki dillerin öğrenimini de içerebilir. İkinci dil edinimi, öğrencilerin ne yaptığını ifade eder; öğretim edinimi etkileyebilmesine rağmen, dil öğretimindeki uygulamalara atıfta bulunmamaktadır. Edinme terimi, başlangıçta öğrenme sürecinin bilinçsiz doğasını vurgulamak için kullanıldı, ancak son yıllarda öğrenme ve edinme büyük ölçüde eşanlamlı hale geldi.