İşçilerin Sosyalist Partisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
İşçilerin Sosyalist Partisi
KısaltmaSosyalist Parti
Genel başkanMustafa Kahya
KurucuSevim Belli
Kuruluş tarihi2008
Kapanış tarihi2013
ArdılıSosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
Gazete(ler)İşçi Dünyası
İdeolojiSosyalizm
Siyasi pozisyonSol
Resmî renklerSarı-Kırmızı

İşçilerin Sosyalist Partisi, 27 Kasım 2008 tarihinde Sevim Belli'nin Genel Başkanlığında İşçilerin Sosyalist Partisi ismiyle kurulmuştur. Parti isminin kısaltması Sosyalist Partidir. İşçilerin Sosyalist Partisi, Mihri Belli, Mahir Sayın, Mustafa Kemal Kaçaroğlu, Mustafa Kahya, Eski Dev-Genç genel başkanı Bülent Uluer, Latife Demirci Kahya ve Erdal Kara'nın da aralarında bulunduğu 80 kişi tarafından kuruldu. 9 Kasım 2008'de Ankara'da yapılan toplantıda kuruluşunu ilan etmiştir. 2011 aralık ayında yapılan kongrede Genel Başkanlığa Mustafa Kahya getirilmiştir.

Partinin resmi yayın organı İşçi Dünyası'dır.

Parti hakkında[değiştir | kaynağı değiştir]

İşçilerin Sosyalist Partisi üretenin yöneten olduğu, insanın emeğinin ürününe yabancılaşmadığı, insan onuruna yakışmayan hiçbir ilişkiye izin verilmeyen, işsizin olmadığı, hiç kimsenin eğitim ve sağlık imkânlarından yoksun bulunmadığı, rekabetin yerine dayanışmanın egemen olduğu, bürokratik ve militarist hiçbir yapıya izin verilmeyen, cinsler arası egemenlik bağımlılık ilişkilerine son verildiği, çocuklar üzerindeki egemenlik ilişkilerinin ortadan kalktığı, tüm milliyetlerin her türlü eşit haklara sahip olduğu, tüm diğer halklarla dayanışma ve iş birliği ilişkilerinin geliştirildiği, barışın yüce bir değer olarak kabul edildiği, ışığını manifestodan ve Paris Komünü’nün 71 günlük iktidarının iktisadi ve siyasi olarak anlattığı hakikatlerden alan, tarihsel ve ideolojik kökenlerine sadık bir 21. yüzyıl sosyalizmi için mücadele eder.

İşçilerin Sosyalist Partisi, yaşanmış olan tarihsel deneyimi göz önünde bulundurarak demokrasiyi sosyalizmin vazgeçilmez öğesi ve işçi sınıfının iktidar sahibi olabilmesinin yegane yolu olarak görür; Toplum üzerinde yükselen, toplumu dışarıdan kuşatıp denetleyebilen, azınlıklara egemenlik olanağı sunan, bürokratik, totaliter, militarist her türlü yapılanmanın bu demokrasiye aykırı olduğunu, işçi demokrasisinde bunların yerlerinin olmadığını beyan eder.

İşçilerin Sosyalist partisi, işçi demokrasinin gerçekleşme koşullarının yerel yönetimlerin gerçek bir iktidara dönüşmesi ile mümkün olduğunu, merkezi iktidarın bu yerel iktidarların denetiminin dışına çıkamayacak, onların iktidarından arta kalan alanda eşitsizlikleri dengeleyici ve ülke düzeyinde sürdürülmesi gereken görevleri yerine getirici bir yapılanma ile mümkün olduğunu savunur.

İşçilerin Sosyalist partisi, işçi sınıfının yönetilen bir sınıf olmaktan kurtuluşunun, toplumsal refahın çağdaş düzeye ulaşmasının, adaletli bir gelir dağılımının gerçekleşmesinin ancak demokratik bir planlama ile mümkün olduğunu savunur.

İşçilerin Sosyalist partisi, insan türünün iki cinsi arasındaki eşitsiz ilişkiler ortadan kaldırılmadığı müddetçe adaletli, barışçı, şiddetten ve sömürüden uzak bir toplumun yaratılmasının olanaklı olmadığına inanır ve bunun için erkek egemenliğinin her türüne karşı tüm eşitsizlikler ortadan kaldırılıncaya kadar kesintisiz bir mücadele sürdürülmesi gerektiğini, bir toplumun özgürlüğünün ölçütünün kadınların özgürlüğü ile belirlendiğini savunur.

İşçilerin Sosyalist partisi, değişik milliyetlerin eşit haklara sahip olmasının demokratik, barışçı, sömürüden uzak bir toplumun ve toplumlar arası ilişkilerin yaratılmasının vazgeçilmez koşulu olduğuna inanır ve Kürt halkının eşit haklara kavuşmasının sağlanamadığı koşullarda demokrasinin gerçekleşmesinin olanaksızlığını beyan eder.

İki cinsten oluşan toplumlarda, çocukların her iki cinsin büyükleri tarafından mülkiyet nesnesi gibi görülmeleri, onlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmaları, çocuklara karşı olan totaliter uygulamalarla onların özgür gelişimlerinin engellenmesinin, toplumun sağlığının ve demokratik gelişiminin engeli olduğundan hareketle, çocukların titizlikle korunmasının sosyalizmin geleceği açısından temel önemde olduğuna inanır.

İşçilerin Sosyalist partisi, askeri bloklar içerisinde yer alındığı, komşularla gerginlik politikaları sürdürüldüğü, başka devletlerin topraklarında herhangi bir biçimde asker bulundurulduğu takdirde bölgesel ya da küresel ölçekte barışın imkânsız olduğunu, bu nedenle NATO gibi ABD emperyalizminin saldırganlık aracı olan anlaşmaların feshedilmesini, askeri gerginlik içerisinde bulunulan ülkelerle görüşmeler yoluyla iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini barışın vazgeçilmez şartı olarak görür.

İşçilerin Sosyalist partisi, insanın doğaya egemen olmaya kalkışmasının kendi varoluş koşullarının ortadan kaldırılması olduğunu, tam tersine doğanın bir unsuru olarak onunla uyumlu bir varoluşu bilinçli bir biçimde geliştirmesinin zorunluluğuna inanır ve çevrenin yıkımına yol açan her türlü girişime karşı mücadele eder.

İşçilerin Sosyalist partisi, bu hedefleri kapsayan dayanışma temeline dayanan bir toplumsal yapının oluşturulabilmesi için işçi sınıfının egemen sınıflardan ideolojik ve politik ve örgütsel olarak bağımsızlaşıp bugünden bu amaçlarla uyumlu pratikleri geliştirmesini, tüm topluma öncülük edebilmesinin, müttefiklerinin doğal varoluşlarını asla inkâra yönelmeden, gerilimsiz bir ilişkiyi sürdürebilmesinin, geçen yüzyılda yaşanan ve yıkılmak zorunda kalan bürokratik sosyalizm uygulamalarına imkân vermeyecek bir geleceğin güvencesi olarak görür.

İşçilerin Sosyalist partisi, yaşanan tarihsel deneylerin hiçbirinin üstünden atlamadan, onlardan çıkan dersleri sonuna kadar değerlendirerek, kendisini, bugün parça parça olan sosyalist hareketin bir araya gelebilmesinin, siyaset sahnesinin dışına itilmiş olan işçi sınıfının yeniden siyasete müdahalesinin imkânlarını yaratmak için, sosyalistler arası bir iş birliği zemini, birliğin bir kaldıracı olarak görür ve yeniden yapılanmanın mayası olmak için mücadele etme amacına yönelik bir geçiş partisi olarak tanımlar.

Devrimci Gençlik Birliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Liseli Devrimci Gençler bir eylem yürüyüşünde.

Devrimci Gençlik Birliği (Dev-Genç Birliği) 11 Nisan 2009 tarihinde Türkiye'nin değişik illerinden gelen devrimcilerin kurduğu sosyalist gençlik örgütüdür.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Kongre Salonunda yapılan, Sosyalist Parti Genel Başkanı Sevim Belli, eski Dev-Genç Genel Başkanı Bülent Uluer ve eski bir Dev-Genç'li, Kurtuluş Hareketi önderlerinden Mustafa Kemal Kaçaroğlu'nun da katıldığı etkinlikle beraber kuruluşunu ilan etti.

Salondaki etkinliğin bitişinin ardından Ankara sokaklarında eylem yapmış, Yüksel Caddesi'ne gidildiğinde burada Dev-Genç Birliği geçici koordinasyonu adına yapılan konuşma ile kuruluşunu açıklamıştır.

İlerleyen tarihlerde kendisini İşçilerin Sosyalist Partisi'nde tanımlamış ve Sosyalist Parti'nin gençlik örgütü olmuştur.

Dev-Genç Birliği'nin liseli örgütü, Dev-Lis'tir.