Ümmü Kırfe

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ümmü Kırfe (Arapçaﺍﻡ ﻗﺮﻓـة), Vadi el-Kura'daki pagan Beni Fezare kabilesinin lideri.[1] Nüfuz sahibi bir kimseydi.[1] Malik İbn-i Huzeyfe İbn-i Bedir el-Fezari'nin karısıydı.[2] Zeyd bin Harise tarafından Muhammed'in verdiği emirler üzerine Ümmü Kırfe'nin iki bacağına iki ayrı ip geçirildi ve bacakları iki deveye bağlandı, ardından kadın iki parçaya ayrılıncaya dek develer sürüldü.[3][4] İnfazdan sonra Ümmü Kırfe'nin başı kesildi ve daha sonra Medine sokaklarında gezdirildi.[5]

Ümmü Kırfe Arapların dillerine destan olmuştu. Araplar:

"Ümmü Kırfe'den daha emniyette, daha şerefli kimse yok" derlerdi.

Evinde elli kişinin kılıcı asılı dururdu ki onların hepsi de Ümmü Kırfe'nin ev halkı idi. (İbni Seyyidi'n-nas-Uyunu'l-Eser)

Kays b. Muhassir, Ümmü Kırfe'nin bir ayağını bir deveye, öbür ayağını da başka bir deveye bağladıktan sonra develeri ayrı istikamette yürütmeye zorladı. Develer yürüyünce Ümmü Kırfe ikiye ayrıldı." (İbni Sa'd-Tabâkat)[6]

Kardeşleri idam edildi ve "Arabistan'ın en güzel kızı" olarak tanımlanan kızı Um Zamil[7] Seleme b. El-Akva tarafından yakalanıp güzelliği Muhammed'e sunuldu. Muhammed, "Hangi kızı aldın ey Seleme?" dedi. Seleme, "Ey Allah'ın Resulü, bir kadınımızla Beni Farazara'dan fidye vermeyi umduğum bir kız" dedi. Aynı soruyu tekrar tekrar sorduktan sonra, Seleme Muhammed'in kızı kendisi için istediğini hemen anladı ve kızı Muhammed'e teklif etti ancak Muhammed kızı dayısı Hazn b. Ebu Vehb'e "özel kullanım" için hediye etti.[8][9]

Farklı görüşler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu rivayetlerin sahih olmadığına dair görüşler vardır.

Zaman ve gerekçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Farklı rivayet şekillerinde birbiriyle çelişen bilgilere yer verilmiştir. Mesela, Vakidi'de bu olayın, Muhammed'in hayatında cereyan ettiği bildirilmiştir. Buna mukabil, Beyhaki, Darekutni, İbn Hişam sireti, el-Bidaye ve'n-Nihaye'de bu olay Ebu Bekir'in hilafetinde vuku bulmuştur. Kendisinin dinden döndüğü için öldürüldüğü bilgisine yer verilmiştir. Bu rivayetlerin hepsinin senetlerinde zaaf ve inkıta olduğu, bazılarının senetsiz olduğu ileri sürülmüştür.[10]

İnkâr[değiştir | kaynağı değiştir]

Sahîh-i Müslim’deki rivayette Ümmü Kırfe'nin esir alındığı belirtilmekle beraber katledildiğine dair bir bilgi mevcut değildir.[11] Savaşlarda ibadetle meşgul olanların, yaşlıların, savaşmayan sivillerin, özellikle çocukların ve kadınların öldürülmesinin yasak ve günah addedilmesi[12] Ümmü Kırfe'nin katledilmesi olayına karşı ileri sürülür.

Bir görüşe göre Ümmü Kırfe'nin bacaklarının ayrılıp öldürülmesi iddiasının kaynağı Vakıdi'dir.[13] Vakıdi; Buhari, Müslim, Nesai, İbn Hanbel, Hakim, Zehebi gibi en büyük hadis alimleri ve diğer hadis otoriteleri tarafından yalancılıkla itham edilmiş, oldukça zayıf ve metruku'l-hadis olarak kabul edilmiştir.[14]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b Ibn Kathir, Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr (2000). The Life of the Prophet Muhammad: Al-Sira Al-Nabawiyya. trans. Trevor Le Gassick. Garnet & Ithaca Press. s. 314. ISBN 9781859641453. 9 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2018. 
 2. ^ Ibn 'Abd Rabbih (2012). The Unique Necklace, Volume 3. trans. Issa J. Boullata. UWA Publishing. s. 6. ISBN 9781859642405. 9 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2018. 
 3. ^ The History of Al-Tabari: the Victory of Islam. trans. Michael Fishbein. SUNYP. 1997. ss. 95-97. 
 4. ^ The Muslim Empire and the Land of Gold, p.287, Rodney J. Phillips, Strategic book publishing
 5. ^ Al-Jamal, Khalil Abd al-Karim Manshurat. Al-Nass Al-Muasas wa Mujtamauhu. s. 174. 
 6. ^ ""Zeyd b. Harise'nin Beni Fezarilere Gönderilmesi, İslam'ın Hareket Metodu 3", davetulhaq.com". 27 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2018. 
 7. ^ "SAHIH MUSLIM, BOOK 19: The Book of Jihad and Expedition (Kitab Al-Jihad Wal-Siyar)". 22 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 8. ^ Faizer, Rizwi (2013). The Life of Muhammad: Al-Waqidi's Kitab al-Maghazi. Routledge. ISBN 9781136921131. 5 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2021. 
 9. ^ Phillips, Rodney J. (1 Ocak 2009). The Muslim Empire and the Land of Gold. Strategic Book Publishing. s. 287. ISBN 9781606932896. 5 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2021. 
 10. ^ bk. İbn Receb, Camiu’l-Ulumi ve’l-hikem, 1/387
 11. ^ Cihâd, 46
 12. ^ bk. Buhari, 2792; Müslim, 1731,3280; İbn Hanbel, 17158; Ebu Davud, 2613, 2669; Beyhaki, es-Sünenu’l-kübra, 17934; Tahavi, Şerhu maani’l-âsar, 3/221
 13. ^ bk. el-Megazi, 2/564-565
 14. ^ bk. el-Mizzi, Tehzibu’l-Kemal, Muhakkik Beşşar Avvad Maruf’un taliki, 26/193-195; Nevevi, el-Mecmu, 1/114