Arama sonuçları

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bunu mu demek istediniz: kenar kozmik
 • Deponens (Latince: dēpōnere "bırakmak, kenara koymak") aktif/etken anlamları olan ancak pasif/edilgen yapıda kullanılan fiillere denir. Bu fiiller pasif
  2 KB (190 sözcük) - 16.36, 17 Ağustos 2019
 • Tasarruf ya da birikim, yeni yatırımlar yapmak için kenara para koymak, bu parayı bankaya ya da faiz getiren başka bir yatırım aracına vererek ekonomide
  1 KB (154 sözcük) - 19.35, 16 Şubat 2019
 • zorunda , hem de kulüpleri yararına aralarındaki farklılıkları bir kenara koymak zorunda kalıyorlar . Jung Eun-ji olarak Kang Yeon-doo  Onun okulda 200
  8 KB (663 sözcük) - 20.31, 25 Mart 2020
 • Ortaya kocaman bir sulama cihazı koymak Sahanın muhtelif yerlerine birkaç adet, daha az alanı sulayan cihazlar koymak İlk seçimde bazı sorunlarla karşılaşırız:
  3 KB (295 sözcük) - 09.31, 24 Nisan 2017
 • konur. Kalp krizi tanısı koymak için yukarıdaki bulgulardan en az 2’si olmalıdır. Dolayısı ile 1 bulgu tek başına tanı koymak için yeterli değildir. Kalp
  7 KB (747 sözcük) - 18.23, 9 Ekim 2018
 • (1 ± i ± j ± k)/2) 180° bir açıyla dönme öyle ki kenar karşı kenar ile çakışsın. 3 ((1 2)(3 4), vb.; i, j, k) bir kenara dik bir düzlemde yansıma: 6 bir düzlemde
  24 KB (2.533 sözcük) - 09.08, 20 Mart 2020
 • birbiriyle beş eşit açı oluşturarak birleşen beş kenar. Basitçe Φ herhangi bir köşegenin herhangi bir kenara oranıdır. AC / AB = 1,617 = Φ Beşgenin içine
  14 KB (1.551 sözcük) - 10.26, 26 Mart 2020
 • sağdan aktığı hem soldan aktığı bölgelerde esas amaç trafiği bir düzene koymaktır. Trafik akışı çoğunlukla temel kurallara göre düzenlenir. Böylece birbirine
  11 KB (768 sözcük) - 14.29, 1 Nisan 2020
 • yüksekçe bir minder üstüne oturarak ders verirler ve önlerinde, kitap koymak için düz bir rahle bulundururlardı. Rahleler değişik dönemlerde çeşitli
  2 KB (284 sözcük) - 21.14, 6 Ekim 2017
 • halkı afyon yutmuş gibi uyutan tefrikacılarımızın gerçek yüzlerini ortaya koymak için yazdım." Romancımız, döneminin yazın ortamına da tepki duymaktadır
  6 KB (594 sözcük) - 19.02, 11 Nisan 2019
 • desteklemeyen veya onunla çatışan verilerin göz ardı edilmesi, reddedilmesi, kenara konulması Bilim kendi kendini düzelten (self-corrective) bir yapıya sahiptir
  7 KB (691 sözcük) - 14.36, 30 Nisan 2019
 • duygusu yerine, Kübist' ler aklın başatlığına dayanan aklın gücünü ortaya koymak istiyorlardı.Tablolarını sağlam temellere oturtmak istiyor ve bu konuda
  6 KB (680 sözcük) - 15.03, 18 Mart 2018
 • Mürid'den biraz önce veya daha sonra yazılmış olabileceği olasılığını ortaya koymaktadır. Harezm Türkçesi Doç.Dr.Recep Toparlı, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat
  1 KB (117 sözcük) - 00.11, 23 Mart 2016
 • olarak Kilikya bölgesinin ölü gömme geleneklerini en güzel biçimde ortaya koymaktadır. Antik kentteki arkeolojik çalışmalar henüz yüzey araştırmalarıyla sınırlıdır
  2 KB (189 sözcük) - 21.04, 4 Haziran 2016
 • koyulabilen sıvı ya da çok taneli nesleri kapalı bir kaba koymak için kullanılan, "koymak" fiilinden farklı bir anlamda kullanılan ve İstanbul ağzında
  10 KB (1.083 sözcük) - 20.46, 24 Mart 2020
 • olarak aynı zamanda bir şeyi muhafaza etmek, bir şeyi ıslah edip düzene koymak gibi anlamlara gelir. Muttakîn sıfatı Kur'an'da, her an Allah ile birlikte
  5 KB (580 sözcük) - 15.01, 9 Mayıs 2019
 • dispersante fişekler tercih edilir. Ancak ikinci namluya power tapa bir fişek koymak faydalıdır. Köpek: Çulluk avını köpeksiz yapmak çok zordur. Bu iş için başarıları
  5 KB (527 sözcük) - 19.32, 8 Eylül 2019
 • çevresinin şekillenmesi ve bugünkü durumuna gelmesini ana hatları ile ortaya koymak bakımından sahanın geçirdiği evrimi Tersiyer başından itibaren dikkate almak
  10 KB (1.053 sözcük) - 12.52, 26 Mart 2020
 • bakıldığında birkaç Türk boyunun buralara uğradığı ve yaşadığını ortaya koymaktadır: Türkmenler Yurdu Eğmür Ovası Erenler Köşke Türkiye genelinde Karacaören
  6 KB (567 sözcük) - 06.13, 26 Mart 2020
 • sorumlu tutmaktaydı. Aziz Bey hakkında önce Emniyet'e ait bazı belgelere el koymak ve imha suçlaması yapılmış, ardından mahkeme tarafından Teşkilat-ı Mahsusa'nın
  11 KB (1.182 sözcük) - 09.42, 19 Ekim 2019

Kardeş projelerden sonuçlar

(önceki 20) (sonraki 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)