Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1930 sayılı kararı - Diğer diller