İçeriğe atla

"Balım Sultan" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Bektaşiliği kurumlaştıran önder olarak bilinen Balım Sultan, [[1457]]’de [[Dimetoka]]’da doğmuştur. [[1517]] tarihinde hakka yürümüştür.Hünkar [[Hacı Bektaş Veli]]'nin manevi kızı [[Fatma Nuriye Hatun]] (Kadıncık Ana - Kutlu Melek)'un torunu [[Mürsel Baba]]nın oğludur.Geniş bir kitleye göre [[Bektaşilik|Bektaşiliğin]] önemli bir ulusudur. “İkinci [[pir]]i (piri sani)”, kurucusu ve kurumlaştırıcısı olarak görülür. Kurucusu değildir ancak “ikinci piri” olduğu, kurumlaştırdığı, yolu yasal bir kurum durumuna getirdiği, Bektaşiliğin varolan yapısına yeni bir biçim kazandırdığı, erkanını geliştirerek yeniden düzenlediği kesindir. [[Bektaşilik]] onunla birlikte devlet tarafından tanınır ve geniş yığınlara mal olur. [[1501]]’lerde dönemin padişahı kendisi de Bektaşiliği benimsediği iddia edilen [[II. BayezıtBayezit]] tarafından [[Kırşehir]]’deki [[Hacı Bektaş Dergahı]]’nın başına atanır. Amaç; Türk/ [[Türkmen]] [[Kızılbaş]]- [[Alevi]]- [[Bektaşi]]’yi [[İran]]’ın etkisinden korumaktır. Bu durum Bektaşilik’le devletin ilişkilerini arttırır. Bundan sonra, devlet içerisindeki birçok yönetici bürokrat ve ulemadan insanlar doğrudan [[Bektaşilik Tarikatı]]’nın üyeleri olurlar.
 
Balım Sultan, [[Hacı Bektaş]]’tan sonraki “mihenk taşı”dır. Bektaşiliğin toplumsal ve insancıl yönlerini, barışseverliğini ve yardımseverliğini ön plana çıkaran bir gönül eridir. Yüzyıllardan beri gelen Alevi- Bektaşiliğe ait kuralları derlemiş ve dergahta bir düzen içerisinde yaşama geçirilmesini sağlamıştır. Sözel olan Bektaşi geleneğinde düzenlemeler yaparak, yazılı metin haline getirmiştir. Yapısal olarak Bektaşiliği “kurallara bağlamış”tır. Balım Sultan’la Bektaşilik erkannamesi son biçimini almıştır. Böylece geniş bir coğrafik alana yayılan Bektaşilik uygulamasında “birörneklilik” sağlanmış olur.
Anonim kullanıcı