İçeriğe atla

"DNA profillemesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Bot: Kozmetik değişiklikler
k (Bot: Otomatik dosya etiketi duzenlemesi.)
k (Bot: Kozmetik değişiklikler)
DNA profilleme tekniği ilk 1985'te [[University of Leicester]]'den Sir [[Alec Jeffreys]] tarafından yayınlanmıştır<ref>Jeffreys A.J., Wilson V., Thein S.W. (1985). [http://www.nature.com/nature/journal/v314/n6006/abs/314067a0.html "Hypervariable 'minisatellite' regions in human DNA"]. Nature 314: 67-73. doi:10.1038/314067a0</ref> ve günümüzde birkaç [[millî DNA veritabanı]]nın temelinde yatar.
 
== DNA profilleme yöntemi ==
[[Dosya:D1S80Demo.gif|thumb|right|350px|<center>Altı kişide VNTR alel uzunluğu varyasyonları.</center>]]
 
Referans örnek aşağıda ayrıntıları verilen tekniklerden biri ile analiz edilerek kişinin DNA profili elde edilir. DNA profili sonra başka bir örneğinki ile karşılaştırılarak genetik bir eşleşme olup olmadığı belirlenir.
 
=== RFLP analizi ===
{{ana|Restriction parça uzunluğu polimorfizmi}}
 
DNA profillemesinde kullanılan ilk yöntemler [[restriksiyon enzimi]] sindirimi ve ardından [[Southern blot]] analizinden oluşmuştur. Restriksiyon enziminin kesim yerinde polimorfizm olabilse de, daha yaygın olarak enzim ve DNA probları VNTR konumlarının lokus analizinde kullanılmıştır. Fakat, Southern blot yöntemi emek-yoğundur ve çok miktarda yıkıma uğramamış örnek DNA'ya gerek gösterir. Ayrıca, Karl Brown'un özgün tekniği pek çok [[miniuydu]] konumuna aynı anda bakmaktaydı, böylece daha çok çeşitlilik gözlemlenebilmekte ama her bir alelin ayırdedilmesi daha zorlaşmaktaydı (bu yüzden de babalık testinde kullanılamıyordu). Bu ilk yöntemlerin yerini [[polimeraz zincir tepkimesi|PCR]]'ye dayalı yöntemler almıştır.
 
=== PCR analizi ===
{{ana|polimeraz zincir tepkimesi}}
polimeraz zincir tepkimesi (İng. ''polymerase chain reaction'' veya PCR) yönteminin icadı ile DNA profillemesi hem ayırdedicilik hem de çok düşük miktarlı (veya bozunmuş) başlangıç malzemesinden bilgi edebilme bakımından büyük aşamalar katetti. PCR, DNA'nın belli bir bölgesinin çok büyük miktarda çoğaltmak için kullanılır, bunun için [[oligonükleotit]] [[primer (moleküler biyoloji)|primerler]] ve [[Taq polimeraz|ısıya dayanıklı DNA polimeraz]] kullanılır. [[İnsan lökosit antijeni|HLA]]-[[HLA-DQA1|DQ alfa]] [[alel spesifik oligonükleotit|ters]] [[dot blot]] şeritler gibi ilk testler, kolay olmalarından ve hızlı sonuç vermelerinden dolayı çok popüler oldular. Fakat, RFLP kadar ayırdedici değildiler. Ayrıca karışık örneklerden (örneğin bir cinsel taciz kurbanından alınma vajinal sürüntüden) DNA profili elde etmek zordu,
Bu sorunlara rağmen, PCR yöntemi VNTR lokuslarını analiz etmeye kolaylıkla uygulanabilir. ABD Federal Tahkikat Bürosu ([[Federal Bureau of Investigation|FBI]]) DNA tiplemesi için 13 VNTR analizini standartlaştırmıştır ve adlî vakalarda [[adlî kimlik tespiti|kimlik tespiti]] için [[Combined DNA Index System|CODIS]] veritabanını düzenlemiştir. Başka ülkelerde de benzer testler ve [[Millî DNA veritabanları|veritabanları]] kurulmuştur. Ayrıca, [[tek nükleotit polimorfizmi|SNP]] analizi için ticarî kitler de mevcuttur. Bu kitler ile bilinen varyasyonları olan genomik bölgeleri PCR kullanılarak çoğaltılır, bunlar özel kartlara tutturulmuş DNA [[alel spesifik prob|probları]] ile hibridize edilir, bunun sonucunda belli bir dizinin varyasyonuna karşılık gelen renkli bir benek edilir.
 
=== STR analizi ===
{{ana|kısa bitişik tekrarlar}}
Günümüzde kullanılan DNA profillemesi PCR ve kısa bitişik tekrarlara (İng. ''short tandem repeats'' veya STR) dayalıdır. Bu yöntemde kısa tekrar eden DNA dizilerine sahip, son derece polimorfik bölgelere bakılır (en yaygın olarak tekrar eden 4 bazlı bölgelere bakılır ama 3, 5 ve başka sayıda baz tekrarları da kullanılır). Akraba olmayan kişilerde bu tekrar eden birimlerden farklı sayılarda olduğu için, bu DNA bölgeleri birbirlerine akraba olmayan kişilerin ayırdedilmesinde kullanılabilir. Bu STR lokusları (konumları) dizi-spesifik primerler kullanılarak PCR ile çoğaltılır. Elde edilen DNA parçaları sonra elektroforez ile ayrıştırılır ve tespit edilir. Bu amaç için kullanılan iki elektroforez yöntemi vardır, [[kapiler elektroforez]] ve [[jel elektroforezi]].
STR analizinin en büyük avnatajı onun ayırdetmetmedeki istatiksek gücüdür. ABD'de, CODİS'e göre ayırdetme için kullanılan 13 esas lokus (genetik konum) vardır. Bu lokuslar birbirlerinden bağımsız olarak bir araya geldikleri için (bir lokustaki bir tekrar dizisinden belli sayıda olması başka bir lokustaki tekrar sayısına etki etmez), olasılıkların çarpımı kuralı uygulanabilir. Bu demektir ki, birbirinden bağımsız üç lokus için "ABC" DNA tipine sahip olma olasılığı, A olma olasılığı çarpı B olma olasılığı çarpı C olma olasılığıdır. Bu prensibe dayanarak bir kintilyonda bir (virgülden sonra 17 sıfır ve 1 ile gösterilen sayı) ve daha düşük olasılıklar elde etmek mümkündür. Ancak, dünyada 12 milyon eş yumurta ikizi bulunduğu için bu teorik olasılık hesabı aslında faydasızdır. Örneğin, rastgele seçilmiş iki kişinin aynı DNA'ya sahip olma olasılığı sadece 3 trilyonda birdir.
 
=== AmpFLP ===
{{ana|Çoğaltılmış parça uzunluğu polimorfizmi}}
 
Çoğaltılmış parça uzunluğu polimorfizmi (İng. ''amplified fragment length polymorphism'' veya AmpFLP) adlı bir diğer teknik, 1990'lar başında uygulamaya sokulmuştur. Bu teknik RFLP'den daha hızlı çalışır ve DNA örneklerini çoğaltmak için PCR kullanır. Değişken sayılı bitişik tekrar (İng. ''variable number tandem repeat'' veya [[VNTR]]) polimorfizmlerine dayalı aleller ayırdedilir, bunlar [[poliakrilamit jel elektroforezi]] ile ayrıştırılır. Bantlar [[gümüş boyaması]] ile görülür. Parmakizlemesi için sıkça kullanılan lokuslardan biri D1S80 lokusuydu. PCR'ye dayalı diğer yöntemler gibi, fazla bozunmuş DNA veya çok düşük miktarlarda DNA alel kaybına yol açabilmekte (öyle ki [[heterozigot]]ik bir örnek [[homozigot]]ik zannedilebilir) veya başka stokastik etkilere yol açabilmektedir. Buna ilaveten, analiz jelde yapıldığı için, çok yüksek sayılı tekrarlar jelin tepesinde sıkışabilirler ve birbirlerinden ayırdedilmeleri zor olabilir. AmpFLP analizi yüksek oranda otomatikleştirilebilir. Bu yöntemle kişisel DNA örnekleri karşılaştırılarak [[filogenetik ağaç]]lar yaratılabilir. Düşük maliyeti, hazırlanma ve çalıştırma kolaylığı gibi nedenlerden dolayı AmpFLP hâlâ az gelirli ülkelerde yaygın olarak kullanılır.
 
=== Y kromozom analizi ===
Y kromozomunun polimorfik bölgelerini hedefleyen primerlerin geliştirilmesi sayesinde, erkek ve kadından elde edilmiş karışık ve/veya ayrıştırılamayan örneklerin çözümü mümkün hâle gelmiştir. Y kromozomu babadan oğula aktarılır, dolayısıyla baba taraflı akraba olan erkeklerin tespitinde yardımcı olur. [[Sally Hemmings]] vakasında Amerikan başkanlarından [[Thomas Jefferson]]'un bir kölesinden çocuk sahibi olmuş olduğu göstermek için Y-STR analizi analizi kullanılmıştır.
 
=== Mitokondri analizi ===
{{ana|Mitokondriyal DNA}}
Çok bozunmuş DNA örneklerinde CODISTe bulunan 13 STR'sinin tam bir profilini elde etmek bazen imkansız olabilir. Bu tür durumlarda [[mitokondriyal DNA]] (mtDNA) tiplemesi yapılır çünkü hücreden mtDNA'nın pekçok kopyası vardır, oysa çekirdek DNA'sının 1-2 kopyası bulunur. Adlî bilimciler mtDNA'nın HV1 ve HV2 bölgelerini PCR ile çoğaltırlar, bu bölgeleri dizilerler, sonra tek nükleotit farklılıkları bir referans diziyle karşılaştırırlar. Mitokondriyal DNA anneden kalıtıldığı için birbiriyle doğrudan anne bağlantılı akrabalar eşleştirme referansı olarak kullanılabilir; örneğin birisinin anneannesinin kızının oğlu aynı mtDNA'ya sahiptir. Bir veya iki nükleotitlik bir fark, bir şüpheliyi dışlamak için yeterli sayılır. [[Heteroplazmi]] ve poli-C farklılıkları dizilerin doğrudan karşılaştırılmasını yanıltabilir, bu yüzden analistin belli bir uzmanlık seviyesinde olması gerekir. mtDNA kesin kimlik tespiti gereken durumlarda yararlıdır, örneğin anne tarafından bir akraba bulunabilen kayıp kişi vakalarında. mtDNA testi kullanılarak [[Anna Anderson]]'un iddia ettiği gibi Rus prensesi [[Anastia Romanov]] olmadığı belirlenebilmiştir. mtDNA, saçlardan ve eski kemik ve dişlerden elde edilebilir.
 
== DNA veritabanları ==
{{ana|Millî DNA veritabanları}}
Dünyanın çeşitli ülkelerinde DNA veritabanları bulunmaktadır. Bazıları özeldir aittir ama en büyük veritabanları devlet kontrolündedir. [[ABD]], Birleşik DNA İndex Sistemi'ndeki (''[[Combined DNA Index System]]'') 5 milyondan fazla (2007'de) kayıt ile en büyük [[DNA veritabanı]]na sahiptir.<ref>[http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/national.htm CODIS - National DNA Index System]</ref> Birleşik Krallık'taki [[Birleşik Krallık Millî DNA Veritabanı|Millî DNA Veritabanı]] (''National DNA Database'' veya NDNAD) benzer büyüklüktedir. Bu ülkede polisin DNA örnekleri elde etmek ve suçsuz bulunma durumunda dahi onları saklamakta geniş yetkileri vardır. Bu veri tabanının büyüklüğü ve büyüme hızı, kişisel özgürlük savunucusu gruplarca bir sorun olarak görülmektedir.<ref>[http://www.wikicrimeline.co.uk/index.php?title=Identification_by_body_samples_and_impressions#Section_82:_Restrictions_on_use_and_destruction_of_fingerprints_and_samples Restrictions on use and destruction of fingerprints and samples]</ref> ABD'deki [[USA PATRIOT Act|U.S. Patriot Yasası]] başka ülkelere ait kuruluşlarda çalışan kişilerden DNA örnekleri alma hakkı vermektedir.{{Fact|date=April 2008}}
Bir suç mahalinde elde edilen örnek Millî DNA veritabanı'ndaki bir kayıtla uyuşursa, bu bulgu ilgili polis kuruluşuna bir ipucu olarak bildirilir. Ancak bu tür bir eşleşmenin mahkemedeki delil değeri düşük sayılır, veritabanından olmayan bir örnekle olan eşleşmeye kıyasla.<ref>Rose & Goos "DNA - A Practical Guide" (Carswell Publications, Toronto)</ref>.
 
== DNA delilini değerlendirmedeki faktörler ==
Adlî delil olarak genetik parmakizlemesinin kullanıldığı ilk yıllarda savunma avukatları, jüriler üzerinde oldukça etkili olan şu tip argümanlar yapardı: 5 milyonda birlik bir tesadüfi eşleşme olasılığı varsa 60 milyon nüfuslu bir ülkede bu DNA profiline uyan 12 kişi vardır; o halde, sanığın suçlu olma olasılığı 12'de birdir. Oysa bu argümanın geçerli olması için sanığın ülkedeki toplumdan rastgele seçilmiş olması gerekir. Jürinin düşünmesi gereken, bu DNA profiline uyan bir kişinin aynı zamanda başka nedenlerden dolayı davada bir şüpheli olma olasılığının ne olduğudur. Bir diğer aldatıcı istatistik argüman, bir kayıtlarla eşleşme için 5 milyonda birlik bir olasılık ile, suçsuz olma olasılığı için 5 milyonda birlik bir olasılığına karşılık geldiği varsayımına dayalıdır, bu argüman [[savcılık safsatası]] olarak bilinir.
 
STR'ler bu tür sübjektiflik sorunu yaratmaz ve benzer bir ayırdetme gücü sağlarlar (akraba olamayan kişilerde 10^13'te bir tesadüf olasılığı, eğer tam SGM+ profili kullanılırsa). Ancak, Birleşik Krallık'taki bilim adamları bu mertebede olasılıkların istatistiksel olarak kabul edilemez olduğunu, DNA profili aynen uyuşan akraba olmayan kişilerde tesadüf olasılığını milyarda bir olduğunu savunmuşlardır. 1998'ten beri Birleşik Krallık'taki Millî DNA Veritabanı'nda kullanılan DNA profilleme sistemi SGM+'dır, bu sistem 10 STR bölgesi ve bir cinsiyet belirleyici test içerir. Ancak, hangi DNA tekniği kullanılırsa kullanılsın, tedbirli bir jüri üyesi sanığı suçlu bulmakta sadece genetik parmakizlemesi sonucunu kullanmamalıdır, eğer şüphe doğurucu başka kanıtlar bulunuyorsa. Hatalı DNA profili çıkmasının başlıca nedeni laboratuvarda başka delil numuneleri ile kontaminasyondur, bu yüzde favori savunma tekniklerinden biri, numunenin kasıtlı olarak kirletilmiş olabileceği hakkında şüphe yaratmaktır. Daha ender olarak, [[kimerizm]], genetik eşleşme olmaması yüzünden şüpheli bir kişinin haksız olarak dışlanmasına neden olabilir.
 
=== Geneitk ilişki delili olarak ===
DNA profillemesini genetik ilişki delili olarak kullanmak mümkündür. Ancak, olumsuz sonuçların mutlak anlamda kesin olmayabileceği testlerle gösterilmiştir. Çoğu kişide tek bir gen grubu bulunmakla beraber, "kimera" olarak adlandırılan bazı ender kişilerde iki farklı gen grubu olabilmektedir. DNA profillemesi ile bir annenin çocukları ile akraba olmadığını hatalı şekilde gösteren çeşitli vakalar bilinmektedir.<ref>[http://abcnews.go.com/Primetime/story?id=2315693 Two Women Don't Match Their Kids' DNA]</ref>
 
== Sahte DNA delili ==
Bazı suçluların suç yerine sahte DNA örnekleri yerleştirdiği vakalar, DNA kanıtlarına ne derece değer verilmesi gerektiğini gündeme getirmiştir. Bir vakada, suçlu kendi vücuduna sahte DNA delili yerleştirmiştir: Dr. [[John Schneeberger]] 1992'de anestezi altında olan bir hastasının ırzına geçmiş ve onun iç çamaşırında meni bırakmıştır. Polis üç ayrı seferde Schneeberger'in kanını alıp kandaki DNA ile suç yerinde menideki DNA ile kıyaslamış, ve DNA profillerinde bir aynılık bulmamıştır. Sonunda ortaya çıkmıştır ki, Schneeberger kolunun içine bir [[Penrose dreni]] yerleştirmiş, onun için başkasının kanı ve [[antikogulan]]larla doldurmuştur.
 
Herhangi bir DNA profili ile çakışacak DNA'yı standart moleküler biyoloji teknikleri kullanarak laboratuvarda sentezlemek mümkündür, bunun için birisinden DNA elde etmek gerekli değildir. Hâlen kullanılan adlî prosedürler suni ve doğal DNA'yı ayırdetmemektedir ama bunu yapacak teknikler üzerinde çalışılmaktadır.<ref>[http://www.fsigenetics.com/article/S1872-4973(09)00099-4/abstract Authentication of forensic DNA samples] Forensic Science International [[July 17]], [[2009]] (article is available on [[ScienceDirect]])</ref>
 
== Mahkemelerde kanıt olarak DNA ==
=== İngiltere ve Galler Bölgesi ===
DNA numuneleini karşılaştırmış olan uzmanın bu numunelerin kaynağı ve DNA profillerinin nasıl elde edildiğine dair prosedürler hakkında delil de sunması gerekir.<ref>{{cite court
|litigants=R v. Loveridge
|date=1997 |url=http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Crim/1997/2474.html&query=doheny&method=boolean }}</ref>
 
===== Kısmî DNA profillierinin sunmu ve değerlendirmesi =====
bozunmuş veya yetersi miktarlı DNA'lardan elde edilmiş DNA profillerinin İngiliz mahkemelerinde kullanılması konusunda Bates şüyle yazmıştır:<ref>R v Bates (2006) EWCA Crim 1395 Moore-Bick LJ</ref>
:"Kısmî DNA kanıtlarının mahkemece kabul edilmemesi için bir neden görmüyoruz, yeter ki jüri bu kanıtların sınırlılığın farkında olsun ve onu değerlendirmek için yeterli açıklamaya sahip olsun. Tesadüfi eşleşme olasılığı o kadar yüksek olabilir ki hakim kendi takdirini kullanarak bu kanıtların kullanılmaması talimatı verebilir. Ancak, kısmî profilinde "alel kaybı" olması yüzünden sanığın hatalı olarak suçsuz bulunma olasılığı yüzünden hakimin bu tür kanıtları reddetmesi için yeter neden sayılmamalıdır. Çoğu durumda zanlıya yardımcı olacak ve hatta onu kurtaracak delil bulunma olasılığı vardır, ama kanıtların gerektiği şekilde yorumlanabilmesi için jürilere yeterli bilgi verilmelidir.
 
=== Ailesel arama ===
Ailesel arama aile üyelerinin DNA'sını kullanarak onlarla yakın ilişkili bir şüphelinin kimliğini tespit etmektir. Millî DNA veritaanlarında tam bir eşleşme olmayınca bu yöntem kullanılır. Bu yöntemin ilk başarılı kullanımı Birleşik Krallıkta, hareket halinde bir arabaya tuğla atan bir kişinin suşlu bulunmasında olmuştur. Tuğlanın üzerinde atan kişinin kanı vardı ama Millî DNA Veritabanında ona uyan bir profil yoktu, tuğlayı atan kişinin daha önce polisle bir ilişkisi olmamış olduğu için DNA profili veritabanına girilmemişti. Ancak, polis şüphelenilen kişin bir yakın akrabasından DNA alarak tuğlayı atanın o olması gerektiğini kanıtladı.<ref>{{cite news |first=Shaoni |last=Bhattacharya |title=Killer convicted thanks to relative's DNA |url=http://www.newscientist.com/article/dn4908-killer-convicted-thanks-to-relatives-dna.html |publisher=''[[New Scientist]]'' |date=[[20 April]] [[2004]] |accessdate=2008-05-06 }}</ref>
 
=== Belli etmeden DNA toplama ===
Polis şüphelilerin bilgisi olmadan DNA numunesi toplayabilir ve bunu delil olarak kullanabilir. Avusralya'da bunun legalliği sorgulanmıştır.
 
ABD'de [[2004 İnsan Dokuları Yasası]] özel şahısların gizlice biyolojik numune (saç, tırnak, vb.) toplamasını yasaklamıştır ama tıbbi ve adli amaçlı numune toplamayı muaf tutmuştur.<ref>[http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Scientificdevelopmentgeneticsandbioethics/Tissue/TissueGeneralInformation/DH_4102169 Human Tissue Act 2004], UK, available in pdf.</ref>
 
== Vakalar ==
1950'lerde [[Anna Anderson]], [[Rusya Büyük Düşesi Anastasia Nikolaevna]] olduğunu iddia etmiştir; 1980'lerde, ölümünün ardından, hayattayken tıbbi bir işlem elde edilmiş ve bir hastanede saklı duran doku örnekleri DNA parmak izlemesi ile test edilmiş ve [[Romanovlar]]la bir ilişkisi olmadığı gösteilmiştir.<ref>Identification of the remains of the Romanov family by DNA analysis by Peter Gill, Central Research and Support Establishment, Forensic Science Service, Aldermaston, Reading, Berkshire, RG7 4PN, UK, Pavel L. Ivanov, Engelhardt Institute of Molecular Biology, [[Russian Academy of Sciences]], 117984, Moscow, Russia, Colin Kimpton, Romelle Piercy, Nicola Benson, Gillian Tully, Ian Evett, Kevin Sullivan, Forensic Science Service, Priory House, Gooch Street North, Birmingham B5 6QQ, UK, Erika Hagelberg, [[University of Cambridge]], Department of Biological Anthropology, [[Downing Street, Cambridge]] CB2 3DZ, UK - [http://www.nature.com/ng/journal/v6/n2/abs/ng0294-130.html]</ref>
* 1986'da Richard Buckland, [[Leicester]]'da bir adolesan kızın ırzına tecavüzü ve cinayetini kabullenmesine rağmen DNA profillemesi ile suçsuz bulunmuştur. Bir adli vakada DAN parmak izlemesinin ilk kullanılması olmuşturbu.<ref>[http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/8245312.stm]</ref>
* 1987'de Buckland'ın suçsuz bulunduğu aynı araştırmada, Britanyalı fırıncı [[Colin Pitchfork]] DNA parmak izlemesi ile yakalanmış ilk suçlu olmuştur.
* 1987'de [[Florida]]'lı tecavüzcü Tommy Lee Andrews DNA delili ile ABD'de suçlu bulunan ilk kişi olmuştur, bir hırsızlık sırasında bir kadının ırzına geçtiği için. 6 Kasım 1987'de suçlu bulunmuş ve 22 yıl hapise çarptırılmıştır.<ref>[http://www.txtwriter.com/Backgrounders/Genetech/GEpage14.html]</ref><ref>[http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/case/revolution/databases.html]</ref>
* 1988'de [[Timothy Spencer]] DNA testi sonucu idam edilen ilk kişi olmuştur. Birkaç ırza tecavüz ve cinayetten dolayı 27 Nisan 1994'te idam edilmiştir. Spencer'in suçlarından biri için önceleri suçlu bulunmuş olan David Vasquez ise ABD'de DNA delili sayesinde suçsuzluğu kanıtlanmış ilk kişi olmuştur.
* 1991'de Allan Legere DNA delili ile suçlu bulunmuş ilk Kanadalı olmuştur, 1989'da hapishane kaçkınıyken işlemiş olduğu dört cinayet için. Davasında avukatı, bölgedeki geneitk çeşitliliğin azlığının sahte pozitif sonuçlara yol açabileceğini iddia etmiştir.
* 1992'de DNA delilleri ile Nazi doktoru [[Jozef Mengele]]'nin Brezilya'da Wolfgang Gerhard adı ile gömülü olduğu kanıtlanmıştır.
* 1993'te [[Kirk Bloodworth]] cinayetten suçlu bulunup idama mahkum edildikten sonra suçsuz bulunan ilk kişi olmuştur.
* 1993'te [[Seattle]]'dan bir Punk grubu şarkıcısı [[Mia Zapata]]'nın ırzına tecavüzü ve cinayeti, ölümünü takibeden dokuz yıl boyunca çözülememiştir. 2001'de bir veritabanı araması da sonuç vermemiş, ama 2002'de [[Florida]]'da bir hırsızlık ve eş dövme olayının ardından tutuklanan kişiden alınan DNA'dan onun aranan katil olduğu anlaşılmıştır.
* 1994'te iki kişinin cinayetini meşhur bir profesyonel futbolcu ve aktör olan [[O.J. Simpson]] ile ilişkilendiren DNA delillerinin mahkemede sunulması sonucu DNA tiplemesinin arkasında yatan bilimsel ilkeler basında ayrıntılı olarak işlendi. Bu vaka ayrıca labratuvardaki teknik zorluklara ve bu tür delillerin doğruluğuna gölge düşürebilecek prosedür hatalarına dikkati çekti.
* 1994'te Kanada polisi detektifleri bir kedinin kıllarını test ederek bir adamı karısının cinayeti ile ilişkilendirmişlerdir. Bu vaka, adlî tarihte insana ait olmayan bir DNA ile bir suçlunun ilk tespiti olmuştur.
* 1998'te Dr. Richard J. Schmidt kız arkadaşına [[HIV]] enjekte etmekte suçlanmış, enjekte etmiş olduğu virüsün DNA'sı ile kendi hastalarından birinin DNA'sının aynı olduğu gösterilerek ikinci derece cinayettten suçlu bulunmuştur.
* 1999^da Raymond Easton, hatalı bir DNA eşleşmesi yüzünden, yatalak olmasına rağmen 7 saat tutuklanmıştır. Bu vakayla ilişkisi olmayan başka bir olaydan dolayı DNA'sı daha evvelden alınmış ve depolanmıştı.<ref>
{{cite web2
|url=http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,1933724,00.html
|date = [[2006-10-08]]}}
</ref>
* 2001'de Wayne Butler, Celia Douty'nin cinayetinde suşlu bulunmuştu. Bu vaka, Avustralya'da DNA profillemesi ile çözülen ilk cinayet davası olmuştur.<ref name="telegraphuk">{{cite web2|url=http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/1322624/18-years-on%2C-man-is-jailed-for-murder-of-Briton-in-%27paradise%27.html|title=18 years on, man is jailed for murder of Briton in 'paradise'|last=Dutter|first=Barbie|date=2001-06-19|publisher=[[The Telegraph]]|accessdate=2008-06-17}}</ref><ref name="tv">{{cite web2|url=http://www.abc.net.au/7.30/content/2004/s1195029.htm|title=DNA evidence may not be infallible: experts|last=McCutcheon|first=Peter|date=2004-09-08|publisher=[[Australian Broadcasting Corporation]]|accessdate=2008-06-17}}</ref>
* 2003'te, Galler Bölgesinden Jeffrey Gafoor, Lynette White'ın 1988 cinayetinden suçlu bulunuştur. Olay mahalinden 12 yıl önce toplanmış kanıtlar [[kısa bitişik tekrar|STR]] teknikleri ile tekrar incelenmiş, yeğeninin DNA'sı ile eşleştirilmiştir. Bu vaka, masum bir akraba aracılığıyla asıl suçlunun tesit edilmesinin ilk örneği olabilir.<ref>[http://lifeloom.com/I2Sekar.htm]</ref>
* Robert Pickton'un vakasında, cinayet kurbanlarını tespit etmek ve kurbanların varlığını doğrulamak için DNA delili kullanılmıştır.
 
== Ayrıca bakınız ==
* [[Kapiler elektroforez]] (KE)
* [[Adli kimlik tespiti]]
* [[Tüm genome dizilemesi]]
* [[Gen haritalaması]]
* [[Soybilimsel DNA testi]]
* [[Kimlik tespiti (biyoloji)]]
* [[Millî DNA veritabanı]]
* [[Ebeveynlik testi]]
* ''[[Project Innocence]]''
* [[Restriksiyon parçası uzunluk polimorfizmi]] (RFLP)
* [[Ribotipleme]]
* [[Kısa bitişik tekrar]] (STR)
 
== Kaynakça ==
{{kaynakça|2}}
 
== Dış bağlantılar ==
* [http://www.guardian.co.uk/science/2009/may/24/dna-fingerprinting-alec-jeffreys] Eureka moment that led to the discovery of DNA fingerprinting
* [http://www.ehstrafd.org EHSTRAFD.org - Earth Human STR Allele Frequencies Database]
* [http://www.dna-worldwide.com/resource-centre/paternity-test-info/why-test-mum-s-dna/ Why A DNA Test should include the Mothers DNA]
* [http://www.dnatestingforpaternity.com/choose-dna-testing-lab.html How to Choose a Qualified DNA Laboratory]
* [http://www.HaploGroups.com HaploGroups.com] The most comprehensive resource for DNA testing to help you find your genetic origin or Haplogroup
* [http://www.thenakedscientists.com/html/columnists/dalyacolumn8.htm How to make a DNA (genetic) Fingerprint and applications of DNA Fingerprinting]
* [http://www.pbs.org/wgbh/nova/sheppard/analyze.html Create a DNA Fingerprint]
* [http://www.fingerprinting.com/dna-fingerprinting.php Fingerprinting.com] DNA Fingerprinting Identification and Methods
* [http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/abs/ng1594.html Forensic genetics and ethical, legal and social implications beyond the clinic]
* [http://insilico.ehu.es In silico simulation of Molecular Biology Techniques] - A place to learn typing techniques by simulating them
* [http://www.dnacenter.com/science-technology/articles/history-of-dna-testing.html The History of DNA Testing] Interactive presentation uncovering the historical origins of DNA testing and highlighting famous paternity testing cases. (requires [[Adobe Flash]])
 
915.729

değişiklik