İçeriğe atla

"Salgurlular" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Salgurlular; Başkenti [[Şiraz]] olmak üzere kurulmuş halkın çoğunluğunun Fars fakat yöneticilerinin Türk atabeylerinden teşkil olan bir atabeyliktir. Kurucu atabeyi: [[Atabeg Sungur]]'dur.
Güney İran'daki Fars bölgesinde kurulduğundan Fars Atabeyliği olarakta bilinir. salgurlular sungur beyin ölümünden sonra, önce Irak Selçukluların sonra İlhanlıların egemenliğini kabul ettiler.1284 yılında İlhanlılar Salgurluları tamamen hakimiyeti altına aldılar.
 
1147-1284 yılları arasında
{{türk tarihi-taslak}}ın
 
 
{{türk tarihi-taslak}}ın
 
 
Moğolların, Harezmşâhları tarih sahnesinden silmesi, Salgurluların Moğol itaatine girmesine sebep olmuştu Bu siyâsetleri uzun müddet bölgeyi Moğol taarruzundan uzak tutmuş ve Salgurlu başşehri Şîrâz, onların önünden kaçan birçok ilim adamı ve edibin sığınağı olmuştur Salgurluların ilim ve sanat hâmîliği, Şîrâz’ı bir kültür merkezi hâline getirmiştir Ebü’l-Mübârek Abdülazîz bin Muhammed, Zeyneddîn Muzaffer bin Rûzbihan, Ebü’l-Feth en-Nîzîrî, Ebü’l-Abdurrahîm bin Muhammed es-Servistanî, Kâdı Sırâceddîn Ebü’l-Izz Mükerrem, Kâdı Şerefeddîn Muhammed, Şihâbüddîn Feyzullah Tûdepuştî, Sadreddîn Ebü’l-Meâlî, Emir Asıleddîn Abdullah, Fakîh Müşerrefeddîn, İzzeddîn Mevdûd, Kâdı Cemâleddîn Ebû Bekr, Kâdı Mecdüddîn İsmâil, Fakih Saineddîn Hüseyin, Şeyh Necibeddîn Ali, Kâdı Beydâvî, Kutbeddîn Şîrâzî, Sâdî-i Şîrâzî gibi pek çok âlim ve edip, Salgurlu hâkimiyeti altında yetişmiş ve hizmetlerini sürdürmüşlerdir
 
Âdil idareleri sebebiyle halk tarafından sevilen Salgurlu sultanları, Selçuklulardan sonra, Türk hâkimiyetinin yüz otuz sekiz sene Fars’ta devam etmesini sağlamış olmaları sebebiyle, Türk tarihi açısından önemlidir.
 
 
Anonim kullanıcı